Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/818

Люксембург, 24 юни 2010 г.

Сим Калас приветства подписването на втората фаза от споразумението между ЕС и САЩ „Открито небе“

Заместник-председателят на Европейската комисия Калас приветства днес подписването на втората фаза от авиационното споразумение със САЩ „Открито небе“. Заместник-председателят Калас, испанският министър на транспорта Хосе Бланко и посланичката на САЩ в Люксембург Синтия Строум, заедно с министрите на транспорта от държавите-членки подписаха споразумението днес в Люксембург. Пълното изпълнение на споразуменията от първа и втора фаза се очаква да стимулира икономиката с 12 милиарда EUR, както и да създаде около 80 000 нови работни места.

Заместник-председателят Калас заяви: „Това е значителна стъпка напред във взаимноизгодните ни отношения в областта на авиацията със Съединените щати. Новината е извънредно добра за пътниците, превозвачите на товари, летищата и авиолиниите, които ще извлекат всички предимства от допълнителните търговски възможности и засилената регулаторна рамка, предвидена в споразумението. То ще помогне на европейската авиационна промишленост да излезе от периода на предизвикателства, в който се намираше напоследък.“

Втората фаза на споразумението се основава върху предимствата от подписаното през 2007 г. преломно споразумение между ЕС и САЩ „Открито небе“. То генерира нови търговски възможности и засилва рамката на сътрудничество по теми от рода на околната среда, социалната защита, конкурентоспособността и сигурността. Освен това то създава перспективи за допълнителни инвестиции и възможности на навлизане на пазари в бъдеще.

Преговорите от втората фаза започнаха през май 2008 г. с оглед на по-нататъшното регулаторно сътрудничество и допълнителните пазарни възможности. Сега преговорите изпълниха мандата, даден на срещата на върха ЕС—САЩ през ноември 2009 г.

Споразумението осигурява ясни търговски предимства, включително по-голям достъп на авиокомпании от ЕС до програмата „Fly America“.. Съединените щати и Европа се ангажираха с целта да премахнат оставащите бариери за достъп и ще разглеждат напредъка по отношение на тази цел ежегодно.

В бъдеще ще се извършва обмен на допълнителни търговски права след промени в съответното законодателство. Вижте по-долу:

  • Реципрочно либерализиране на собствеността и контрола върху авиолиниите. Понастоящем чуждестранната собственост в авиолиниите на САЩ е ограничена на 25 % от правата на глас. След извършване на законодателна промяна в Съединените щати, Европейският съюз реципрочно ще позволи мажоритарната собственост в авиолинии от ЕС за граждани на САЩ.

  • Ограничения на шума в близост до летища. При условие че се направят законодателни промени в ЕС по отношение на процеса за въвеждане на ограничения на шума в близост до летища, авиолиниите от ЕС ще получат в бъдеще допълнителни права за полети между Съединените щати и редица държави извън Европа. Освен това ще бъдат премахнати редица пречки за инвестиции от ЕС в авиолинии от трети държави. С подобни права ще разполагат и авиолиниите от Съединените щати, когато законите в Съединените щати разрешат мажоритарната собственост в авиолинии от Съединените щати за правни субекти от Европейския съюз.

Преговарящите страни постигнаха също така значителни подобрения по отношение на сътрудничеството в областта на регулирането:

  • Споразумението ще доведе до засилване на сътрудничеството по въпроси на опазването на околната среда чрез изискване за съвместимост и взаимодействие на основаващи се на пазара мерки (като например схеми за търговия с емисии) за избягване на дублирането; чрез насърчаване на по-голяма прозрачност на мерките за борба с шума в близост до летища; и чрез разработване на екологосъобразни технологии, горива и методи за управление на въздушното движение. Това сътрудничество представлява ключов елемент в стремежа международната авиация да стане по-устойчива.

  • За пръв път в историята на въздухоплаването споразумението включва специален член относно социалното измерение на отношенията между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването. Това ще гарантира не само запазването на съществуващите законни права на служителите на авиолиниите, но и приноса на прилагането на споразумението за поддържане на високи трудови стандарти.

  • Споразумението ще повиши допълнително вече високото равнище на сътрудничество в областта на сигурността за по-добро разпределение на ресурсите за справяне със заплахи в системата на въздухоплаването чрез насърчаване на максимално взаимно доверие в мерките за сигурност на другата страна, както и бързо и съгласувано реагиране на нови заплахи.

  • Споразумението допълнително разширява ролята на Съвместния комитет ЕС—САЩ — органът, който наблюдава прилагането на споразумението и координира различните направления на работа по сътрудничеството в областта на регулирането. Новите правила ще намалят бюрокрацията (например чрез взаимно признаване на регулаторните решения на другата страна) и ще позволят да се избегне излишно дублиране на ресурси (например чрез съвместни инициативи за безопасност, проверка за сигурност на едно гише, улесняване на пътниците в тяхното пътуване).

Пазарите на Европейския съюз и на Съединените щати са най-големите авиационни пазари в свата. Заедно те представляват приблизително 60 % от световната авиация. Според една независима оценка икономическите ползи, свързани с прилагането на настоящата втора фаза на споразумението, се оценяват като равностойни на трансатлантическите ползи, които се очакват от успешното приключване на кръга търговски преговори в Доха. След подписване на споразумението за официалното му влизане в сила ще се изискват съгласието на Европейския парламент и ратифицирането от всички държави-членки.

Възможните икономически ползи от премахването на бариерите пред трансатлантическия пазар ЕС—САЩ са много големи (проучване на Booz Allen Hamilton, януари 2007 г.):

  • То може да доведе до икономически ползи в размер до 12 млрд. EUR и до създаване на 80 000 нови работни места (разпределени до голяма степен еднакво между Съединените щати и Европейския съюз).

  • То би създало възможност за допълнителни 26 милиона пътници в трансатлантически полети за период от пет години. За сравнение сегашният годишен трафик е малко под 50 милиона (2007 г.) Към края на петте години това ще означава, че пазарът ще се е увеличил с 34 % вследствие на споразумението.

  • След премахването на двустранните споразумения и на техните ограничения спрямо правата на движение бихме могли да очакваме намаление в цената на билетите за фирми и частни пътници, като консолидираните икономически ползи биха били от порядъка на 6,4 — 12 милиарда EUR за период от пет години.

  • Пазарът за превози на товари би засвидетелствал растеж между един и два процента.


Side Bar