Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Brussel, 24 juni 2010

Milieu – Duurzame consumptie en productie: Europese detailhandelaren komen met groene gedragscode

Leidende figuren van het Europese bedrijfsleven hebben vandaag een vrijwillige milieugedragscode voor de detailhandelssector gepresenteerd. Detailhandelaren die de code onderschrijven, engageren zich tot een reeks principes en maatregelen die erop gericht zijn hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De milieuduurzaamheidscode voor de detailhandel werd voorgesteld aan EU-milieucommissaris Janez Potočnik op een evenement ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het Forum voor de detailhandel. Het Forum is vorig jaar door de Europese Commissie en de Europese detailhandelssector opgericht in het kader van hun inspanningen ter bevordering van ecologisch duurzamere consumptiepatronen.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "Dit is een belangrijke mijlpaal voor het Forum voor de detailhandel en goed nieuws voor de consumenten. Hiermee worden de voornaamste punten van ecologische zorg aangepakt, zoals aankoopbeleid, afvalbeheer, efficiënt gebruik van hulpbronnen en communicatie met klanten. Door deze gedragscode te onderschrijven, laten detailhandelaren zien dat zij begaan zijn met de milieueffecten van hun ondernemingen en dat zij actie ondernemen om deze te verminderen".

Sir Terry Leahy, CEO van Tesco PLC en voorzitter van de Europese rondetafel voor de detailhandel: "Wij zijn tevreden met de aanzienlijke vooruitgang die we hebben geboekt in het jaar sinds de oprichting van het Forum voor de detailhandel: samen met onze leveranciers, onze ngo-partners en natuurlijk ook onze klanten hebben wij een zeer groot aantal wijzigingen in onze winkels en onze distributiesystemen doorgevoerd. Met de lancering van de code zetten wij vandaag de volgende stap. We beseffen dat we nog meer moeten doen en ik heb er alle vertrouwen in dat de tenuitvoerlegging van deze code ons hierbij zal helpen. Dit is een goed voorbeeld van het opzetten van een grootschalig initiatief voor groene consumptie dat in de praktijk werkt".

Dr. Rainhardt von Leoprechting, vicevoorzitter en hoofd Corporate Relations van de Metro Group en voorzitter van EuroCommerce: "De detailhandelssector is niet alleen een zeer belangrijke speler in de Europese economie, goed voor 13% van het bbp, maar vormt ook de schakel tussen producenten en miljoenen consumenten. In deze centrale rol kunnen wij met alle actoren in de toeleveringsketen samenwerken om nieuwe duurzame oplossingen te ontwikkelen. Samen kunnen wij Europa naar een betere, groenere toekomst leiden".

Vrijwillige milieucode voor de detailhandel

Europese detailhandelaren hebben een sleutelpositie om duurzamere consumptie te bevorderen door hun eigen acties, hun partnerschappen met leveranciers en hun dagelijkse contact met Europese consumenten.

Vanuit het inzicht dat detailhandelaren een invloedrijke rol spelen, werd het Forum voor de detailhandel opgericht, een initiatief in het kader van het EU-actieplan inzake duurzame consumptie en productie en duurzaam industriebeleid. Het Forum telt onder zijn leden vele multinationale detailhandelaren die zich hebben geëngageerd tot het terugdringen van hun ecologische voetafdruk met een reeks bedrijfsspecifieke acties.

Met de presentatie van een vrijwillige Europese gedragscode voor detailhandelaren heeft het Forum voor de detailhandel een volgende stap gezet op de weg naar duurzaamheid. De milieuduurzaamheidscode voor de detailhandel is vooral gericht op het duurzaam aankopen van specifieke producten als hout of vis, het efficiënter gebruiken van hulpbronnen in winkels, het optimaliseren van vervoer en distributie, alsook van praktijken inzake afvalbeheer en het verbeteren van de communicatie met klanten. Ondertekenaars stemmen ermee in verslag uit te brengen over hun vorderingen, bijvoorbeeld in hun jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer dan twintig belangrijke detailhandelaren en sectororganisaties van de detailhandel hebben de gedragscode al onderschreven. Deze code werd gesteund door de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies van december 2008.

Forum voor de detailhandel

Het Forum voor de detailhandel is in 2009 opgericht om tot een beter inzicht te komen in de praktische maatregelen die nodig zijn om duurzame consumptie in de detailhandelssector te bevorderen.

Het lidmaatschap van het Forum voor de detailhandel is vrijwillig en staat open voor alle detailhandelaren die zich aansluiten bij het Milieuactieprogramma voor detailhandelaren (REAP). Tot dusver zijn 21 detailhandelaren en 7 sectororganisaties van de detailhandel lid geworden.

In zijn eerste jaar heeft het Forum een aantal sleutelkwesties aangepakt, zoals energie-efficiëntie, vervoer en logistiek, en communicatie en marketing. Op de website van het Forum vindt u een aantal documenten met voorstellen voor te ondernemen actie en voorbeelden van goede praktijken in de detailhandelssector: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


Side Bar