Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Brüsszel, 2010. június 24

Környezetvédelem – fenntartható fogyasztás és termelés: az európai kiskereskedők zöld magatartási kódexe

Európai vállalatvezetők a mai napon a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozó önkéntes környezetvédelmi magatartási kódexet tettek közzé. A kódexet aláíró kiskereskedők elkötelezik magukat olyan elvek és intézkedések mellett, amelyeknek a célja „környezeti lábnyomuk” csökkentése. A környezeti fenntarthatóság kiskereskedői kódexét (Retail Environmental Sustainability Code) a kiskereskedelmi fórum fennállásának első évfordulója alkalmából tartott rendezvényen mutatták be Janez Potočnik környezetvédelmi biztosnak. A kiskereskedelmi fórumot az Európai Bizottság és az európai kiskereskedelmi ágazat a múlt évben hozta létre egy környezeti szempontból fenntarthatóbb fogyasztási szokásokat népszerűsítő kezdeményezés keretében.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „E kódex fontos mérföldkő a kiskereskedelmi fórum történetében, és örvendetes hír a fogyasztók számára. Olyan, környezeti szempontból aggodalomra okot adó fontos kérdésekkel foglalkozik, mint a beszerzés, a hulladékgazdálkodás, a forráshatékonyság vagy a fogyasztók tájékoztatása. A kiskereskedők a kódex aláírásával kifejezésre juttathatják, fontos számukra üzleti tevékenységük környezetre gyakorolt hatása, és ezért e hatások csökkentése érdekében lépéseket tesznek.”

Sir Terry Leahy, a Tesco PLC vezérigazgatója és az Európai Kiskereskedelmi Kerekasztal (European Retail Round Table) elnöke elmondta: „Nagyon örvendetesek azok a fontos eredmények, amelyeket a kiskereskedelmi fórum létrehozása óta eltelt egy évben sikerült elérnünk: üzleteinkben, elosztási rendszereinkben, valamint a beszállítóinkhoz, a nem kormányzati szervezetként működő partnereinkhez és természetesen a fogyasztókhoz füződő kapcsolatainkban rengeteg változás történt. A kódex elindításával ma újabb lépést teszünk. Tudjuk, van még tennivaló, de biztos vagyok abban, hogy a kódex végrehajtásával közelebb kerülünk céljaink megvalósításához. Mindez nagyszerűen példázza, hogy a környezetbarát fogyasztást zászlajára tűző tömegmozgalom tevékenysége hogyan nyilvánulhat meg a gyakorlatban.”

Dr. Rainhardt von Leoprechting, a Metro Group alelnöke és vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója, valamint az EuroCommerce elnöke szerint: „a kiskereskedelmi ágazat nem csupán az európai gazdaság meghatározó – a GDP 13%-át előállító – tényezője, hanem egyben összekötő szerepet is betölt az iparág és a fogyasztók milliói között. E kulcsfontosságú szerepkörben az ellátási lánc valamennyi szereplőjével együttműködve tudunk kidolgozni új fenntartható megoldásokat. Összefogással egy jobb, zöldebb jövő felé vezethetjük Európát.”

A kiskereskedelmi ágazat önkéntes környezetvédelmi kódexe

Az európai kiskereskedők kulcsfontosságú szerepet töltenek be a fenntarthatóbb fogyasztás népszerűsítése szempontjából azáltal, amit tesznek, valamint a beszállítókkal kialakított partnerségi kapcsolataik és az európai fogyasztókkal fenntartott napi kapcsolat révén.

A kiskereskedelmi fórum ennek a fontos befolyásoló szerepkörnek a fel- és elismerése nyomán jött létre, a fenntartható termelésre és fogyasztásra, valamint a fenntartható iparpolitikára vonatkozó uniós cselekvési terv keretében. A fórum tagjai között sok olyan multinacionális kiskereskedelmi vállalat található, amelyek elkötelezték magukat arra, hogy számos vállalatspecifikus intézkedéssel csökkentik „környezeti lábnyomukat”.

A mai napon a kiskereskedelmi fórum az önkéntes európai magatartási kódex közzétételével egy további lépést tett a fenntarthatóság felé vezető úton. A környezeti fenntarthatóság kiskereskedői kódexe kiemelt figyelmet szentel az egyes termékek – például faanyag, hal – fenntartható beszerzésére, az üzletekben a fokozott forráshatékonyságra, a szállítás és az elosztás optimalizálására, a jobb hulladékgazdálkodási gyakorlatra, valamint a fogyasztók megfelelőbb tájékoztatására. Az aláírók megállapodtak abban, hogy az elért eredményekről jelentést készítenek, például éves vállalati fenntarthatósági jelentés formájában.

A magatartási kódexet – amelyet az Európai Unió Tanácsa 2008. decemberi következtetéseiben szintén támogat – már több, mint 20 nagy kiskereskedelmi vállalat és szövetség aláírta.

Kiskereskedelmi fórum

A fórum 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy tudatosítsa a fenntartható fogyasztás népszerűsítését szolgáló gyakorlati intézkedések szükségességét a kiskereskedelmi ágazatban.

A tagság önkéntes és a fórumnak tagja lehet minden, a kiskereskedõk környezetvédelmi cselekvési programjában (REAP) részt vevõ kiskereskedõ. Jelenleg ez 21 kiskereskedelmi vállalatot és 7 kiskereskedelmi szövetséget jelent.

Az első évben a fórum több nagy horderejű kérdéssel is foglalkozott, többek között az energiahatékonyság, a szállítás és logisztika, valamint a kommunikáció és marketing témakörével. A fórum céljára kialakított honlapon többek között megtekinthetők az intézkedési javaslatokat és a kiskereskedelmi ágazat bevált gyakorlataiból vett példákat bemutató vitaindító dokumentumok: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar