Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bruksela, dnia 24 czerwca 2010 r.

Ochrona danych: Komisja wzywa Zjednoczone Królestwo do zwiększenia uprawnień krajowego organu ochrony danych zgodnie z prawem UE

Komisja Europejska wezwała Zjednoczone Królestwo do zwiększenia uprawnień brytyjskiego organu ochrony danych, aby były one zgodne z przepisami dyrektywy o ochronie danych UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W Zjednoczonym Królestwie krajowe przepisy dotyczące ochrony danych są ograniczone na kilka sposobów, w wyniku czego poziom ochrony danych jest niższy, niż wymagają tego przepisy UE. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych, aby zapewnić pełną zgodność z dyrektywą o ochronie danych.

„Organy ochrony danych mają niezwykle ważne i delikatne zadanie ochrony podstawowego prawa do ochrony prywatności. Zgodnie z przepisami UE pracy organów ochrony danych nie może zaburzać nawet cień niejednoznaczności prawnej. Będę stanowczo egzekwować te przepisy”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Zachęcam Zjednoczone Królestwo do szybkiej zmiany przepisów, tak aby organ ochrony danych mógł wypełniać swoje obowiązki, mając całkowitą jasność w zakresie przepisów. Posiadanie organu nadzorującego o niewystarczających uprawnieniach przypomina trzymanie psa pasterskiego na łańcuchu.”

Sprawa ta dotyczy zarówno wprowadzenia unijnej dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE) z 1995 r. do prawa Zjednoczonego Królestwa (ustawa o ochronie danych z 1998 r.), jak i jej stosowania przez brytyjskie sądy. Komisja współpracowała ze Zjednoczonym Królestwem nad rozwiązaniem wielu kwestii, niektóre pozostały nadal nierozwiązane, w szczególności ograniczenia uprawnień biura rzecznika ds. informacji polegające na:

  • braku możliwości kontroli, czy poziom ochrony danych w państwach trzecich jest odpowiedni. Ocena taka powinna mieć miejsce przed przekazaniem danych osobowych za granicę;

  • braku możliwości przeprowadzania wyrywkowych kontroli osób, które wykorzystują lub przetwarzają dane osobowe, i braku uprawnień do nakładania kar w następstwie kontroli.

Ponadto sądy brytyjskie mogą odmówić prawa do zmiany lub usunięcia danych osobowych. Prawo do rekompensaty z tytułu szkód moralnych w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych osobowych jest również ograniczone.

Wymienione uprawnienia i prawa są chronione na mocy dyrektywy o ochronie danych i muszą obowiązywać również w Zjednoczonym Królestwie. Zgodnie z dzisiejszą uzasadnioną opinią Komisja oczekuje, że Zjednoczone Królestwo zaradzi tym i innym uchybieniom.

Kolejne kroki

Więcej informacji na temat trzyetapowego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdą Państwo w komunikacie IP/10/798.

Informacje dodatkowe

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_pl.htm

Dodatkowe informacje

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar