Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Bryssel den 24 juni 2010

Miljö – Hållbar konsumtion och produktion: den europeiska detaljhandeln tar fram en grön uppförandekod

Idag lade europeiska företagsledare fram en frivillig miljöuppförandekod för detaljhandeln. Detaljister som undertecknar koden åtar sig att följa en rad principer och åtgärder som ska minska deras miljöpåverkan. EU:s miljökommissionär Janez Potočnik tog med anledning av återförsäljarforumets ettårsdag emot detaljhandelns miljökod. Återförsäljarforumet inrättades förra året av Europeiska kommissionen och den europeiska detaljhandeln som ett led i arbetet med att främja miljömässigt hållbara konsumtionsmönster.

”Detta är en milstolpe för återförsäljarforumet och goda nyheter för konsumenterna”, framhåller miljökommissionär Janez Potočnik. ”Miljöuppförandekoden behandlar de områden som är av störst betydelse för miljön, såsom inköp, avfallshantering, resurseffektivitet och kundkommunikation. De återförsäljare som ansluter sig till miljöuppförandekoden visar att de bryr sig om hur deras verksamhet påverkar miljön och att de gör en aktiv insats för att minska denna påverkan."

”Vi är mycket glada över de betydande framsteg vi har gjort under återförsäljarforumets första år”, säger Sir Terry Leahy, verkställande direktör för Tesco PLC och ordförande i European Retail Round Table. ”Ett stort antal förändringar genomförs i butikerna och i våra distributionssystem samt i förhållande till våra leverantörer, icke-statliga organisationer och naturligtvis våra kunder. Idag tar vi i och med att miljöuppförandekoden införs ytterligare ett steg. Vi vet att det finns mer att göra och jag är övertygad om att genomförandet av koden kommer att hjälpa oss i det arbetet. Detta är ett utmärkt exempel på en massrörelse för miljövänlig konsumtion som fungerar i praktiken.”

”Detaljhandeln är med sina 13 % av BNP inte bara en stor aktör i den europeiska ekonomin, den fungerar också som länk mellan industrin och miljontals konsumenter”, tillägger Rainhardt von Leoprechting, vice ordförande och chef för affärsrelationer i Metro-koncernen samt ordförande i branschorganisationen EuroCommerce. ”I denna centrala position kan vi samarbeta med alla aktörer i försörjningskedjan för att utveckla nya hållbara lösningar. Tillsammans kan vi leda Europa mot en bättre och grönare framtid.”

En frivillig miljökod för detaljhandeln

I kraft av de egna handlingarna, partnerskapen med leverantörer och de dagliga kontakterna med konsumenterna har de europeiska detaljhandlarna goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart konsumtionsmönster.

Erkännandet av denna inflytelserika roll ledde till inrättandet av återförsäljarforumet, ett initiativ som ligger inom ramen för EU:s åtgärdsplan för hållbar konsumtion och produktion och hållbar industripolitik. Forumet kan bland sina medlemmar räkna många multinationella detaljister som har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan genom en serie företagsspecifika åtgärder.

Återförsäljarforumet har idag tagit ytterligare ett steg på vägen mot hållbarhet genom att lägga fram en frivillig miljöuppförandekod för detaljhandeln. Miljöuppförandekoden är inriktad på hållbara inköp av vissa produkter såsom trä och fisk, ökad resurseffektivitet i affärerna, optimering av transport och distribution, bättre avfallshantering och förbättrad kundkommunikation. Medlemmarna är redo att informera om de framsteg de gör, till exempel i sina årliga hållbarhetsrapporter.

Mer än 20 större detaljister och detaljhandelsorganisationer har redan undertecknat koden, som fick stöd av Europeiska unionens råd i slutsatserna från dess möte i december 2008.

Återförsäljarforumet

Återförsäljarforumet startades 2009 för att skapa bättre förståelse för de praktiska åtgärder som behövs för att främja hållbar konsumtion inom detaljhandeln.

Medlemskap i forumet är frivilligt och öppet för alla detaljister som anmäler sig till detaljhandelns miljöåtgärdsprogram. Till dags datum har 21 detaljister och sju detaljhandelsorganisationer gått med.

Forumet har under sitt första år behandlat en rad centrala frågor, såsom energieffektivitet, transport och logistik, samt kommunikation och marknadsföring. På återförsäljarforumets webbplats finns en rad förslag på åtgärder och exempel på god praxis inom detaljhandeln: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar