Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/823

Brüssel, 24. juuni 2010

Meditsiiniseadmed: komisjon kaebab Eesti kohtusse muudetud direktiivi õigeaegse rakendamata jätmise pärast

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Eesti Euroopa Kohtusse, kuna see liikmesriik ei rakendanud läbivaadatud meditsiiniseadmete direktiivi (2007/47/EÜ) tähtpäevaks, mis oli 21. detsembril 2008. Kuna Eesti ei ole teavitanud ülevõtmismeetmetest, nagu direktiiv ette näeb, otsustati asi täna kohtusse anda.

Direktiivis 2007/47/EC on sätestatud meditsiiniseadmete vastavushindamise kriteeriumid ja määratletud vastavushindamismenetlused. Direktiivi eesmärk on ühelt poolt tagada inimeste tervise ja ohutuse kõrgetasemeline kaitse ning teiselt poolt kindlustada meditsiiniseadmete vaba ringlus ühtsel turul (pakkudes seega tootjatele mastaabisäästu ja tarbijatele suuremat valikut). Liikmesriigid pidid komisjonile direktiivi 2007/47/EÜ rakendusmeetmetest teatama 21. detsembriks 2008, kuid Eesti ei ole seda veel teinud.

Meditsiiniseadmeid käsitlevate õigusaktide kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/index_en.htm


Side Bar