Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/811

V Bruselu dne 24. června 2010

Ochrana údajů: Evropská komise žádá Spojené království, aby v souladu s požadavky práva EU posílilo pravomoce vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů

Evropská komise požádala Spojené království, aby posílilo pravomoce svého vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů, a zajistilo tak soulad se směrnicí EU o ochraně údajů. Žádost komise má podobu odůvodněného stanoviska, které představuje druhou fázi řízení EU o porušení práva. Ve Spojeném království jsou vnitrostátní pravidla pro ochranu údajů různým způsobem omezena. Výsledkem je nižší úroveň ochrany než je úroveň požadovaná právními předpisy EU. Spojené království musí nyní ve dvouměsíční lhůtě informovat Komisi o opatřeních, která přijalo za účelem zajištění úplného souladu se směrnicí EU o ochraně údajů.

„Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů mají klíčovou a citlivou úlohu, kterou je ochrana základního práva na soukromí. Právní předpisy EU stanoví, že se činnost orgánů pro ochranu údajů nesmí z důvodu sebemenšího náznaku právní dvojznačnosti dostat do nerovnováhy. To budu rozhodně prosazovat,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Naléhavě Spojené království žádám, aby urychleně pozměnilo své právní předpisy, a orgánu pro ochranu údajů tak umožnilo plnit své povinnosti a opírat se přitom o naprosto jasná pravidla. Neposkytnout dostatečné pravomoci kontrolnímu orgánu je totéž jako držet hlídacího psa na řetězu.“

Tento případ se týká provádění směrnice EU o ochraně údajů z roku 1995 (95/46/ES) do právních předpisů Spojeného království (zákon o ochraně údajů z roku 1998) a jejího uplatňování soudy Spojeného království. Komise spolupracovala s orgány Spojeného království na řadě otázek, z nichž mnohé nebyly doposud vyřešeny. Mezi ně patří omezení pravomocí úřadu zmocněnce pro informace (Information Commissioner’s Office), který:

  • nemůže dohlížet na to, zda je ochrana údajů ve třetích zemích přiměřená. Tato posouzení by měla předcházet mezinárodním přenosům osobních údajů;

  • rovněž nemůže provádět namátkové kontroly u osob, jež používají či zpracovávají osobní údaje, ani ukládat sankce na základě těchto kontrol.

Soudy ve Spojeném království mohou navíc zamítnout právo na opravu či vymazání osobních údajů. Právo na odškodnění v případě morální újmy způsobené nevhodným použitím osobních údajů je rovněž omezeno.

Tyto pravomoci a práva jsou chráněna směrnicí EU o ochraně údajů a musí být rovněž uplatněna ve Spojeném království. Jak vyplývá z dnešního odůvodněného stanoviska, Komise očekává, že se těchto i jiných nedostatků Spojené království vyvaruje.

Další kroky

Více informací o třífázovém řízení o porušení práva naleznete v dokumentu IP/10/798.

Souvislosti

Aktualizované statistiky o řízení pro porušení práva obecně lze nalézt na stránce:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar