Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bruselj, 24. junija 2010

Varstvo podatkov: Komisija poziva Združeno kraljestvo, da okrepi vlogo nacionalnih organov za varstvo podatkov, kot zahteva pravo EU

Evropska komisija zahteva od Združenega kraljestva, da poveča pristojnosti svojega organa za varstvo podatkov, tako da bodo skladne z direktivo EU o varstvu podatkov. Svojo zahtevo je izrazila v obliki obrazloženega mnenja, ki predstavlja drugo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev. Nacionalni predpisi glede podatkov so v Združenem kraljestvu v več pogledih omejeni, zato raven varstva ne dosega zahtevane ravni v EU. Združeno kraljestvo mora v dveh mesecih Komisijo obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejelo za zagotavljanje popolne usklajenosti z direktivo EU o varstvu podatkov.

Nacionalni organi za varstvo podatkov imajo pomembno in kočljivo nalogo varovanja temeljne pravice do zasebnosti. V skladu s pravili EU ne sme biti pri delu organov za varstvo podatkov niti najmanjše pravne nejasnosti. Zahtevala bom dosledno upoštevanje teh predpisov,“ je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. Združeno kraljestvo pozivam, da nemudoma spremeni svoje predpise, tako da se organu za varstvo podatkov pri izvajanju svojih nalog ne bo treba ukvarjati z nikakršnimi nejasnostmi. Varuh brez ustreznih pooblastil je prav tako nekoristen kot pes čuvaj, privezan v kleti.

Zahteva se nanaša na prenos direktive o varstvu podatkov (95/46/ES) iz leta 1995 v zakonodajo Združenega kraljestva (zakon o varstvu podatkov iz leta 1998) in njeno uporabo v pravni praksi. Komisija je v sodelovanju z organi Združenega kraljestva razrešila številna problematična vprašanja, nekaj pa jih je še vedno nerešenih, zlasti na primer omejitve pooblastil urada informacijskega pooblaščenca:

  • ne more preverjati, ali je varstvo podatkov v tretjih državah ustrezno. O tem bi se bilo treba prepričati še preden se osebni podatki pošljejo v drugo državo;

  • ne more izvajati naključnih preverjanj ljudi, ki uporabljajo ali obdelujejo osebne podatke, ali naložiti kazni na podlagi teh preverjanj.

Poleg tega lahko sodišča v Združenem kraljestvu zavrnejo pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov. Tudi pravico do nadomestila zaradi moralne škode ob neustrezni uporabi osebnih podatkov je mogoče uveljavljati le v omejenem obsegu.

Direktiva o varstvu podatkov ščiti ta pooblastila in pravice, zato se morajo uporabljati tudi v Združenem kraljestvu. Kot je Komisija izrazila danes v obrazloženem mnenju, od Združenega kraljestva pričakuje, da bo odpravilo to pomanjkljivost, pa tudi druge.

Naslednji koraki

Več informacij o tristopenjskem postopku za ugotavljanje kršitev: IP/10/798.

Ozadje

Statistični podatki o kršitvah na splošno:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Več informacij

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar