Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS ET PL SL

IP/10/807

Brüsszel, 2010. június 24

Vasúti szolgáltatások: a Bizottság 13 tagállam ellen kezdeményez jogi eljárást az első vasúti csomag teljes végrehajtásának elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy 13 tagállammal szemben eljárást kezdeményez az Európai Bíróságon az EU vasúti piaca verseny előtti megnyitásának alapjául szolgáló uniós jogszabály, az első vasúti csomag (a módosított 91/440/EGK és a 2001/14/EK irányelv) különböző részeinek megfelelő végrehajtásának elmulasztása miatt. A vasúti ágazat piaci verseny előtti megnyitásához fontos problémákat kell megoldani a következő tagállamokban: Ausztria, Cseh Köztársaság, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia. A tagállamoknak 2003. március 15-ig kellett végrehajtaniuk ezeket az irányelveket. A vasúti piac liberalizálására vonatkozó intézkedések végrehajtásának elmulasztása következtében a vasúttársaságok nem tudnak más tagállamokban szolgáltatást nyújtani, így a vevők számára kevesebb versenyképes vasúti szolgáltatás áll rendelkezésre.

Az uniós előírások

Az első vasúti csomag irányelveiben foglalt fő célkitűzés az volt, hogy létrehozzák a vasúti szolgáltatások piacának megnyitásához és a verseny elindításához szükséges jogszabályi alapokat. Az első vasúti csomag rendelkezései különösen a pályahálózat-működtetőknek a vasúttársaságoktól való függetlenségét, a megkülönböztetésmentes pályahasználati díjképzést, valamint a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés terén folytatott verseny előtti akadályok megszüntetésével foglalkozó szabályozó testületek létrehozását biztosítják.

A problémák

Az egyes tagállamok általi végrehajtásra vonatkozó részletes tájékoztatáskérés után a Bizottság 2008 júniusában 24 tagállammal szemben indított jogsértési eljárást. Miután több tagállam módosításokat eszközölt nemzeti jogszabályaiban annak érdekében, hogy azok számos tekintetben összhangban álljanak az európai jogszabályokkal, a fennmaradó jogsértésekre vonatkozóan 2009 októberében a Bizottság 21 tagállamnak küldött indokolással ellátott véleményt A tagállamok által az indokolással ellátott véleményre küldött válaszok elemzését követően a Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé idézi azt a 13 tagállamot, amelyek még mindig nem hajtották végre megfelelően az uniós szabályokat. Annak megállapítása érdekében, hogy a vonatkozó ügyekben indokolt-e a bírósághoz fordulni, tovább folyik az egyeztetés azokkal a tagállamokkal, amelyeknek a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött.

A mai napon a Bíróság elé utalt esetekben a tagállamok – a Bizottság véleménye szerint – különböző módokon, leggyakrabban a vasúti pályahálózat-működtető függetlenségének nem kellő mértékben történő biztosításával, a vasúti pályához való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések nem megfelelő végrehajtásával, illetve a független szabályozó testület létrehozásának elmulasztásával valósítják meg az uniós jogszabályok megsértését.

A helytelen végrehajtás gyakorlati hatása

Az első vasúti csomag irányelveinek helytelen módon történő végrehajtása akadályozza a piaci hozzáférést és a hozzáférési feltételek átláthatóságát Ez a vasúti szolgáltatások teljes körűen működő belső piacának létrehozását is megakadályozza Amennyiben a hozzáférési díjak megállapításáért és a hálózati kapacitás elosztásáért felelős pályahálózat-működtető nem kellő mértékben független a vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervezetektől, az tisztességtelen versenyfeltételeket eredményezhet az infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében A pályahasználati díjakra vonatkozó uniós szabályok célja a vasúti infrastruktúra optimális kihasználásának elősegítése. A helytelen végrehajtás túl magas hozzáférési díjakhoz vezethet, ami kizárhatja a versenyből azokat a potenciális piaci szereplőket, amelyek egyébként ki tudták volna gazdálkodni az uniós jogszabályok által – az adott szolgáltatás nyújtásából felmerülő közvetlen költségben meghatározott – minimumdíjat. A további következmények közé tartozhat a különböző piaci szegmensekben működő vasúttársaságok közötti indokolatlan megkülönböztetés is.

A tisztességes és megkülönböztetésmentes piaci feltételek kialakításához alapvető fontosságú az erős és független, a piaci hozzáféréssel és díjképzéssel kapcsolatos kérdésekben történő hatékonyan döntéshozatalra képes vasúti szabályozó testületek létrehozása.


Side Bar