Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/789

Brussels, 23 June 2010

Az Európai Bizottság meghosszabbítja a magyar bankok feltőkésítésére szolgáló illetve a német pénzintézetek stabilizálását célzó támogatási csomagok jóváhagyását

Az Európai Bizottság az év végéig meghosszabbította a német bankmentő csomag jóváhagyását. A meghosszabbított támogatási csomag magasabb díjat irányoz elő a bankok piaci hiteleinek állami garanciavállalásáért cserébe. Ennek célja a bankok átterelése a tisztán piaci finanszírozás felé illetve a versenytorzító hatások minimalizálása. A Bizottság 2010. december 31.-ig meghosszabbította a magyar támogatási programot is, amely a pénzintézetek állami feltőkésítését célozza. A 2008 végén, a pénzügyi válság csúcsán a piacok stabilizálása érdekében elindított garanciavállalási, feltőkésítési és egyéb támogatási programok túlnyomó többségének jóváhagyása június hónapban lejár. A Bizottság előre bejelentette, hogy a garanciavállalási programok meghosszabbításának jóváhagyásához a garanciavállalási díjakat emelni kell, és a forrásszerzésben jelentős mértékben állami garanciavállalásra támaszkodó bankokat életképességi felülvizsgálatnak kell alávetni. Az EU pénzügyminiszterei egyetértettek ezzel a megközelítéssel.

A német pénzintézeti mentőcsomag

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta a német pénzintézeti mentőcsomag meghosszabbítását 2010. december 31.-ig. A támogatási csomagot a Bizottság eredetileg 2008. október 27.-én hagyta jóvá (IP/08/1589), amit 2008. december 12.-én módosított. (IP08/1966)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogatási csomag teljes mértékben összhangban van a bankoknak nyújtható állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatással (lásd IP/08/1945), valamint az állami garanciavállalásra vonatkozó szabályok legutóbbi módosításaival, amelyeket a Pénzügyminiszterek Tanácsa is jóváhagyott a pénzügyi szektor állami támogatásának fokozatos leépítésével foglalkozó ülésén (2010. május 18.)

A meghosszabbított támogatási csomag megfelelő, arányos és szükséges eszköz, időben és hatályát tekintve behatárolt. A meghosszabbított támogatási csomag magasabb díjakat ír elő az állami garanciavállalásért cserébe, arra ösztönözve a bankokat, hogy tisztán piaci alapon refinanszírozzák tevékenységüket és ezzel is csökkenjenek a versenytorzító hatások.

A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelő eszköz a német gazdaságban fellépő komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethető az EUMSz 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.

A Bizottság meghosszabbította a pénzintézetek állami feltőkésítését célzó magyar támogatási csomag jóváhagyását

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai értelmében jóváhagyta a pénzintézetek állami feltőkésítését célzó magyar támogatási csomag meghosszabbítását 2010. december 31.-ig.

A feltőkésítési intézkedés osztalékelsőbbségi részvények fejében új tőkét tesz elérhetővé a hitelintézetek számára, hogy megerősíthessék tőkealapjukat az esetleges veszteségekkel szemben. A Bizottság úgy találta, hogy az eredetileg 2009. február 12.-én jóváhagyott intézkedés (IP/09/253) összhangban van a bankoknak nyújtható állami támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásokkal (lásd IP/08/1945 és IP/08/1901.)

A meghosszabbított támogatási csomag megfelelő, arányos és szükséges eszköz, időben és hatályát tekintve behatárolt. A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy a támogatási rendszer megfelelő eszköz a magyar gazdaságban fellépő komoly zavarok orvoslására, és mint olyan, összeegyeztethető az EUMSz107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával.


Side Bar