Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bruxelles, 24 iunie 2010

Protecția datelor: Comisia solicită Regatului Unit să consolideze competențele autorității naționale de protecție a datelor, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene

Comisia Europeană a solicitat Regatului Unit să consolideze competențele autorității sale de protecție a datelor, astfel încât aceasta să se conformeze Directivei UE privind protecția datelor. Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat – a doua fază în cadrul procedurii de încălcare a dreptului Uniunii Europene. În Regatul Unit, reglementarea națională privind protecția datelor este limitată în mai multe moduri, ceea ce duce la un nivel de protecție inferior celui prevăzut de normele UE. Regatul Unit dispune acum de două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile întreprinse pentru a asigura respectarea deplină a Directivei UE privind protecția datelor.

Autoritățile responsabile de protecția datelor au misiunea, crucială și delicată, de a proteja dreptul fundamental la viață privată. Normele UE cer ca activitatea autorităților responsabile de protecția datelor să nu fie afectată de nicio umbră de ambiguitate juridică. Voi aplica acest principiu cu rigurozitate”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Solicit Regatului Unit să își modifice de urgență normele, astfel încât autoritatea de protecție a datelor să fie capabilă să își exercite atribuțiile bazându-se pe o claritate absolută în ceea ce privește normele aplicabile. A nu conferi suficiente puteri unui organism de control înseamnă a-l împiedica să acționeze în mod efectiv.”

Situația se referă atât la transpunerea Directivei din 1995 a UE privind protecția datelor (95/46/CE) în legislația Regatului Unit (Actul din 1998 privind protecția datelor), cât și la aplicarea acesteia de către instanțele din Regatul Unit. Comisia a cooperat cu autoritățile din Regatul Unit pentru a soluționa o serie de probleme, însă, pentru mai multe dintre acestea, nu s-a găsit încă o soluție, în special în ceea ce privește limitarea competențelor biroului comisarului pentru informare (Information Commissioner's Office):

  • acesta nu poate controla dacă protecția datelor de către țările terțe este adecvată. Această evaluare ar trebui efectuată înainte de transferurile internaționale ale datelor cu caracter personal;

  • acesta nu poate efectua controale aleatorii ale persoanelor care utilizează sau prelucrează date cu caracter personal și nici nu poate impune sancțiuni în urma acestor controale.

În plus, instanțele din Regatul Unit pot refuza dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal. De asemenea, este restrâns și dreptul la compensații în caz de daune morale aduse ca urmare a utilizării neadecvate a datelor cu caracter personal.

Aceste competențe și drepturi sunt protejate în temeiul Directivei UE privind protecția datelor și trebuie aplicate și în Regatul Unit. Așa cum reiese din avizul motivat de astăzi, Comisia dorește ca Regatul Unit să remedieze această situație și alte deficiențe.

Următoarele etape

Pentru mai multe informații privind cele trei etape ale procedurii de încălcare a dreptului UE, a se vedea IP/10/798.

Context

Statisticile actualizate privind încălcările dreptului Uniunii Europene, în general, pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_ro.htm

Pentru informații suplimentare

Sala de presă Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar