Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

Bruxelles, den 24. juni 2010

Databeskyttelse: Kommissionen anmoder Det Forenede Kongerige om at styrke den nationale databeskyttelsesmyndigheds beføjelser som krævet i EU-lovgivningen

Europa-Kommissionen har anmodet Det Forenede Kongerige om at styrke den nationale databeskyttelsesmyndigheds beføjelser for at sikre, at EU's databeskyttelsesdirektiv overholdes. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, som er anden fase i EU's traktatbrudsprocedure. Datalovgivningen i Det Forenede Kongerige er på flere måder indskrænket, hvilket medfører et lavere beskyttelsesniveau end det niveau, der kræves i henhold til EU's regler. Det Forenede Kongerige har nu to måneder til at informere Kommissionen om de foranstaltninger, der vil blive truffet for at sikre fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelsesdirektiv.

"Databeskyttelsesmyndigheder har den vigtige og vanskelige opgave at beskytte den grundlæggende ret til privatlivets fred. I henhold til EU's regler må databeskyttelsesmyndighedernes arbejde ikke komme i ubalance ved den mindste antydning af retlig usikkerhed. Jeg vil håndhæve dette strengt", sagde næstformand for Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding. "Jeg opfordrer på det kraftigste Det Forenede Kongerige til hurtigst muligt at ændre sine regler, for at databeskyttelsesmyndigheden kan varetage sine opgaver med absolut klarhed om reglerne. En tilsynsmyndighed med utilstrækkelige beføjelser er som at have en vagthund stående bundet i kælderen."

Sagen vedrører implementeringen af EU's databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) fra 1995 i britisk lovgivning (databeskyttelsesloven af 1998) og anvendelsen af dette direktiv ved de britiske domstole. Kommissionen har i fællesskab med de britiske myndigheder forsøgt at løse en række problemer, men flere af disse er stadig uløste, især problemet med den nationale databeskyttelsesmyndigheds begrænsede beføjelser:

  • Databeskyttelsesmyndigheden kan ikke kontrollere, om tredjelandes databeskyttelse er tilstrækkelig. Disse vurderinger bør gå forud for internationale overførsler af personoplysninger.

  • Myndigheden kan hverken foretage stikprøvekontrol af de personer, der behandler og anvender personoplysninger, eller gribe til sanktioner efter kontrollerne.

Endvidere kan domstolene i Det Forenede Kongerige afvise retten til at ændre eller slette personoplysninger. Retten til erstatning for tort i forbindelse med misbrug af personoplysninger er ligeledes begrænset.

Disse beføjelser og rettigheder er beskyttet i henhold til EU's databeskyttelsesdirektiv og skal også finde anvendelse i Det Forenede Kongerige. Som det fremgår af den begrundede udtalelse af dags dato, ønsker Kommissionen, at Det Forenede Kongerige retter op på disse og andre mangler.

Næste skridt

Yderligere oplysninger om de tre faser i traktatbrudsproceduren findes i IP/10/798.

Baggrund

Statistiske oplysninger om overtrædelser generelt fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_da.htm

Yderligere oplysninger

Webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar