Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Bryssel, 24.6.2010

Ympäristö – Kestävä kulutus ja tuotanto: Euroopan vähittäiskauppa ottaa käyttöön vihreät käytännesäännöt

Euroopan yritysjohtajat ottivat tänään käyttöön vähittäiskaupan vapaaehtoiset ympäristökäytännesäännöt. Vähittäiskauppiaat, jotka hyväksyvät nämä säännöt, sitoutuvat noudattamaan periaatteita ja toteuttamaan toimenpiteitä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Vähittäiskaupan kestävän kehityksen mukaiset ympäristökäytännesäännöt esiteltiin ympäristöasioista vastaavalle komissaarille Janez Potočnikille vähittäiskauppaa käsittelevän foorumin ensimmäisen vuosipäivän yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. Foorumi perustettiin viime vuonna komission ja Euroopan vähittäiskauppa-alan aloitteesta osana niiden pyrkimyksiä edistää ympäristöllisesti kestävämpiä kulutusmalleja.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan uudet käytännesäännöt ovat tärkeä virstanpylväs vähittäismarkkinoita käsittelevän foorumin historiassa ja positiivinen signaali kuluttajille. "Säännöt koskevat tärkeimpiä ympäristökysymyksiä, kuten hankintaa, jätehuoltoa, resurssitehokkuutta ja tiedottamista kuluttajille. Hyväksymällä nämä käytännesäännöt vähittäiskauppiaat osoittavat, että he kantavat huolta liiketoimintansa ympäristövaikutuksista ja pyrkivät vähentämään niitä", totesi komissaari Potočnik.

Tesco PLC:n toimitusjohtaja ja Euroopan vähittäiskauppaa käsittelevän pyöreän pöydän puheenjohtaja Sir Terry Leahy pani tyytyväisenä merkille foorumin ensimmäisen toimintavuoden aikana saavutetut merkittävät edistysaskeleet. "Myymälöissä ja jakelujärjestelmissä sekä vuorovaikutuksessa hankkijoiden, kansalaisjärjestöjen ja luonnollisesti kuluttajien kanssa on tapahtunut suuria muutoksia. Tänään on vuorossa seuraava vaihe, kun käytännesäännöt otetaan käyttöön.  Olemme tietoisia siitä, että tehtävää on vielä paljon, ja uskon, että nämä säännöt auttavat meitä etenemään. Kyseessä on oivallinen esimerkki ympäristöystävällistä kulutusta edistävän joukkoliikkeen toiminnasta käytännön tasolla."

Metro Groupin varatoimitusjohtaja ja yrityssuhteista vastaava johtaja ja EuroCommercen toimitusjohtaja Rainhardt von Leoprechting totesi: “Vähittäiskauppa ei ole yksinomaan äärimmäisen merkittävä toimija Euroopan talouselämässä 13 prosentin osuudellaan BKT:stä; se on myös linkki elinkeinoelämän ja miljoonien kuluttajien välillä. Tämä keskeinen asema mahdollistaa yhteistyön kaikkien jakeluketjun toimijoiden kanssa uusien kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Yhdessä voimme auttaa Eurooppaa etenemään kohti parempaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.”

Vähittäiskaupan vapaaehtoiset ympäristökäytännesäännöt

Euroopan vähittäiskauppiaat ovat avainasemassa edistäessään kestävämpää kulutusta omalla toiminnallaan, hankkijoiden kanssa solmimillaan kumppanuuksilla ja päivittäisillä yhteyksillään eurooppalaisiin kuluttajiin.

Heidän vaikutusvaltaisen asemansa tunnustaminen johti vähittäiskauppaa käsittelevän foorumin perustamiseen. Kyseessä oli kestävää kulutusta, tuotantoa ja teollisuuspolitiikkaa koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan kuuluva aloite. Foorumin jäsenyrityksiin kuuluu useita monikansallisia vähittäiskaupan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet pienentämään ekologista jalanjälkeään yrityskohtaisten toimien avulla.

Tänään vähittäiskauppaa käsittelevä foorumi on jälleen edennyt askeleen verran kestävämpään suuntaan esitellessään vähittäiskaupan vapaaehtoiset EU:n ympäristökäytännesäännöt. Niissä keskitytään tiettyjen erityistuotteiden, kuten puutavaran tai kalan, hankinnan kestävyyteen, myymälöiden resurssitehokkuuden lisäämiseen, kuljetusten ja jakelun optimoimiseen, jätehuollon tehostamiseen ja kuluttajille suunnatun tiedotuksen parantamiseen. Allekirjoittajayritykset sitoutuvat raportoimaan saavuttamastaan edistymisestä esimerkiksi vuosittaisessa kestävyysraportissaan.

Yli 20 suurta vähittäiskaupan yritystä tai yhteenliittymää on jo hyväksynyt käytännesäännöt, joita Euroopan unionin neuvosto kannatti joulukuun 2008 päätelmissään.

Vähittäiskauppaa käsittelevä foorumi

Foorumi perustettiin vuonna 2009, ja sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta käytännön toimenpiteistä kestävän kulutuksen edistämiseksi vähittäiskaupan alalla.

Osallistuminen foorumiin on vapaaehtoista, ja se on mahdollista kaikille vähittäiskaupan toimijoille, jotka ovat liittyneet vähittäiskaupan ympäristöalan toimintaohjelmaan (REAP). Tähän mennessä mukana on 21 vähittäiskaupan toimijaa ja 7 alan järjestöä.

Ensimmäisenä toimintavuotena foorumissa on käsitelty monia tärkeitä kysymyksiä, kuten energiatehokkuutta, kuljetuksia ja logistiikkaa, tiedotusta ja markkinointia. Foorumin internetsivustolla on saatavissa lukuisia asiakirjoja, jotka sisältävät ehdotuksia toimenpiteiksi ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä vähittäiskaupan alalla: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar