Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxemburg, 24 iunie 2010

Siim Kallas salută semnarea acordului „cer deschis” între UE și SUA, etapa a doua

Vicepreședintele Kallas a salutat astăzi adoptarea acordului „cer deschis” din cea de a doua etapă în domeniul aviației cu Statele Unite. Acordul a fost semnat astăzi, la Luxemburg, de către vicepreședintele Kallas, ministrul spaniol al transporturilor, José Blanco, ambasadorul SUA la Luxemburg, Cynthia Stroum, și miniștrii transporturilor din statele membre. Se preconizează că punerea în aplicare deplină a acordurilor din prima și din cea de a doua etapă va oferi economiei un impuls de 12 miliarde € și va crea până la 80 000 de noi locuri de muncă.

Vicepreședintele Kallas a afirmat: Acesta este un important pas înainte în relația reciproc avantajoasă pe care o avem cu SUA în domeniul aviației. Este o veste extrem de bună pentru pasageri, pentru transportatorii de mărfuri, pentru aeroporturi și pentru companiile aeriene care vor beneficia, datorită acestui acord, de mai multe oportunități comerciale și de un cadru de reglementare consolidat. Acest acord va ajuta industria aviatică din Europa să depășească provocările cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Acordul din cea de a doua etapă este fundamentat pe beneficiile aduse de acordul inovator „cer deschis” între UE și SUA, care a fost semnat în 2007. Acesta creează noi oportunități comerciale și consolidează cadrul de cooperare în domenii precum mediul, protecția socială, concurența și securitatea. De asemenea, acordul din cea de a doua etapă oferă perspective pentru noi investiții și oportunități de acces pe piață în viitor.

Negocierile pentru cea de a doua etapă au început în mai 2008 în vederea consolidării cooperării în materie de reglementare și extinderii oportunităților de piață. Negociatorii și-au încheiat acum mandatul acordat cu ocazia summitului UE‑SUA din noiembrie 2009.

Acordul oferă avantaje comerciale clare, inclusiv un acces sporit pentru companiile aeriene din UE la programul „Fly America”. Statele Unite și Europa și-au asumat angajamentul de a elimina obstacolele rămase în calea accesului pe piață și vor analiza anual progresele realizate în acest scop. Drepturi comerciale suplimentare vor fi acordate reciproc în viitor, sub rezerva următoarelor modificări legislative:

  • liberalizarea reciprocă a drepturilor de proprietate și de control în ceea ce privește companiile aeriene. În prezent, participația străină în companiile aeriene din SUA este limitată la 25% din drepturile de vot. În urma modificărilor legislative din SUA, UE va permite la rândul său resortisanților SUA să dețină participația majoritară în companii aeriene din UE;

  • restricții privind zgomotul aeroportuar. Sub rezerva modificării legislației UE în vederea introducerii unor restricții privind zgomotul aeroportuar, companiile aeriene din UE vor dobândi noi drepturi de operare de zboruri între SUA și mai multe alte țări care nu sunt membre ale UE. În plus, vor fi înlăturate o serie de obstacole din calea investițiilor UE în companii aeriene din țări terțe. Companiile aeriene din SUA vor beneficia de drepturi similare odată ce legislația SUA va permite resortisanților UE să dețină participația majoritară în companiile aeriene din SUA.

Negociatorii au realizat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește cooperarea în materie de reglementare:

  • acordul va consolida cooperarea în domeniul mediului prin introducerea obligației de compatibilitate și de interacțiune a măsurilor de piață (precum schemele de comercializare a certificatelor de emisii) în scopul evitării duplicării acestora, prin promovarea unei transparențe mai mari în ceea ce privește măsurile de reducere a zgomotului aeroportuar, precum și prin intensificarea tehnologiilor ecologice, prin utilizarea de combustibili ecologici și printr-un management al traficului aerian care respectă mediul. Această cooperare este esențială pentru ca aviația internațională să devină mai viabilă;

  • pentru prima dată în istoria aviației, acordul include un articol consacrat dimensiunii sociale a relațiilor UE-SUA în domeniul aviației. Prin aceasta, se va asigura, pe de o parte, că drepturile legale de care beneficiază în prezent angajații companiilor aeriene sunt menținute și, pe de altă parte, că punerea în aplicare a acordului va contribui la standarde de muncă ridicate;

  • acordul va crește nivelul deja ridicat al cooperării în materie de securitate pentru a optimiza alocarea resurselor în cazul amenințărilor la adresa sistemului aviatic prin promovarea încrederii reciproce maxime în măsurile de securitate ale celeilalte părți și pentru a asigura o reacție promptă și coordonată în fața noilor amenințări;

  • acordul extinde și mai mult competențele Comitetului mixt UE-SUA, organism care monitorizează punerea în aplicare a acordului și coordonează diversele fluxuri de lucru ale cooperării în materie de reglementare. Noile reglementări vor reduce birocrația (de exemplu, prin recunoașterea reciprocă a deciziilor de reglementare) și vor evita duplicarea inutilă a resurselor (de exemplu, prin inițiative comune în domeniul siguranței, printr-un control unic de securitate, prin facilitarea călătoriei pasagerilor).

Piețele din Uniunea Europeană și din Statele Unite sunt cele mai mari piețe aviatice din lume. Acestea reprezintă împreună aproximativ 60% din aviația mondială. Conform unor estimări independente, beneficiile economice asociate punerii în aplicare a acordului din cea de a doua etapă sunt echivalente cu beneficiile transatlantice pe care le-ar presupune încheierea cu succes a rundei de negocieri comerciale de la Doha. După semnarea acordului, va fi nevoie de aprobarea Parlamentului European și de ratificarea acordului de toate statele membre pentru ca acesta să poată intra în vigoare în mod oficial.

Beneficiile economice care ar putea rezulta din eliminarea obstacolelor de pe piața transatlantică UE-SUA sunt foarte importante (Booz Allen Hamilton, ianuarie 2007):

  • în termeni economici, s-ar putea realiza beneficii economice de până la 12 miliarde de euro și s-ar putea crea până la 80 000 de noi locuri de muncă (distribuite relativ egal între SUA și UE);

  • s-ar crea posibilitatea de a crește numărul pasagerilor pentru zborurile transatlantice cu 26 de milioane într-o perioadă de cinci ani. Ca termen de comparație, traficul anual actual este cu puțin sub 50 de milioane de pasageri (2007). La sfârșitul celor cinci ani, acest lucru se traduce print-o creștere a pieței cu 34% în urma acordului, față de situația pieței în lipsa acordului;

  • prin suprimarea acordurilor bilaterale și a restricțiilor impuse de acestea asupra drepturilor de trafic, am putea preconiza o reducere a costului biletelor pentru companii și pentru clienții privați care ar genera beneficii economice consolidate cuprinse între 6,4 și 12 miliarde de euro pentru o perioadă de cinci ani;

  • piața transportului de mărfuri ar cunoaște o creștere cuprinsă între 1 și 2%.


Side Bar