Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/785

Brüssel, 23. juuni 2010

Intellektuaalomandi õigused: Euroopa Parlament ja komisjon määravad auhindu võistluse „Ehtne võltsing” võitjatele

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ja Euroopa Parlamendi liikmed määrasid täna auhinnad koolivõistluse „Ehtne võltsing” võitjatele. Euroopa Parlament ja komisjon algatasid Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase seireüksuse logo või posterite, võltsimist ja piraatlust käsitlevate lühifilmide, mängude ning muu materjali kavandamise võistluse. See võistlus oli esimene osa Euroopa Liidu algatatud ulatuslikust avalikust teavituskampaaniast, millega püütakse tõsta eurooplaste teadlikkust piraat- ja võltskaupade ohtudest ning nende kahjulikust mõjust tarbijatele ja majandusele. Võitjad kutsutakse auhindade jagamise tseremooniale, mis toimub Brüsselis Euroopa Parlamendis.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Mul on rõõm näha noorema põlvkonna suurt huvi sellest võistlusest osavõtmise vastu. Vanusest olenemata võib igaüks anda oma panuse meie isiklikke ja majandushuve ohustava võlts- ja piraattoodangu vastasesse võitlusse. Eluliselt oluline on välja töötada ühisalgatused, et võidelda sellise laastava nähtusega. Otsustava tähtsusega on noorte inimeste teadlikkuse tõstmine ja nende harimine, et nad saaksid aru võltstoodete ostmise ja kasutamise ohtudest. Kõnealusest võistlusest nähtub, et intellektuaalomandi õiguste kaitse ja jõustamise sõnum ei pea tingimata olema survestav, see võib tegelikult olla mõnus ja köitev. Sel moel saame edendada ELi noorema põlvkonna tarbijate suuremat mõistvust.”

Võistlus „Ehtne võltsing” korraldati kogu ELis 2010. aasta märtsist juunini ning oli suunatud 10–15-aastastele õpilastele. Euroopa noortele inimestele anti võimalus kavandada postreid, lühifilme, mänge, karikatuure või muid hariva sisuga materjale, mis heidavad valgust võltsimise ja piraatluse mõjule. Teise võimalusena võisid osalejad kujundada Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase seireüksuse logo.

Kogu Euroopast saabus sadu ettepanekuid, mille hulgast sõltumatu auhinnakomisjon tegi edukate saadetiste valiku.

  • 1. kategooria – auhind Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase seireüksuse parima logo/postri eest, mida kasutatakse edaspidi seireüksuse kõikidel materjalidel:

1. koht – Triandria 1. keskkool (Kreeka);

2. koht – IES Sabinar-Roquetas de Mar (Almería, Hispaania);

3..koht – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku (Poola).

  • 2. kategooria – auhind parima video eest:

1. koht – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ungari);

2. koht – Gymnázium Nymburk (Tšehhi Vabariik);

3. koht – Gimnazjum w Jasienicy (Poola).

Auhinnaplett varieerus koolide arvutivarustusest kuni lastele mõeldud konsoolide, mängude, spordirõivastuse ja õppematerjalideni.

Kõik võitjad olid kutsutud Brüsselisse, kus auhinnad andsid kätte väljapaistvad parlamendisaadikud (Edit Herczog, Bill Newton Dunn ja Andreas Schwab) ning siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. Moelooja ja endine modell Yasmin Le Bon, ettevõtte Unifab asepresident Philipe Lacoste ning laulja/helilooja Alain Chamfort olid samuti edukaid koole õnnitlemas. Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek esines märgilise sõnavõtuga kõnealuse sündmuse ajaks korraldatud võlts- ja piraatkaupade näitusel.

Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine

Viimase kümne aasta jooksul toimunud toodete võltsimise ja piraatkoopiate valmistamise ülemaailmne plahvatuslik suurenemine on muutunud kõige laastavamaks probleemiks, millele maailma äritegevusel on vaja vastu seista. Kahekümne aasta eest võis võltsimist pidada peamiselt moerõivaste, kellade ja kallite käekottide tootjate probleemiks. Tänapäeval on aga võltsijad oma toodangut laiendanud – elektrilistest seadmetest, autoosadest ja mänguasjadest kuni ravimiteni välja. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uusimate andmete kohaselt võis võlts- ja piraatkaupade rahvusvahelise kaubanduse maht 2007. aastal olla hinnanguliselt 250 miljardit USA dollarit. ELi tolliametnikud tõkestasid 2008. aastal rohkem kui 178 miljoni võlts- ja piraatkaubaartikli turulejõudmise. Seda võib võrrelda 2007. aastal konfiskeeritud kaubaühikute arvuga – 79 miljonit. Kuue järjestikuse aasta jooksul on suurenenud juhtumite arv, mil tolliametid on pidanud asjakohaseid samme astuma.

Seireüksus

Euroopa Komisjoni poolt 2009. aastal asutatud Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane seireüksus on loodud tööstuse, haldusasutuste ja tarbijate parema koostöö tagamiseks toodete võltsimise ja piraatkoopiate valmistamise vastu võitlemisel. Seireüksus toimib platvormina, mis võimaldab vahetada praktilisi kogemusi, suurendada avalikkuse teadlikkust ning jagada jõustamisviise käsitlevaid häid tavasid. Seireüksus on olulise tähtsusega põhiandmete ja -teabe kogumise, järelevalve ja aruandluse keskne allikas, mille kaudu täiendatakse ELi elanike teadmisi võltsimis- ja piraatlusalastest ohtudest.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/real_fake_competition_en.htm

MEMO/10/272


Side Bar