Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

2010 m. birželio 24 d., Briuselis

Duomenų apsauga. Komisija prašo Jungtinės Karalystės sustiprinti nacionalinės duomenų apsaugos institucijos įgaliojimus pagal ES teisės reikalavimus

Europos Komisija paprašė Jungtinės Karalystės (JK) sustiprinti duomenų apsaugos institucijos įgaliojimus ir taip užtikrinti atitiktį ES duomenų apsaugos direktyvos nuostatoms. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju ES pažeidimo procedūros etapu. JK nacionalinėse duomenų apsaugos taisyklėse yra keletas trūkumų, todėl apsaugos standartai yra žemesni, nei nustatyta ES taisyklėse. Jungtinė Karalystė turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, kad užtikrintų visišką atitiktį ES duomenų apsaugos direktyvos nuostatoms.

„Duomenų apsaugos institucijos vykdo labai svarbią ir keblią užduotį – saugoti pagrindinę teisę į privatumą. Pagal ES taisykles negali būti nė menkiausio teisinio neaiškumo, dėl kurio sutriktų duomenų apsaugos institucijų darbas. Ryžtingai sieksiu tai užtikrinti, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Raginu Jungtinę Karalystę skubiai pakeisti taisykles, kad duomenų apsaugos institucija galėtų vykdyti savo įgaliojimus, laikydamasi visiškai aiškių taisyklių. Nepakankamai įgaliojimų turinti priežiūros institucija – tai lyg rūsyje pririštas sarginis šuo.“

Šis atvejis susijęs su 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyvos (95/46/EB) nuostatų perkėlimu į JK teisę (1998 m. duomenų apsaugos įstatymas) ir jos taikymu JK teismuose. Komisija bendradarbiavo su JK valdžios institucijomis ir išsprendė nemažai klausimų, tačiau keli su Informacijos komisaro biuro įgaliojimų ribojimu susiję klausimai liko neišspręsti:

  • Informacijos komisaro biuras negali stebėti, ar duomenų apsauga trečiosiose šalyse yra tinkama, o prieš atliekant tarptautinį asmens duomenų perdavimą, tai reikėtų įvertinti.

  • Jis negali atlikti atsitiktinių asmens duomenis naudojančių ar juos tvarkančių asmenų patikrų ir skirti su tokiomis patikromis susijusių nuobaudų.

Be to, JK teismai gali nesuteikti teisės ištaisyti asmens duomenis ar juos ištrinti. Ribojama ir teisė gauti kompensaciją už moralinę žalą, patirtą dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo.

Šie įgaliojimai ir teisės saugomi ES duomenų apsaugos direktyvos nuostatomis ir Jungtinėje Karalystėje taip pat turi būti taikomi. Kaip nurodyta šiandien pateiktoje pagrįstoje nuomonėje, Komisija nori, kad Jungtinė Karalystė pašalintų šiuos ir kitus trūkumus.

Tolesni veiksmai

Daugiau informacijos apie trijų etapų pažeidimo procedūrą galima rasti IP/10/798.

Pagrindiniai faktai

Naujausius statistinius duomenis apie pažeidimus galima rasti

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm.

Daugiau informacijos

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto puslapis

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/reding/index_en.htm.


Side Bar