Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/789

Brussels, 23 June 2010

Az Európai Bizottság meghosszabbítja a magyar bankok feltőkésítésére szolgáló illetve a német pénzintézetek stabilizálását célzó támogatási csomagok jóváhagyását

Az Európai Bizottság az év végéig meghosszabbította a német bankmentő csomag jóváhagyását. A meghosszabbított támogatási csomag magasabb díjat irányoz elő a bankok piaci hiteleinek állami garanciavállalásáért cserébe. Ennek célja a bankok átterelése a tisztán piaci finanszírozás felé illetve a versenytorzító hatások minimalizálása. A Bizottság 2010. december 31.-ig meghosszabbította a magyar támogatási programot is, amely a pénzintézetek állami feltőkésítését célozza. A 2008 végén, a pénzügyi válság csúcsán a piacok stabilizálása érdekében elindított garanciavállalási, feltőkésítési és egyéb támogatási programok túlnyomó többségének jóváhagyása június hónapban lejár. A Bizottság előre bejelentette, hogy a garanciavállalási programok meghosszabbításának jóváhagyásához a garanciavállalási díjakat emelni kell, és a forrásszerzésben jelentős mértékben állami garanciavállalásra támaszkodó bankokat életképességi felülvizsgálatnak kell alávetni. Az EU pénzügyminiszterei egyetértettek ezzel a megközelítéssel.

A német pénzintézeti mentőcsomag

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta a német pénzintézeti mentőcsomag meghosszabbítását 2010. december 31.-ig. A támogatási csomagot a Bizottság eredetileg 2008. október 27.-én hagyta jóvá (IP/08/1589), amit 2008. december 12.-én módosított. (IP08/1966)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatási csomag teljes mértékben összhangban van a bankoknak nyújtható állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatással (lásd IP/08/1945), valamint az állami garanciavállalásra vonatkozó szabályok legutóbbi módosításaival, amelyeket a Pénzügyminiszterek Tanácsa is jóváhagyott a pénzügyi szektor állami támogatásának fokozatos leépítésével foglalkozó ülésén (2010. május 18.)

A meghosszabbított támogatási csomag megfelelő, arányos és szükséges eszköz, időben és hatályát tekintve behatárolt. A meghosszabbított támogatási csomag magasabb díjakat ír elő az állami garanciavállalásért cserébe, arra ösztönözve a bankokat, hogy tisztán piaci alapon refinanszírozzák tevékenységüket és ezzel is csökkenjenek a versenytorzító hatások.

A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelő eszköz a német gazdaságban fellépő komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethető az EUMSz 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.

A Bizottság meghosszabbította a pénzintézetek állami feltőkésítését célzó magyar támogatási csomag jóváhagyását

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta a pénzintézetek állami feltőkésítését célzó magyar támogatási csomag meghosszabbítását 2010. december 31.-ig.

A feltőkésítési intézkedés osztalékelsőbbségi részvények fejében új tőkét tesz elérhetővé a hitelintézetek számára, hogy megerősíthessék tőkealapjukat az esetleges veszteségekkel szemben. A Bizottság úgy találta, hogy az eredetileg 2009. február 12.-én jóváhagyott intézkedés (IP/09/253) összhangban van a bankoknak nyújtható állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásokkal (lásd IP/08/1945 és IP/08/1901.)

A meghosszabbított támogatási csomag megfelelő, arányos és szükséges eszköz, időben és hatályát tekintve behatárolt. A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelő eszköz a magyar gazdaságban fellépő komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethető az EUMSz107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website