Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/824

Bruxelles, den 24. juni 2010

Miljø - bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion: europæiske detailhandlere opstiller grøn adfærdskodeks

Europæiske erhvervsledere præsenterede i dag en frivillig miljøadfærdskodeks for detailhandelen. Detailhandlere, der tilslutter sig kodeksen, forpligter sig til at overholde en række principper og foranstaltninger, der skal reducere deres belastning af miljøet. EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, fik i dag forelagt miljøadfærdskodeksen for detailhandelen i anledning af etårsdagen for oprettelsen af Detailforummet. Forummet blev oprettet sidste år af Europa-Kommissionen og den europæiske detailsektor som led i deres forsøg på at fremme forbrugsmønstre, der er mere bæredygtige for miljøet.

Miljøkommissær, Janez Potočnik, sagde: "Dette er en vigtig milepæl for Detailforummet og en god nyhed for forbrugerne. Adfærdskodeksen omhandler de vigtigste områder af betydning for miljøet, som fx indkøb, affaldshåndtering, ressourceeffektivitet og kundekommunikation. Detailhandlere, der tilslutter sig denne adfærdskodeks, viser, at de går op i, hvordan deres virksomheder påvirker miljøet, og gør en aktiv indsats for at reducere denne påvirkning."

Sir Terry Leahy, administrerende direktør for Tesco PLC og formand for European Retail Round Table, sagde: "I det år, der er gået, siden Detailforummet blev oprettet, har der allerede kunnet konstateres betydelige fremskridt: det meget store antal ændringer, der gennemføres i forretningerne, i vores distributionssystemer og over for vores leverandører, vores ngo-partnere og selvfølgelig vores kunder. I dag går vi et skridt videre med indførelsen af kodeksen. Vi ved, at der er mere at gøre, og jeg er overbevist om, at indførelsen af kodeksen vil hjælpe os med det. Dette er et storartet eksempel på, hvordan der skabes en massebevægelse til fordel for miljøvenligt forbrug, som virker i praksis."

Dr. Rainhardt von Leoprechting, næstformand for Metro Group's bestyrelse og leder af selskabets forretningsforbindelser og formand for EuroCommerce, sagde: "Detailsektoren, der tegner sig for 13 % af BNP, er ikke blot en yderst vigtig aktør i den europæiske økonomi, men er også forbindelsesleddet mellem industrien og millioner af forbrugere. I denne nøgleposition kan vi samarbejde om at udvikle nye bæredygtige løsninger med alle aktører i hele forsyningskæden. Sammen kan vi lede Europa imod en bedre, grønnere fremtid."

Frivillig miljøadfærdskodeks for detailhandelen

De europæiske detailhandlere er i en nøgleposition til at fremme mere bæredygtigt forbrug i kraft af deres egne handlinger, deres partnerskaber med leverandørerne og deres daglige kontakt med de europæiske forbrugere.

Erkendelsen af, hvor indflydelsesrig en rolle de spiller, førte til oprettelsen af Detailforummet, et initiativ, der indgår i EU's handlingsplan for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik. Forummet kan blandt sine medlemmer tælle mange multinationale detailhandelsvirksomheder, der har givet tilsagn om at reducere deres miljøbelastning ved hjælp af en række tiltag, der er specifikke for de enkelte virksomheder.

I dag er Detailforummet gået et skridt videre på vejen mod bæredygtighed ved at fremlægge en frivillig europæisk adfærdskodeks for detailhandelen. Miljøadfærdskodeksen fokuserer på bæredygtige indkøb af bestemte produkter som træ og fisk, øget ressourceeffektivitet i forretningerne, optimering af transport og distribution, bedre affaldshåndteringsmetoder og bedre kundekommunikation. De tilsluttede medlemmer indvilliger i at rapportere om udviklingen, fx i virksomhedens årlige bæredygtighedsrapport.

Mere end 20 store detailhandelsvirksomheder og detailhandelssammenslutninger har allerede tilsluttet sig adfærdskodeksen, som Rådet for Den Europæiske Union støttede i sine konklusioner fra december 2008.

Detailforum

Detailforummet blev oprettet i 2009 for i detailhandelssektoren at skabe en bedre forståelse for, hvilke praktiske foranstaltninger der kræves for at fremme bæredygtigt forbrug.

Medlemskabet af Detailforummet er frivilligt, og der er adgang for alle detailhandlere, der tilmelder sig detailhandlernes miljøhandlingsprogram. Foreløbig har 21 detailhandelsvirksomheder og 7 detailhandelssammenslutninger tilsluttet sig.

Forummet har i det første år efter sin tilblivelse behandlet en række centrale spørgsmål som energieffektivitet, transport og logistik samt kommunikation og markedsføring. På Detailforummets websted findes en række oplæg med forslag til, hvad der kan gøres, og med eksempler på god praksis i detailhandelen: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar