Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE MT

IP/10/813

Brüssel, 24. juuni 2010

Lennujaamateenused: rikkumismenetlus Malta suhtes

Euroopa Komisjon nõuab, et Malta ametiasutused kohaldaksid maapealse käitluse turu avamist käsitlevat direktiivi õigesti. Luqa lennujaamas Maltal ei järgita õhusõidukite tankimist reguleerivaid ELi õigusakte. Komisjon saatis Maltale põhjendatud arvamuse. See on ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaselt rikkumismenetluse teine etapp. Kui komisjon ei saa rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib ta anda asja Euroopa Kohtusse.

Euroopa Liidu õigusaktid

1996. aastal vastu võetud nõukogu direktiivi 96/67/EÜ kohaselt avab Euroopa Liit maapealse käitluse turu konkurentsile, mis hõlmab ka reisijate registreerimist, pagasikäitlust ja õhusõidukite tankimist.

Kõnealune direktiiv jätab liikmesriikidele võimaluse piirata turu avamist, määrates kindlaks maksimaalse teenuseosutajate arvu maapealse käitluse nelja liigi jaoks. Need liigid on perroonikäitlus (õhusõiduki juhendamine, toiduainete ja jookide peale- ja mahalaadimine jne), pagasikäitlus, kauba- ja postikäitlus ning kütuse- ja õlikäitlus. See piirang peab siiski olema vastavuses teatavate kriteeriumidega, eelkõige seoses teenuseosutajate valimisega (nõue korraldada läbipaistev ja mittediskrimineeriv hankemenetlus Euroopas).

Teenuseosutajad, kes tegelevad lisaks maapealsele käitlusele ka muude tegevusaladega, peavad pidama eraldi raamatupidamisarvestust.

Malta rikkumine

Komisjon on seisukohal, et Malta Luqa lennujaamas ei ole kütuse- ja õlikäitlusteenuse osutajate valimine kooskõlas Euroopa direktiiviga. Maltal on direktiivi ülevõtmise eeskirjade kohaselt turu avamise piiranguks kaks teenuseosutajat ning nende valimiseks tuleb korraldada hankemenetlus Euroopas. Tingimused, mille alusel kaks teenuseosutajat valiti, ei ole täielikult kooskõlas direktiivi nõuetega.

Lisaks ei teinud Malta ametiasutused sõltumatut kontrolli eraldi raamatupidamisarvestuse üle, kuigi üks kahest kütusekäitlusteenuse osutajatest haldab ka lao infrastruktuure ja korraldab kütusetarneid.

Direktiivi ebaõige kohaldamise praktilised tagajärjed

Direktiivi ebaõige kohaldamine takistab tõhusat konkurentsi kütuse tarnimisel Malta Luqa lennujaamas, mistõttu võivad lennuettevõtjatele tekkida lisakulud, mis omakorda võivad jääda reisijate kanda.

Täpsemat teavet liikmesriikidega seotud rikkumismenetluste kohta saab veebiaadressilt:

http://ec.europa.eu/community_law/index_fr.htm


Side Bar