Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Bruksela, 24 czerwca 2010 r.

Konsumpcja i produkcja o zrównoważonym wpływie na środowisko - europejski handel detaliczny proponuje zielony kodeks postępowania

Wiodący przedsiębiorcy europejscy uzgodnili dziś swój ekologiczny kodeks postępowania w sektorze sprzedaży detalicznej. Handlowcy podpisujący tę księgę zobowiązują się do przestrzegania całego zbioru zasad i stosowania środków, które zmniejszą wywierany przez nich wpływ na środowisko naturalne. Kodeks zrównoważenia ekologicznego sprzedaży detalicznej przedłożony Komisji przez komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, uświetnił obchody pierwszej rocznicy powołania forum detalistów. Forum, powołane w ubiegłym roku z inicjatywy Komisji Europejskiej z udziałem przedstawicieli europejskiego sektora sprzedaży detalicznej, jest wyrazem ich determinacji w upowszechnianiu wzorów konsumpcji, które byłyby bardziej zrównoważone z punktu widzenia środowiska naturalnego.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, nie kryje entuzjazmu: „To poważny przełom w historii forum detalistów, a przede wszystkim dobra wiadomość dla konsumentów. Kodeks obejmuje najważniejsze sfery będące przedmiotem szczególnej troski ekologów: wybór dostawców, gospodarka odpadami, efektywne zarządzanie zasobami i komunikacja z klientami. Sygnatariusze tej księgi to sprzedawcy, którzy dowodzą w praktyce, że nie jest im obojętne, jaki jest ostateczny wpływ ich działalności na środowisko, i że są gotowi go ograniczać."

Terry Leahy, naczelny dyrektor Tesco PLC i przewodniczący europejskiego okrągłego stołu sprzedawców detalicznych, dodaje: Po upływie zaledwie roku od powołania forum detalistów, możemy się już pochwalić znaczącymi postępami, a mianowicie poważnymi zmianami w funkcjonowaniu sklepów i systemów dystrybucji, a także w naszych relacjach z dostawcami, partnerami z organizacji pozarządowych, a przede wszystkim z klientami. Kolejnym, istotnym krokiem we właściwym kierunku jest wprowadzenie w życie naszego kodeksu. Wiemy, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, i jestem przekonany, że wdrożenie tych zasad ogromnie nam w tym dopomoże. To bardzo piękny przykład zainicjowania masowego ruchu na rzecz ekologicznej konsumpcji, który naprawdę działa w praktyce."

Przewodniczący stowarzyszenia EuroCommerce, Dr Rainhardt von Leoprechting, wiceprezes i dyrektor ds. wizerunku publicznego korporacji Metro Group, podkreśla: Sektor sprzedaży detalicznej to nie tylko poważny gracz w gospodarce europejskiej – wypracowujemy ogółem 13% całkowitego PKB – ale również ważny pośrednik między przemysłem a milionami konsumentów. Pełniąc tę istotną rolę współpracujemy praktycznie ze wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw, co daje nam uprzywilejowaną pozycję w kontekście opracowywania bardziej zrównoważonych rozwiązań. Razem możemy poprowadzić Europę ku lepszej, bardziej zielonej przyszłości."

Ekologiczny kodeks detalisty - na zasadach dobrowolności

Europejscy sprzedawcy detaliczni zajmują pozycję rozgrywającego, co pozwala im upowszechniać bardziej zrównoważony model konsumpcji we własnej działalności, w partnerskich układach z dostawcami, a także na co dzień obsługując konsumentów w całej Europie.

W uznaniu ich tak daleko sięgających wpływów powołano forum detalisty, jako inicjatywę przewidzianą w unijnym planie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do forum są liczne międzynarodowe koncerny detaliczne, które zobowiązują się do ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne poprzez całą serię działań właściwych dla poszczególnych przedsiębiorstw.

W dniu dzisiejszym forum detalistów poszło kolejny krok naprzód na drodze ku zrównoważeniu pod względem wpływu na środowisko – przedstawiając swój własny kodeks postępowania dla sprzedawców detalicznych. Stosowanie kodeksu jest całkowicie dobrowolne. Kodeks zrównoważenia ekologicznego sprzedaży detalicznej koncentruje się na uwzględnieniu kryteriów zrównoważonej produkcji dla potrzeb wyboru dostawców określonych produktów, takich jak drewno czy ryby, bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów w sklepach, optymalizacji transportu i dystrybucji, poprawie praktyk w gospodarce odpadami oraz usprawnieniu komunikacji z klientami. Sygnatariusze zobowiązują się do składania sprawozdań z osiągniętych postępów, przykładowo: corocznych sprawozdań z realizacji korporacyjnej polityki zrównoważenia ekologicznego.

Ponad dwudziestu głównych detalistów i stowarzyszeń handlu detalicznego podpisało dobrowolny kodeks postępowania. Rada Unii Europejskiej wyraziła poparcie dla tej inicjatywy w swoich konkluzjach z grudnia 2008 r.

Forum detalistów

Forum detalistów, powołane w roku 2009, ma na celu upowszechnienie i pogłębienie świadomości w zakresie praktycznych rozwiązań, użytecznych w propagowaniu zrównoważonej konsumpcji w sektorze sprzedaży detalicznej.

Członkostwo w forum detalistów jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich handlowców detalicznych gotowych przyłączyć się do programu działań detalistów w zakresie ochrony środowiska (REAP, z ang. Retailers’ Environmental Action Programme). Dotychczas bierze w nim udział dwadzieścia jeden przedsiębiorstw oraz siedem stowarzyszeń branżowych.

W pierwszym roku działania forum zajmowało się całą serią istotnych kwestii, takich jak efektywność energetyczna, transport i logistyka oraz komunikacja i marketing. Na stronie internetowej forum (w języku angielskim) można znaleźć całą serię dokumentów zawierających propozycje konkretnych działań i ukazujących najlepsze wzory do naśladowania dla całego sektora handlu detalicznego: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar