Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2010

Περιβάλλον – Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή: Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θεσπίζουν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Ευρωπαίοι επικεφαλής επιχειρήσεων δημοσίευσαν σήμερα προαιρετικό κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Οι έμποροι λιανικού εμπορίου που υπογράφουν τον κώδικα αυτό δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο αρχών και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους. Ο κώδικας περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για το λιανικό εμπόριο παρουσιάστηκε στον Επίτροπο της ΕΕ κ. Janez Potočnik, αρμόδιο για το περιβάλλον, σε εκδήλωση για την πρώτη επέτειο του φόρουμ λιανικού εμπορίου. Το φόρουμ εγκαινιάστηκε πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ευρωπαϊκό κλάδο λιανικού εμπορίου στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την προώθηση καταναλωτικών προτύπων με μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ο Επίτροπος κ. Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Η δημοσίευση αυτού του κώδικα αποτελεί σημαντικό βήμα για το φόρουμ λιανικού εμπορίου και συνεπάγεται καλά νέα για τους καταναλωτές. Αφορά τους κύριους τομείς περιβαλλοντικής ανησυχίας, όπως τον εφοδιασμό, τη διαχείριση αποβλήτων, την αποδοτικότητα των πόρων και την επικοινωνία με τους πελάτες. Υπογράφοντας τον εν λόγω κώδικα συμπεριφοράς οι λιανέμποροι δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις των επιχειρήσεών τους στο περιβάλλον και λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.»

Ο Sir Terry Leahy, Γενικός Διευθυντής της Tesco PLC και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Λιανικής (ERRT) δήλωσε: «Ένα χρόνο μετά την εγκαινίαση του φόρουμ λιανικού εμπορίου είμαστε ικανοποιημένοι με τη σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτύχει, και ιδίως με τις πολλές αλλαγές που έγιναν στα καταστήματα, στα συστήματα διανομής μας, με τους προμηθευτές μας, με τους εταίρους ΜΚΟ και φυσικά με τους πελάτες. Σήμερα, με την εγκαινίαση του κώδικα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο και είμαι πεπεισμένος ότι η εφαρμογή του εν λόγω κώδικα θα συμβάλει σ’ αυτό. Αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα υλοποίησης στην πράξη μιας μαζικής κίνησης για την πράσινη κατανάλωση.» Ο Δρ. Rainhardt von Leoprechting, Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος Corporate Relations του ομίλου Metro και πρόεδρος της EuroCommerce δήλωσε: «Ο τομέας του λιανικού εμπορίου δεν είναι μόνο ένας κύριος παράγοντας της ευρωπαϊκής οικονομίας με μερίδιο 13% του ΑΕΠ, αλλά και ένας σύνδεσμος μεταξύ της βιομηχανίας και εκατομμυρίων καταναλωτών. Αυτός ο κεντρικός ρόλος μας παρέχει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με όλους τους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού για να αναπτύξουμε νέες βιώσιμες λύσεις. Μαζί μπορούμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη σε ένα καλύτερο μέλλον φιλικότερο προς το περιβάλλον.»

Προαιρετικός κώδικας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Οι ευρωπαίοι έμποροι λιανικής βρίσκονται σε καίρια θέση για να προάγουν τη βιωσιμότερη κατανάλωση μέσω των ενεργειών τους, μέσω των συμπράξεων με τους προμηθευτές τους, καθώς και μέσω της καθημερινής επαφής τους με τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Η αναγνώριση αυτού του καθοριστικού ρόλου επιρροής που διαδραματίζουν οδήγησε στην εγκαινίαση του φόρουμ λιανικού εμπορίου, μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και την βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Στο φόρουμ αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ των μελών πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους μέσω μιας σειράς μέτρων που αφορούν συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις.

Σήμερα το φόρουμ λιανικού εμπορίου έχει κάνει ακόμη ένα βήμα στο μονοπάτι της βιωσιμότητας παρουσιάζοντας έναν προαιρετικό ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τους λιανεμπόρους. Ο κώδικας περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για το λιανικό εμπόριο επικεντρώνεται στη διασφάλιση της βιώσιμης προέλευσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το ξύλο ή το ψάρι, στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων στα καταστήματα, στη βελτιστοποίηση των μεταφορών και της διανομής, στη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων και της επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Οι υπογράφοντες συμφωνούν να υποβάλουν έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, π.χ. μέσω της ετήσιας έκθεσης για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Περισσότερες από 20 μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και ενώσεις λιανικής έχουν ήδη υπογράψει τον κώδικα συμπεριφοράς, ένα μέτρο που είχε στηρίξει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο 2008.

Φόρουμ λιανικού εμπορίου

Το φόρουμ λιανικού εμπορίου εγκαινιάστηκε το 2009 με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των πρακτικών μέτρων που χρειάζονται για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Η ιδιότητα του μέλους του φόρουμ αποκτάται σε εθελοντική βάση. Μπορούν να γίνουν μέλη όλοι οι έμποροι που έχουν προσχωρήσει στο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης εμπόρων λιανικής (REAP). Μέχρι σήμερα, έχουν προσχωρήσει 21 έμποροι λιανικής και 7 ενώσεις λιανικού εμπορίου.

Κατά το πρώτο έτος σύστασής του το Φόρουμ έχει εξετάσει πολλά σημαντικά θέματα, όπως ενεργειακή απόδοση, μεταφορές , εφοδιαστική, επικοινωνία και μάρκετινγκ. Έγγραφα που περιέχουν προτάσεις δράσης και παραδείγματα χρηστών πρακτικών του τομέα λιανικού εμπορίου διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο του φόρουμ: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar