Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Luxemburg, 24 juni 2010

Siim Kallas blij met de ondertekening van de tweede fase van de "open skies"-overeenkomst tussen de EU en de VS

Vicevoorzitter Kallas heeft vandaag zijn tevredenheid uitgedrukt over de goedkeuring van de "tweede fase" van de "open skies"-luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Staten. Vandaag hebben vicevoorzitter Kallas, de Spaanse minister voor Vervoer José Blanco en de VS-ambassadeur in Luxemburg Cynthia Stroum, samen met de ministers voor Vervoer van de lidstaten, de overeenkomst ondertekend in Luxemburg. De volledige tenuitvoerlegging van de eerste en de tweede fase van de overeenkomst zou de economie een impuls van 12 miljard euro moeten geven en 80 000 nieuwe banen moeten creëren.

Vicevoorzitter Kallas: "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze wederzijds voordelige luchtvaartrelaties met de VS. Het betekent zeer goed nieuws voor passagiers, bevrachters, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, die allemaal baat hebben bij de extra commerciële mogelijkheden en het versterkte regelgevingskader die het gevolg zijn van deze overeenkomst. Het zal de Europese luchtvaartindustrie helpen zich te herstellen van de recente moeilijkheden."

Deze tweede fase bouwt voort op de voordelen van de baanbrekende "open skies"- overeenkomst tussen de EU en de VS van 2007. Het creëert nieuwe commerciële kansen en versterkt het samenwerkingskader inzake milieu, sociale bescherming, mededinging en beveiliging. Voorts kan een en ander in de toekomst leiden tot extra investeringen en markttoegangskansen.

De onderhandelingen over de tweede fase zijn van start gegaan in mei 2008 met als doel verdere samenwerking op het gebied van regelgeving en extra marktkansen. De onderhandelaars hebben nu het mandaat vervuld dat hun tijdens de EU-VS-top in november 2009 was verleend.

De overeenkomst biedt duidelijke commerciële voordelen, waaronder betere toegang voor de EU-luchtvaartmaatschappijen tot het "Fly America"-programma. De Verenigde Staten en Europa hebben zich ertoe geëngageerd de overblijvende toegangsbelemmeringen weg te werken en zullen de jaarlijkse vooruitgang ter zake evalueren. In de toekomst zullen extra commerciële rechten worden uitgewisseld na de nodige wetgevingswijzigingen:

  • Wederzijdse liberalisering van de eigendom en controle van luchtvaartmaatschappijen. Momenteel is de buitenlandse eigendom van VS‑luchtvaartmaatschappijen beperkt tot 25% van de stemrechten. Na een wetgevingswijziging in de VS zal ook de EU meerderheidsaandeelhouderschap van VS-burgers in EU-luchtvaartmaatschappijen toestaan.

  • Beperkingen inzake geluidshinder. Indien de EU-wetgeving betreffende de procedure voor beperkingen van de geluidshinder wordt aangepast, zullen EU‑luchtvaartmaatschappijen extra rechten krijgen om te vliegen tussen de VS en een aantal niet-Europese landen. Voorts zullen een aantal obstakels voor de investeringen van de EU in luchtvaartmaatschappijen van derde landen worden weggenomen. VS-luchtvaartmaatschappijen zullen soortgelijke rechten krijgen als de VS-wetgeving meerderheidsaandeelhouderschap van de EU in VS‑luchtvaartmaatschappijen toestaat.

De onderhandelaars hebben ook belangrijke verbeteringen bereikt inzake samenwerking omtrent regelgeving:

  • De overeenkomst zal de samenwerking inzake milieu versterken door de verenigbaarheid en de interactie van marktgebaseerde maatregelen (zoals emissiehandelsregelingen) verplicht te stellen om dubbel werk te vermijden, door de transparantie voor geluidsnormen te bevorderen, en door groene technologieën, brandstoffen en luchtverkeersbeheer te promoten. Deze samenwerking is essentieel om de internationale luchtvaart duurzamer te maken.

  • Voor het eerst in de luchtvaartgeschiedenis omvat deze overeenkomst een specifiek artikel over de sociale dimensie van de EU-VS-luchtvaartrelaties. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat de bestaande rechten van luchtvaartpersoneel in stand worden gehouden, maar ook dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zal bijdragen tot goede arbeidsvoorwaarden.

  • De overeenkomst zal het hoge niveau van samenwerking inzake beveiliging nog optrekken en zodoende de middelen nog efficiënter gebruiken voor de preventie en bestrijding van bedreigingen voor het luchtvaartsysteem, door het wederzijds vertrouwen in elkaars veiligheidsmaatregelen maximaal te stimuleren, alsmede vlugge en gecoördineerde reacties op nieuwe bedreigingen mogelijk te maken.

  • Via de overeenkomst wordt de rol van het Gemengd Comité EU-VS, de instantie die toeziet op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en de werkstromen van de samenwerking omtrent regelgeving coördineert, verder versterkt. De nieuwe regels zullen de administratieve lasten verminderen (bv. door wederzijdse erkenning van elkaars regelgevingsbesluiten) en onnodig dubbel gebruik van middelen voorkomen (bv. door gezamenlijke veiligheidsinitiatieven, "one-stop security" en het uitbreiden van de reismogelijkheden voor passagiers).

De markten van de Europese Unie en van de Verenigde Staten zijn de grootste luchtvaartmarkten ter wereld. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 60% van de wereldwijde luchtvaart. De economische voordelen die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van deze tweede fase, zijn volgens onafhankelijke schattingen gelijkwaardig aan de trans-Atlantische voordelen die kunnen worden verwacht na een succesvol resultaat van de handelsbesprekingen in het kader van de Doha‑ronde. Na ondertekening moet de overeenkomst door het Europees Parlement worden goedgekeurd en door alle lidstaten worden bekrachtigd, alvorens zij formeel in werking kan treden.

De potentiële economische voordelen van het wegwerken van de obstakels voor de trans-Atlantische markt zijn aanzienlijk (Booz Allen Hamilton, januari 2007):

  • Tot 12 miljard euro economische voordelen en tot 80 000 nieuwe banen (ongeveer evenredig verdeeld tussen de VS en de EU).

  • De mogelijkheid om 26 miljoen extra passagiers op trans-Atlantische vluchten te vervoeren over een periode van vijf jaar, in vergelijking met het huidige jaarlijkse verkeer van iets minder dan 50 miljoen (2007). Na vijf jaar betekent dit dat de markt 34% groter zal zijn als de overeenkomst wordt uitgevoerd dan wanneer dit niet het geval is.

  • De afschaffing van de bilaterale overeenkomsten en de bijgaande beperkingen op verkeersrechten kunnen leiden tot een vermindering van de ticketkosten voor luchtvaartmaatschappijen en particuliere klanten, met als gevolg geconsolideerde economische voordelen van 6,4 tot 12 miljard euro over een periode van vijf jaar.

  • De vrachtvervoermarkt zou met 1 à 2 procent groeien.


Side Bar