Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/826

Brussel, 24 juni 2010

Bestrijdingsmiddelen: Voedsel in de EU is nu veiliger dankzij meer controle en minder schadelijke reststoffen

Het voedsel in de Europese Unie is het afgelopen jaar nog veiliger geworden, mede dankzij het uit de handel nemen van schadelijke bestrijdingsmiddelen en het versterken van de grenscontroles van de Unie. Sinds januari van dit jaar heeft de EU in feite één gezamenlijke grens voor controle van bepaalde soorten fruit en groente. Voor de import van deze producten is een nieuw controlestelsel ingevoerd, dat erin voorziet dat zendingen aan de EU-grens worden gecontroleerd voordat ze de Unie binnenkomen. Om de werking van het systeem in de praktijk te zien, heeft EU-commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli vandaag een bezoek gebracht aan de haven van Antwerpen en aan de Mechelse Veilingen, een coöperatieve groenteveiling in de buurt van Mechelen.

Commissaris Dalli zei hierover het volgende: "Na wat ik vandaag heb gezien, ben ik volledig gerustgesteld dat het fruit en de groente die op onze tafel terechtkomen, veilig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de "goede praktijken" van voedselveiligheid zoals we die vandaag hebben gezien, in heel Europa worden doorgegeven en dat er stilaan naar hetzelfde doel wordt toegewerkt om de EU-burgers te voorzien van veiliger en milieuvriendelijker voedsel." De Commissaris sloot af met de volgende woorden: "De lidstaten hebben een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar gesteld om dit nieuwe systeem te laten functioneren. En het is een succes geworden."

Het bezoek ter plaatse

De reis naar Antwerpen en Mechelen was voor Commissaris Dalli een gelegenheid om uit de eerste hand getuige te zijn van de inspanningen die tuinders en handelaars leveren om zo min mogelijk reststoffen van bestrijdingsmiddelen achter te laten. De twee bezoeken ter plaatse bevestigden dat in verschillende fasen controles op reststoffen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd voordat groente en fruit op de tafel van de EU-burgers terechtkomt. Deze controles zijn bij EU-wetgeving verplicht gesteld, in combinatie met rigoreuze EU-regels voor bestrijdingsmiddelen.

Veiligere bestrijdingsmiddelen

De EU-wetgeving op het gebied van bestrijdingsmiddelen is waarschijnlijk de strengste ter wereld en de EU heeft al verschillende belangrijke resultaten behaald om het niveau van consumentenbescherming te verbeteren. De afgelopen twee jaar heeft de Commissie de wetgeving over het maximale niveau van reststoffen van bestrijdingsmiddelen op voedsel en diervoeder geharmoniseerd en de evaluatie van in de handel zijnde bestrijdingsmiddelen afgerond. Deze maatregelen hebben geleid tot het uit de handel nemen van ongeveer 700 van de oorspronkelijke 1000 stoffen1.

Bovendien heeft de EU in november 2009 strengere regels over de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen2 aangenomen, die in juni 2011 van kracht worden. Deze regels betreffen kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting en de hormoonhuishouding giftige stoffen. Volgens de nieuwe regels zijn dergelijke stoffen slechts toegestaan indien mensen er (vrijwel) niet aan worden blootgesteld.

Eén grens voor controle

Om te zorgen dat volledig wordt voldaan aan de veiligheidseisen, zodat een hoog niveau van consumentenbescherming verzekerd is, moet er een efficiënt controlesysteem zijn. Daarom worden in alle stadia van de voedselketen controles uitgevoerd, zowel op binnenlandse als op geïmporteerde producten.

De in januari 2010 ingevoerde EU-regels3 vereisen scherpere grenscontroles op een aantal soorten geïmporteerd fruit en groente. De feitelijke controles worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten verricht aan de hand van een lijst van producten van plantaardige oorsprong, die afkomstig zijn uit bepaalde derde landen waarvoor een versterkt toezicht nodig is. Op de lijst, die per kwartaal wordt herzien, staan producten zoals Thaise groente of tropisch fruit uit de Dominicaanse Republiek. Het nieuwe systeem bestaat onder meer uit een controle van documenten en een onderzoek naar bestrijdingsmiddelen op een groot aantal soorten fruit en groente, zoals mango's, bananen, aubergines, courgettes en peren, die uit bepaalde derde landen worden geïmporteerd.

Concrete resultaten

Sinds de invoering van dit systeem in januari zijn zo'n 13 600 zendingen geïmporteerd fruit en groente gecontroleerd. Tien procent van deze producten is aan een test onderworpen en 10% van deze geteste producten voldeed niet aan de desbetreffende EU-veiligheidseisen. In België, waar het bezoek van vandaag plaatsvond, zijn in het eerste kwartaal van 2010 meer dan 300 zendingen op de lijst voorkomend fruit en groente door de nationale autoriteiten gecontroleerd. Enkele daarvan voldeden niet aan de EU-eisen.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/enforcement_en.htm

1 :

Voor nadere informatie: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_en.htm

2 :

Verordening (EG) nr. 1107/2009, PB L 309 van 24.11.2009.

3 :

Verordening (EG) nr. 669/2009, PB L 194 van 25.7.2009.


Side Bar