Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bryssel 24. kesäkuuta 2010

Komissio pyytää Yhdistynyttä kuningaskuntaa vahvistamaan kansallisen tietosuojaviranomaisen valtuuksia EU:n lainsäädännön mukaisesti

Euroopan komissio on pyytänyt Yhdistynyttä kuningaskuntaa vahvistamaan kansallisen tietosuojaviranomaisen valtuuksia siten, että ne ovat EU:n tietosuojadirektiivin mukaisia. Komission pyyntö on esitetty niin kutsutun perustellun lausunnon muodossa. Tämä on toinen vaihe yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevassa menettelyssä. Kansallista tietosuojaa koskevia sääntöjä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rajoitettu niin, että suojan taso on alhaisempi kuin mitä EU:n säännöissä vaaditaan. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU:n tietosuojadirektiivin asianmukainen noudattaminen.

”Tietosuojaviranomaisten keskeinen ja arkaluontoinen tehtävä on turvata yksityisyyden suojaa koskevaa perusoikeutta. EU:n säännöt edellyttävät, ettei pieninkään oikeudellinen epäselvyys varjosta tietosuojaviranomaisten työtä. Tulen tarkasti valvomaan tämän toteutumista”, toteaa oikeus- ja kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hän sanoo kiirehtivänsä Yhdistynyttä kuningaskuntaa muuttamaan sääntöjään nopeasti niin, että tietosuojaviranomainen voi toimia täysin selvien sääntöjen mukaisesti. Viviane Reding huomauttaa, että valvontaviranomainen, jolla on riittämättömät valtuudet, ei voi toimia tehokkaasti.

Asia koskee EU:n vuoden 1995 tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa (95/46/EY) Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä (tietosuojalaki vuodelta 1998) ja sen soveltamisesta maan tuomioistuimissa. Komissio on tehnyt yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa monien kysymysten ratkaisemiseksi. Erityisesti kysymys tietosuojavaltuutetun (Information Commissioner’s Office) valtuuksien rajoituksista on ollut esillä:

  • se ei voi valvoa, onko kolmansien maiden tietosuoja riittävä. Nämä arviot olisi tehtävä ennen kuin henkilökohtaisia tietoja siirretään maasta toiseen.

  • se ei voi suorittaa satunnaisia tarkastuksia henkilöille, jotka käyttävät tai käsittelevät henkilötietoja, eikä soveltaa rangaistusseuraamuksia tarkastusten jälkeen.

Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet voivat evätä oikeuden henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen. Oikeus saada korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kun henkilötietoja on käytetty asiattomasti, on rajoitettu.

EU:n tietosuojadirektiivissä suojataan näitä valtuuksia ja oikeuksia, ja niitä on sovellettava myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuten komissio esitti tämän päivän perustellussa lausunnossaan, se haluaa Yhdistyneen kuningaskunnan korjaavan näitä ja muita puutteita.

Seuraavat vaiheet

Lisätietoja kolmivaiheisesta rikkomismenettelystä: IP/10/798.

Taustaa

Yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevat päivitetyt tilastot ovat seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Lisätietoja

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar