Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Brüssel, 24. juuni 2010

Keskkond: säästev tootmine ja tarbimine: Euroopa jaemüüjad võtsid vastu rohelise käitumiskoodeksi

Täna esitasid Euroopa ärijuhid keskkonnakaitse vabatahtliku käitumiskoodeksi jaemüügisektori jaoks. Kõnealusele juhendile alla kirjutanud jaemüüjad kohustuvad järgima selle põhimõtteid ja meetmeid, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Jaemüüjate keskkonnahoiu koodeksit esitleti Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnikile jaemüüjate foorumil, mis tähistas oma esimest aastapäeva. Foorumi lõid mullu Euroopa Komisjon ja Euroopa jaemüügisektor, et edendada keskkonda säästvaid tarbimisharjumusi.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „See on oluline verstapost jaemüüjate foorumi jaoks ja hea uudis tarbijaile. Koodeksis käsitletakse peamisi keskkonna seisukohast probleemseid teemasid nagu tarneallikad, jäätmekäitlus, efektiivne ressursikasutus ja tarbijate teavitamine. Sellele alla kirjutades näitavad jaemüüjad, et nad hoolivad sellest, millist mõju avaldavad keskkonnale nende ettevõtted ning astuvad samme, et seda mõju vähendada.”

Tesco PLC peadirektor ja Euroopa jaemüüjate ümarlaua president söör Terry Leahy ütles: „Jaemüüjate foorumi käivitamisest alates oleme teinud märkimisväärseid edusamme ja oleme sellega väga rahul. On toimunud hulk muutusi kauplustes ja jaotussüsteemides ning meie suhtluses tarnijatega, partneritega valitsusvälistest organisatsioonidest ja muidugi klientidega. Koodeksi kasutuselevõtuga teeme nüüd järgmise sammu. Teame, et teha on veel palju, kuid olen veendunud, et selle koodeksi rakendamine aitab meil edasi minna. Tegemist on suurepärase näitega selle kohta, kuidas massiliikumise kaudu on võimalik keskkonnasõbralik tarbimine praktikasse juurutada.”

Metro Groupi asepresident ja sisekommunikatsioonijuht ning EuroCommerce'i president dr. Rainhardt von Leoprechting sõnas: „Jaekaubandussektor, mis toodab 13% SKPst, ei ole pelgalt Euroopa majanduse oluline osa, vaid ka lüli tööstuse ja miljonite tarbijate vahel. Selles keskses rollis olles saame koos tarneahela kõigi osalistega arendada uusi säästlikke lahendusi. Üheskoos suudame viia Euroopa parema ja rohelisema tuleviku poole.”

Jaemüüjate vabatahtlik keskkonnakäitumiskoodeks

Euroopa jaemüüjate käes on olulised hoovad, mis võimaldavad neil oma tegevuse, tarnijatega sõlmitud partnerlussuhete ja igapäevaste tarbijakontaktide kaudu edendada säästvat tarbimist.

Nende mõjuka rolli tunnustamine viis jaemüüjate foorumi loomiseni, mis kujutab endast üht algatust Euroopa Liidu säästva tarbimise ja tootmise ning säästva tööstuspoliitika tegevuskavaraames. Foorumi liikmesfirmade hulgas on palju rahvusvahelisi jaemüüjaid, kes on võtnud endale kohustuseks ettevõttesisese tegevuse kaudu vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Esitledes Euroopa jaemüüjate vabatahtlikku käitumiskoodeksit on jaemüüjate foorum astunud säästva tarbimise teel sammu edasi. Jaemüüjate keskkonnahoiu koodeks keskendub teatud spetsiifiliste toodete, nagu puit ja kala, tarneallikate säästlikule kasutamisele, ressursisäästlikkuse parandamisele kauplustes, logistika optimeerimisele, jäätmekäitluse tõhustamisele ning tarbijate paremale teavitamisele. Koodeksile allakirjutanud lepivad kokku, et saavutatut kirjeldatakse näiteks ettevõtte iga-aastases jätkusuutlikkust käsitlevas aruandes.

Koodeksile on alla kirjutanud üle 20 jaemüügiketi ja -ühenduse ning seda on toetanud ka Euroopa Liidu Nõukogu oma 2008. aasta detsembri järelduses.

Jaemüüjate foorum

Jaemüüjate foorum loodi 2009. aastal eesmärgiga tutvustada laiemalt meetmeid, mida on vaja võtta, et edendada säästvat tarbimist jaemüügisektoris.

Jaemüüjate foorumiga liitumine on vabatahtlik, see on avatud kõigile jaemüüjatele, kes liituvad jaemüüjate keskkonnaalase tegevusprogrammiga. Praegu on sellega liitunud 21 jaemüüjat ja 7 jaemüügiühendust.

Oma esimesel tegevusaastal on foorum käsitlenud mitut olulist küsimust, muu hulgas näiteks energiatõhusus, transport ja logistika ning kommunikatsioon ja turundus. Foorumi veebilehel on tutvumiseks väljas mitu dokumenti, mis sisaldavad tegutsemissoovitusi ja näiteid jaemüügisektoris rakendatud heade tavade kohta: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar