Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/773

Bryssel den 22 juni 2010

Allt fler har svårt att klara ekonomin visar ny undersökning

En av sex i EU har svårt att klara hushållsutgifterna och tre fjärdedelar anser att fattigdomen har ökat i deras land det senaste året. Det visar en ny Eurobarometerundersökning om krisens sociala konsekvenser som EU-kommissionen presenterar idag. Undersökningen genomfördes i maj 2010 och läggs fram lagom till halvårsskiftet under Europaåret mot fattigdom efter det att EU-ledarna den 17 juni beslutade om insatser som under det kommande årtiondet ska lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning i EU.

Undersökningen visar att fattigdom är en viktig fråga i EU och att den aktuella ekonomiska situationen har förvärrat läget ytterligare. Krisen har fått tydliga konsekvenser och en betydande andel av EU:s befolkning har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. EU:s nya strategi för det kommande årtiondet Europa 2020 och målet att lyfta minst 20 miljoner människor ur fattigom senast 2020 ger en stark signal om medlemsstaternas genuina engagemang för att åstadkomma synliga resultat för ett mer rättvist och inkluderande EU, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

EU-medborgarna anser att fattigdomen ökade överlag under året som föregick undersökningen. Sex av tio anser att fattigdomen har ökat i deras lokalområde och tre fjärdedelar anser att fattigdomen har ökat i landet. Samma andel anser att fattigdomen har ökat i EU som helhet.

Krisen och kraven på åtstramningsåtgärder avspeglas i människors syn på fattigdom. I Grekland anser hela 85 % att fattigdomen har ökat i deras eget land. Det anser också 83 % av fransmännen, 82 % av bulgarerna, 77 % av rumänerna och 75 % av italienarna. I en del länder tror man att ytterligare svårigheter väntar sju av tio rumäner och greker tror att deras ekonomiska situation kommer att förvärras. I andra länder ser man mer positivt på framtiden. Bara 23 % av letterna tror att deras ekonomiska situation kommer att förvärras (jämfört med 65 % i juli 2009), liksom 32 % av litauerna (jämfört med 58 % i juli 2009) och 20 % av ungrarna (jämfört med 48 % i juli 2009). Nu tror allt färre i Lettland, Polen, Storbritannien, Belgien och Finland att de kommer att förbli arbetslösa om de skulle förlora jobbet.

En betydande andel av EU-medborgarna har ekonomiska svårigheter

En av sex i EU anger att de inte haft råd att betala vanliga hushållsräkningar, köpa livsmedel eller andra dagligvaror vid minst ett tillfälle under det senaste året. 20 % hade svårt att klara hushållsutgifterna och kreditavbetalningar när undersökningen gjordes (maj 2010).

För 15 % är det en ständig kamp att klara ekonomin. 3 % hade kommit efter med vissa räkningar och kreditavbetalningar medan 2 % hade allvarliga ekonomiska problem och låg efter med många sådana betalningar.

Ca 30 % av EU-medborgarna har svårare att klara hälso- och sjukvårdskostnader

Ungefär tre av tio uppger att det har blivit svårare för dem att klara kostnaderna för hälso- och sjukvård, barnomsorg eller långvarig vård för sig själva eller anhöriga under det senaste halvåret. 11 % ansåg att det hade blivit ”mycket svårare” och 18 % ”något svårare”.

En av sex är inte särskilt säkra eller inte alls säkra på att de får behålla jobbet

Liksom i mars 2010 var 18 % av de svarande som var sysselsatta inte särskilt säkra eller inte alls säkra på att få behålla jobbet i tolv månader, medan 49 % ansåg att det var ganska eller mycket osannolikt att de skulle kunna hitta ett nytt jobb inom sex månader om de blev arbetslösa.

Krisens förväntade konsekvenser för pensionerna

Beträffande framtida inkomster tror 73 % att pensionerna kommer att bli lägre eller att de måste vänta längre eller spara mer innan de kan gå i pension. 20 % är mycket oroliga att de ska få otillräckliga inkomster som pensionärer, och 34 % är ganska oroliga över detta. I 17 medlemsstater är flertalet svarande ganska eller mycket oroliga för att de inte ska få tillräckliga inkomster för att leva ett värdigt liv när de blir gamla.

Bakgrund

Människors uppfattning om de sociala konsekvenserna av den kris som började hösten 2008 har sedan juni 2009 undersökts regelbundet genom särskilda Eurobarometerundersökningar. Syftet är att kartlägga opinionen när det gäller fattigdomens utbredning, hushållens ekonomiska svårigheter, möjligheten att klara utgifter för hälso- och sjukvård och social omsorg och vilka förväntningar man har på sin ekonomiska situation som pensionär.

I den senaste undersökningen intervjuades 25 600 medborgare i alla EU-medlemsstater den 1822 maj 2010 (främst per telefon), efter ett slumpmässigt urval som viktades för att kompensera för kända demografiska skillnader.

De uppgifter (EU-SILC: inkomst, social inkludering och levnadsvillkor) som ligger till grund för EU:s mål för minskad fattigdom blir inte tillgängliga förrän efter omkring två år. Opinionsundersökningarna ger däremot en snabb bild av den sannolika utvecklingen i fråga om fattigdom och utestängning, med bara en månads eftersläpning.

Further information

Memo/10/268

Eurobarometer survey report :http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_289_en.pdf

European Year Against Poverty : www.2010againstpoverty.eu


Side Bar