Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Briselē, 2010. gada 24. jūnijā

Vide. Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana. Eiropas mazumtirgotāji izstrādājuši videi labvēlīgu rīcības kodeksu

Šodien Eiropas vadošie uzņēmēji iepazīstināja ar brīvprātīgu, videi labvēlīgu rīcības kodeksu mazumtirdzniecības jomā. Mazumtirgotāji, kuri paraksta kodeksu, apņemas ievērot principu un pasākumu kopumu, kura mērķis ir samazināt šīs nozares radīto ietekmi uz vidi. Mazumtirdzniecības jautājumu foruma pirmās gadadienas svinībās ar vides ilgtspējības kodeksu mazumtirdzniecības jomā tika iepazīstināts ES vides komisārs Janess Potočniks. Pagājušajā gadā Eiropas Komisija un Eiropas mazumtirgotāju nozare izveidoja minēto forumu, kas ietilpst šīs nozares uzņēmēju centienos veicināt vides ziņā ilgtspējīgākus patēriņa modeļus.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Kodeksa izveide ir svarīgs mazumtirdzniecības jautājumu foruma pamats un lieliskas ziņas patērētājiem. Tas skar svarīgas, ar vidi saistītas jomas, piemēram, piegādi, atkritumu apsaimniekošanu, resursu efektivitāti un saziņu ar patērētājiem. Parakstot šo rīcības kodeksu, mazumtirgotāji apliecina, ka viņiem rūp nozares radītā ietekme uz vidi un viņi rīkojas, lai šo ietekmi mazinātu."

Sers Terijs Līhijs (Terry Leahy), AS Tesco izpilddirektors un Eiropas Mazumtirgotāju apaļā galda priekšsēdētājs, piebilda: "Kopš pagājušā gada, kad tika izveidots mazumtirdzniecības jautājumu forums, mēs esam gandarīti par gūtām vērā ņemamām sekmēm. Daudzas būtiskas pārmaiņas ir veiktas veikalos, mūsu izplatīšanas sistēmās, sadarbībā ar piegādātājiem, NVO partneriem un, protams, patērētājiem. Šodien, ieviešot kodeksu, mēs speram nākamo soli. Mēs zinām, ka ir jāizdara vēl vairāk, un esmu pārliecināts, ka šā kodeksa ieviešana mums palīdzēs to paveikt. Tas ir lielisks masveida rīcības piemērs, ieviešot "zaļā" patēriņa modeli praksē."

Dr. Rainhards fon Leoprehtings (Dr. Rainhardt von Leoprechting), uzņēmuma Metro group viceprezidents un korporatīvo attiecību nodaļas vadītājs un EuroCommerce priekšsēdētājs, teica: "Mazumtirdzniecība ir ne tikai vērā ņemams partneris Eiropas ekonomikā, kas rada 13 % no IKP, bet arī saikne starp nozari un miljoniem patērētāju. Ņemot vērā šo centrālo lomu, mēs varam sadarboties ar visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izstrādātu jaunus ilgtspējīgus risinājumus. Kopā mēs varam veidot zaļāku nākotni Eiropā."

Brīvprātīgs, videi labvēlīgs kodekss mazumtirdzniecības jomā

Lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu, Eiropas mazumtirgotājiem ir vislabākās iespējas to paveikt, proti, rīkoties pašiem, izmantot partnerības ar piegādātājiem un savu pastāvīgo saziņu ar Eiropas patērētājiem.

Ņemot vērā nozares svarīgo lomu mazumtirdzniecības jautājumu foruma izveidē, ir ierosināta iniciatīva saskaņā ar ES rīcības plānu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu un ilgtspējīgu rūpniecības politiku. Foruma dalībnieku-uzņēmumu vidū ir starptautiska līmeņa mazumtirgotāji, kuri apņēmušies samazināt savu uzņēmumu ietekmi uz vidi, veicot virkni konkrētu pasākumu uzņēmumos.

Šodien, iepazīstinot ar brīvprātīgo Eiropas rīcības kodeksu mazumtirgotājiem, mazumtirdzniecības jautājumu forums ir spēris vēl vienu soli ceļā uz ilgtspējību. Minētajā kodeksā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkrētu produktu ilgtspējīgai piegādei, piemēram, koksnei vai zivīm, paaugstinātai resursu efektivitātei veikalos, transporta un izplatīšanas optimizācijai, labākai atkritumu apsaimniekošanai un uzlabotai saziņai ar patērētājiem. Kodeksa parakstītāji vienojās ziņot par sasniegto, piemēram, iesniedzot ikgadēju korporatīvo ziņojumu par ilgtspēju.

Vairāk nekā 20 lielākie mazumtirgotāji un mazumtirdzniecības asociācijas jau ir parakstījušas rīcības kodeksu – pasākums, ko Eiropas Savienības Padome ir atbalstījusi savos 2008. gada decembra secinājumos.

Mazumtirdzniecības jautājumu forums

Mazumtirdzniecības jautājumu forums tika izveidots 2009. gadā, lai radītu labāku izpratni par vajadzīgiem praktiskiem pasākumiem, kas veicinātu ilgtspējīgu patēriņu mazumtirdzniecības nozarē.

Dalība mazumtirdzniecības jautājumu forumā ir brīvprātīga un atvērta visiem mazumtirgotājiem, kuri vēlas pievienoties mazumtirgotāju vides rīcības programmai (MVRP). Šobrīd to ir izdarījis 21 mazumtirgotājs un 7 mazumtirdzniecības asociācijas.

Pirmajā pastāvēšanas gadā forums ir sācis risināt vairākus tādus svarīgus jautājumus kā energoefektivitāte, transports un loģistika, saziņa un tirdzniecība. Vairāki dokumenti, kuros sniegti priekšlikumi rīcībai un vērsta uzmanība uz paraugprakses piemēriem mazumtirdzniecības nozarē, ir pieejami foruma mājas lapā: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar