Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Briselē, 2010. gada 24. jūnijā

Datu aizsardzība: Komisija aicina Apvienoto Karalisti stiprināt datu aizsardzības iestādes pilnvaras, kā to nosaka ES tiesību akti

Eiropas Komisija ir aicinājusi Apvienoto Karalisti stiprināt datu aizsardzības iestādes pilnvaras, lai tās atbilstu ES Datu aizsardzības direktīvai. Komisijas aicinājums izteikts argumentēta atzinuma veidā, un tas ir otrais posms saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Apvienotajā Karalistē datu aizsardzības noteikumi ir ierobežoti, tādējādi aizsardzības standarti ir zemāki nekā paredzēts ES noteikumos. Apvienotajai Karalistei ir doti divi mēneši, kuru laikā Komisija ir jāinformē par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES Datu aizsardzības direktīvai.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga pavēstīja: "Datu aizsardzības iestādēm ir svarīgs un delikāts uzdevums aizsargāt pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. ES noteikumi paredz, ka datu aizsardzības iestādes nedrīkst dot iemeslu aizdomām par juridisko neskaidrību. Es par to stingri iestāšos." Turpinot komisāre piebilda: "Mudinu Apvienoto Karalisti mainīt noteikumus nekavējoties, lai datu aizsardzības iestāde var pildīt savus pienākumus, skaidri izprotot noteikumus. Uzraudzības iestāde ar nepietiekamām pilnvarām ir kā ganu suns pie ķēdes."

Minētā lieta attiecas uz ES 1995. gada direktīvas par datu aizsardzību (95/46/EK) ieviešanu Apvienotās Karalistes tiesību aktos (1998. gada Datu aizsardzības likums) un šīs direktīvas piemērošanu Apvienotās Karalistes tiesās. Komisija ir strādājusi ar Apvienotās Karalistes iestādēm, lai atrisinātu vairākus jautājumus, tomēr daži jautājumi vel nav atrisināti, proti, Informācijas komisāra biroja pilnvaras:

  • tas nevar uzraudzīt vai trešo valstu datu aizsardzība ir adekvāta. Novērtējums ir jāveic pirms personas datu nosūtīšanas uz ārvalstīm;

  • tas nevar izlases veidā pārbaudīt personas, kas izmanto vai apstrādā personas datus, ka arī nevar piemērot sodus pēc šādām pārbaudēm.

Turklāt Apvienotās Karalistes tiesas var atteikt tiesības personas datus mainīt vai dzēst. Ierobežotas ir arī tiesības saņemt kompensāciju par morālu kaitējumu, ja personas informācija izmantota neatbilstīgi.

Šādas pilnvaras un tiesības aizsargā ES Datu aizsardzības direktīva, kura jāpiemēro arī Apvienotajā Karalistē. Kā pausts šodienas argumentētajā atzinumā, Komisija aicina Apvienoto Karalisti novērst šos un citus trūkumus.

Turpmākie pasākumi

Sīkāku informāciju par triju posmu pienākumu neizpildes procedūru var saņemt IP/10/798.

Priekšvēsture

Pašreizējie vispārējie statistikas rādītāji par pārkāpumiem atrodami

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Sīkāka informācija

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar