Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Brüsszel, 2010. június 24.

Adatvédelem: a Bizottság az uniós jognak megfelelően a nemzeti adatvédelmi hatóság hatáskörének megerősítését kéri az Egyesült Királyságtól.

Az Európai Bizottság felkérte az Egyesült Királyságot, hogy erősítse meg nemzeti adatvédelmi hatósága hatáskörét, hogy az megfeleljen az EU adatvédelmi irányelvének. A Bizottság egy indokolással ellátott véleményben nyújtotta be kérését, ami az uniós jogsértési eljárások második szakasza. Az Egyesült Királyságban az adatvédelmi szabályok több szempontból is korlátozottak, így a védelem szintje alacsonyabb az uniós szabályokban megköveteltnél. Az Egyesült Királyságnak két hónapon belül értesítenie kell a Bizottságot az EU adatvédelmi irányelvének való teljes megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

Az adatvédelmi hatóságok rendkívül fontos és kényes feladata a magánélethez való alapvető jog védelme. Az uniós szabályok előírják, hogy az adatvédelmi hatóságok munkájának kiegyensúlyozottságát a legkisebb mértékű jogi bizonytalanság sem veszélyeztetheti. Ennek teljesülése érdekében szigorúan fogok fellépni”, mondta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. Arra kérem az Egyesült Királyságot, hogy mihamarabb módosítsa szabályozását annak érdekében, hogy az adatvédelmi hatóság egyértelmű szabályok alapján láthassa el feladatait. Ha egy felügyeleti szervet nem ruházunk fel megfelelő hatáskörrel, az olyan, mintha egy őrző-védő kutyát kikötve tartanánk a pincében.”

Ez az eset az EU 1995-ös adatvédelmi irányelvének (95/46/EK) az Egyesült Királyság jogszabályai (az 1998-as adatvédelmi törvény) szerinti végrehajtásával, illetve annak az Egyesült Királyság bíróságai által történő alkalmazásával kapcsolatos. A Bizottság számos kérdés megoldásában együttműködött az egyesült királyságbeli hatóságokkal, azonban még maradtak megoldatlan kérdések, különösen az adatvédelmi biztos hivatala hatáskörének korlátai, mivel e hivatal

  • nem tudja nyomon követni, hogy a harmadik országok adatvédelme megfelelő-e. Ez utóbbi vizsgálatát a személyes adatok nemzetközi továbbítását megelőzően kellene elvégezni.

  • A hivatal nem tud továbbá véletlenszerű ellenőrzéseket végrehajtani azokra a személyekre vonatkozóan, akik személyes adatokat használnak vagy dolgoznak fel, illetve büntetést kiszabni az ellenőrzéseket követően.

Ezen felül az Egyesült Királyságban a bíróságok megtagadhatják a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó jog érvényesítését. Szintén korlátozott a nem anyagi jellegű kártérítéshez való jog a személyes adatokkal való visszaélés esetén.

Ezek a hatáskörök és jogok az EU adatvédelmi irányelve védelme alatt állnak, és az Egyesült Királyságban is érvényesülniük kell. Amint azt a mai, indokolással ellátott véleményében is kifejezte, a Bizottság felhívja az Egyesült Királyság figyelmét, hogy orvosolja ezen és egyéb hiányosságokat.

Következő lépések

Bővebb információ a három szakaszból álló jogsértési eljárásról: IP/10/798.

Előzmények

A jogsértésekre vonatkozó általános, naprakész statisztikák itt találhatók:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_hu.htm.

További információk

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding, alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar