Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/825

Brüssel, 24. juuni 2010

Veterinaarmeditsiini seadmed: komisjon kaebab Eesti kohtusse direktiivi kehtetuks tunnistamata jätmise pärast

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Eesti Euroopa Kohtusse, sest see liikmesriik ei ole rakendanud direktiivi 2008/13/EÜ, millega tunnistati kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavate elektromeditsiiniseadmete kohta.

Direktiiv 84/539/EMÜ tunnistati direktiiviga 2008/13/EÜ kehtetuks, et lihtsustada asjaomaseid ELi õigusakte. Eeskätt ei ole direktiiviga 84/539/EMÜ ettenähtud vastavushindamismenetlus olnud enam vajalik siseturu ja kolmandate riikidega peetava kaubavahetuse seisukohalt, samuti on siseturu toimimist ning kasutajate ja loomade kaitset võimalik paremini reguleerida muude ELi õigusaktidega. Liikmesriigid pidid direktiivi 2008/13/EC rakendama 31. detsembriks 2008, kuid Eesti ei ole seda veel teinud.

Meditsiiniseadmeid käsitlevate õigusaktide kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/index_en.htm


Side Bar