Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Bruselj, 24. junija 2010

Okolje – trajnostna poraba in proizvodnja: evropski trgovci na drobno sprejeli kodeks okolju prijaznega ravnanja

Vodilni evropski podjetniki so danes sprejeli prostovoljni kodeks okolju prijaznega ravnanja za maloprodajni sektor. Trgovci na drobno, ki podpišejo ta kodeks, se zavežejo, da bodo upoštevali vrsto načel in ukrepov, namenjenih zmanjšanju njihovega ekološkega odtisa. Kodeks okoljske trajnosti v maloprodaji je predstavil evropski komisar za okolje Janez Potočnik na dogodku, ki je obeležil prvo obletnico maloprodajnega foruma. Forum sta lani vzpostavila Evropska komisija in evropski maloprodajni sektor kot del svojih prizadevanj za spodbujanje okoljsko bolj trajnostnih vzorcev porabe.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „To je pomemben mejnik za maloprodajni forum in dobra novica za potrošnike. V kodeks so zajeta glavna področja okoljskih problemov, kot so nabava, ravnanje z odpadki, učinkovitost virov in komuniciranje s potrošniki. Trgovci na drobno s podpisom tega kodeksa ravnanja dokazujejo, da se zanimajo za vpliv svojih podjetij na okolje in da sprejemajo ukrepe za zmanjšanje tega vpliva.“

Izvršilni direktor podjetja Tesco PLC in predsednik evropske maloprodajne organizacije Sir Terry Leahy je dejal: „Eno leto od ustanovitve maloprodajnega foruma z zadovoljstvom spremljamo velik napredek, ki smo ga dosegli: opazne so številne spremembe v trgovinah, distribucijskih sistemih, pri dobaviteljih, partnerjih iz nevladnih organizacij in seveda kupcih. Danes stopamo korak dalje s sprejetjem kodeksa ravnanja. Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela, in prepričan sem, da nam bo izvajanje tega kodeksa pri tem pomagalo. To je odličen primer oblikovanja masovnega gibanja na področju zelene porabe, ki deluje v praksi.“

Podpredsednik in vodja oddelka za komunikacije skupine Metro Group ter predsednik podjetja EuroCommerce dr. Rainhardt von Leoprechting je dejal: „Maloprodajni sektor ni le pomemben udeleženec evropskega gospodarstva, ki ustvari 13 % BDP, je tudi vezni člen med industrijo in milijoni potrošnikov. Zaradi te osrednje vloge lahko sodelujemo z vsemi udeleženci vzdolž dobavne verige in razvijamo nove trajnostne rešitve. Skupaj lahko Evropo vodimo v boljšo, okolju prijaznejšo prihodnost.“

Prostovoljni okoljski kodeks za maloprodajni sektor

Evropski trgovci na drobno imajo ključno vlogo pri spodbujanju bolj trajnostne potrošnje s svojimi dejanji, partnerstvi z dobavitelji in vsakodnevnim stikom z evropskimi potrošniki.

Prepoznanje njihove vplivnosti je privedlo do ustanovitve maloprodajnega foruma, pobude v okviru akcijskega načrta EU za trajnostno porabo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko. Med družbami, ki so članice foruma, so številna multinacionalna trgovska podjetja, ki so se zavezala k zmanjšanju svojega ekološkega odtisa z vrsto posebnih ukrepov.

Maloprodajni forum je danes stopil korak dlje proti cilju trajnosti, ko je predstavil prostovoljni evropski kodeks ravnanja za maloprodajni sektor. Kodeks okoljske trajnosti v maloprodaji je usmerjen v trajnostno dobavo določenih surovin, kot so les ali ribe, povečano učinkovitost virov v trgovinah, optimizacijo prevoza in distribucije, boljše prakse ravnanja z odpadki in krepitev komuniciranja s potrošniki. Podpisniki se strinjajo, da bodo poročali o svojem napredku, na primer v svojih letnih poročilih o trajnosti podjetja.

Kodeks ravnanja, ukrep, ki ga Svet Evropske unije podpira v svojih sklepih iz decembra 2008, je že podpisalo več kot 20 večjih trgovcev na drobno in združenj trgovcev na drobno.

Maloprodajni forum

Maloprodajni forum je bil ustanovljen leta 2009 z namenom spodbujati boljše razumevanje praktičnih ukrepov, potrebnih za krepitev trajnostne potrošnje v maloprodajnem sektorju.

Članstvo v maloprodajnem forumu je prostovoljno in dostopno vsem trgovcem na drobno, ki se pridružijo okoljskemu akcijskemu programu trgovcev na drobno (Retailers’ Environmental Action Programme – REAP). Do danes je to storilo 21 trgovcev na drobno in sedem združenj trgovcev na drobno.

V svojem prvem letu je forum obravnaval številna pomembna vprašanja, kot so energijska učinkovitost, prevoz in logistika ter komunikacija in trženje. Številni dokumenti s predlogi za ukrepe in izpostavljenimi primeri dobre prakse za maloprodajni sektor so na voljo na spletni strani foruma: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar