Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

2010 m. birželio 24 d., Briuselis

Aplinka. Tvarus vartojimas ir gamyba: Europos mažmenininkai priėmė aplinkosaugos kodeksą

Šiandien Europos įmonių vadovai priėmė savanorišką aplinkosaugos kodeksą, kuris bus taikomas mažmeninės prekybos sektoriuje. Šį kodeksą pasirašę mažmenininkai įsipareigoja taikyti principus ir priemones, kuriais siekiama sumažinti jų veiklos poveikį aplinkai. Mažmeninės prekybos aplinkosaugos kodeksas pristatytas už aplinką atsakingam Europos Komisijos nariui Janezui Potočnikui Mažmeninių rinkų forumo pirmųjų metinių proga. Vykdydami ekologiškesnių vartojimo būdų skatinimo kampaniją, forumą praėjusiais metais įkūrė Europos Komisija ir Europos mažmenininkai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Tai svarbus įvykis Mažmeninių rinkų forumui ir puiki žinia vartotojams. Kodeksas apima pagrindines sritis, kuriose kyla aplinkosaugos problemų, tokias kaip gavyba, atliekų tvarkymas, tausus išteklių naudojimas ir vartotojų informavimas. Šį elgesio kodeksą pasirašiusiems mažmenininkams svarbu, kokį poveikį jų veikla daro aplinkai, ir jie imasi tą poveikį mažinti.“

„Tesco PLC“ generalinis direktorius ir Europos mažmenininkų apskritojo stalo pirmininkas Terry Leahy teigė: „Esame patenkinti didele pažanga, padaryta per metus nuo Mažmeninių rinkų forumo įkūrimo: daugybė pokyčių vyksta parduotuvėse, paskirstymo sistemose, plėtojant santykius su tiekėjais, nevyriausybinių organizacijų partneriais ir, žinoma, vartotojais. Šiandien priimtas kodeksas – dar vienas žingsnis į priekį. Žinome, kad dar daug reikia nuveikti, ir esame įsitikinę, kad tai padarysime laikydamiesi šio kodekso. Tai puikus praktinis pavyzdys, kaip galima pradėti masinį ekologiško vartojimo judėjimą.“

„Metro Group“ įmonių ryšių padalinio vadovas, direktoriaus pavaduotojas ir „EuroCommerce“ pirmininkas dr. Rainhardtas von Leoprechtingas sakė: „Mažmeninės prekybos sektoriaus vaidmuo Europos ekonomikoje yra labai svarbus, nes jo dalyviai sukuria 13 % BVP, be to, jis sieja pramonę ir milijonus vartotojų. Naudodamiesi šiuo lemiamu mažmeninės prekybos sektoriaus vaidmeniu, kartu su visais tiekimo grandinės dalyviais galime siekti naujų tvarių sprendimų. Visi drauge galime siekti geresnės ir ekologiškesnės Europos ateities.“

Savanoriškas mažmeninės prekybos aplinkosaugos kodeksas

Europos mažmenininkai turi daugiausiai galimybių savo veiksmais, bendradarbiavimu su tiekėjais ir kasdieniu bendravimu su Europos vartotojais skatinti tvarų vartojimą.

Pripažinus šį svarbų mažmenininkų vaidmenį įkurtas Mažmeninių rinkų forumas – iniciatyva, kurios imtasi vykdant ES tvaraus vartojimo ir prekybos veiksmų planą ir tvarią pramonės politiką. Tarp forume dalyvaujančių bendrovių yra daug tarptautinių mažmenininkų – jie įsipareigojo sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai imdamiesi konkrečioms bendrovėms skirtų veiksmų.

Siekdamas tvarumo, šiandien Mažmeninių rinkų forumas žengė dar vieną žingsnį – pristatė savanorišką Europos mažmeninės prekybos aplinkosaugos kodeksą. Mažmeninės prekybos tvarios aplinkosaugos kodeksas apima tvarią tam tikrų produktų, tokių kaip mediena arba žuvys, gavybą, tausesnį išteklių naudojimą parduotuvėse, vežimo ir paskirstymo optimizavimą, tinkamesnį atliekų tvarkymą ir geresnį vartotojų informavimą. Kodeksą pasirašę mažmenininkai susitarė informuoti apie padarytą pažangą, pavyzdžiui, teikti metinę bendrą tvarios aplinkosaugos ataskaitą.

Mažmeninės prekybos aplinkosaugos kodeksą, kuriam pritarta 2008 m. Europos Sąjungos Tarybos išvadose, jau pasirašė daugiau nei 20 pagrindinių mažmenininkų ir mažmenininkų asociacijų.

Mažmeninių rinkų forumas

Mažmeninių rinkų forumas įkurtas 2009 m. Jo tikslas – padėti geriau suvokti, kokių praktinių priemonių reikia imtis, kad mažmeninės prekybos sektoriuje būtų skatinamas tvarus vartojimas.

Mažmeninių rinkų forume gali dalyvauti visi Mažmenininkų aplinkosaugos veiksmų programoje dalyvaujantys mažmenininkai. Šiuo metu joje dalyvauja 21 mažmenininkas ir 7 mažmenininkų asociacijos.

Pirmaisiais veiklos metais forume spręsta nemažai klausimų, susijusių su, pavyzdžiui, tausiu energijos vartojimu, transportu ir logistika, informavimu ir rinkodara. Forumo svetainėje http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm yra įvairių dokumentų, kuriuose mažmenininkai pateikia veiksmų pasiūlymų ir gerosios patirties pavyzdžių.


Side Bar