Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

V Bruseli 24. júna 2010

Ochrana údajov: Komisia žiada Spojené kráľovstvo o posilnenie právomocí vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ

Európska komisia požiadala Spojené kráľovstvo, aby posilnilo právomoci svojho vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou EÚ o ochrane údajov. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska, ktoré predstavuje druhý stupeň v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. V Spojenom kráľovstve sú pravidlá o ochrane údajov viacerými spôsobmi obmedzené, v dôsledku čoho je úroveň ochrany nižšia, ako vyžadujú predpisy EÚ. Spojené kráľovstvo má teraz dva mesiace na to, aby informovalo Komisiu o opatreniach, ktoré prijalo na dosiahnutie plného súladu so smernicou EÚ o ochrane údajov.

„Orgány na ochranu údajov vykonávajú dôležitú a neľahkú úlohu, ktorou je chrániť základné právo na súkromie. Podľa pravidiel EÚ nesmie byť práca orgánov na ochranu údajov narušená ani najmenším náznakom právnej nejasnosti. Budem to dôrazne presadzovať,“ vyhlásila Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Vyzývam Spojené kráľovstvo, aby urýchlene zmenilo svoje pravidlá a umožnilo tak orgánu na ochranu údajov vykonávať svoje povinnosti s absolútnou istotou, pokiaľ ide o pravidlá. Mať kontrolný orgán s nedostatočnými právomocami je ako držať strážneho psa priviazaného v pivnici.“

Ide o transpozíciu smernice EÚ o ochrane údajov z roku 1995 (95/46/ES) do právneho poriadku Spojeného kráľovstva (zákon o ochrane údajov z roku 1998) a jej uplatňovanie zo strany súdov v Spojenom kráľovstve. Komisia spolupracovala s orgánmi Spojeného kráľovstva na riešení viacerých otázok, dosiahla však len čiastočný úspech a problémom aj naďalej zostáva obmedzenie právomocí orgánu na ochranu údajov:

  • orgán nemôže monitorovať, či je ochrana údajov v tretích krajinách primeraná. Tieto posúdenia by mali byť vykonané skôr, ako príde k medzinárodnému prenosu osobných údajov,

  • orgán nemôže vykonávať náhodné kontroly u ľudí, ktorí využívajú alebo spracúvajú osobné údaje, a taktiež nemôže na základe výsledkov kontrol ukladať pokuty.

Okrem toho môžu súdy v Spojenom kráľovstve zamietnuť právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov. Právo na odškodnenie morálnej ujmy v prípade zneužitia osobných údajov je takisto obmedzené.

Tieto právomoci a práva sú chránené smernicou EÚ o ochrane údajov a musia sa uplatňovať aj v Spojenom kráľovstve. Z odôvodneného stanoviska, ktoré bolo dnes zverejnené, vyplýva, že Komisia očakáva od Spojeného kráľovstva nápravu týchto a ďalších nedostatkov.

Ďalšie kroky

Viac informácií o konaní vo veci porušenia právnych predpisov EÚ, ktoré má tri fázy, nájdete v dokumente IP/10/798.

Kontext

Aktuálne štatistické údaje týkajúce sa porušovania právnych predpisov vo všeobecnosti sa nachádzajú na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Ďalšie informácie

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar