Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/773

Брюксел, 22 юни 2010 г.

Според ново изследване броят на хората, изправени пред финансови затруднения, се увеличава

Всеки шести европеец заявява, че се сблъсква неизменно с затруднения при плащането на сметките си и трима от четирима смятат, че бедността се е увеличила в държавата им през изминалата година. Това са основните резултати от ново изследване на Евробарометър за социалните последици от кризата, които днес бяха представени от Комисията на ЕС. Резултатите от това извършено през май 2010 г. изследване идват в момент, в който половината от Европейската година на борбата с бедността е изминала, и след като на 17 юни лидерите на ЕС си поставиха за цел да направят необходимото за това, двайсет милиона европейци да излязат от положението на бедност и социално изключване през следващото десетилетие.

В изявление пред медиите в Брюксел Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, каза: „Резултатите от изследването потвърждават, че бедността е основно предизвикателство в ЕС и че сегашната икономическа и финансова криза допълнително усложнява положението. Кризата се усеща и днес значителна част от европейците са изправени пред финансови затруднения.“ Той добави: „Новата стратегия на ЕС за следващото десетилетие: Европа 2020“ и нейната цел най-малко 20 милиона европейци да излязат от положението на бедност до 2020 г. представлява ясно послание от всички държави за действителната им ангажираност в посока на видими резултати за по-справедлива и солидарна Европа.“

Като цяло гражданите на ЕС смятат, че бедността се е увеличила през годината преди изследването, като това се отнася за всички нива: 60 % са на мнение, че тя е отбелязала ръст в региона им, 75 % - в държавата им, а 60 % - в ЕС като цяло.

Кризата и призивите за икономии се проявяват в усещането на хората за бедност. Начело са гърците, при които 85 % от респодентите считат, че бедността се е увеличила в държавата им. 83 % от французите, 82 % от българите, 77 % от румънците и 75 % от италианците също споделят това виждане за собствената си държава. Докато в някои държави хората очакват още трудности — в Румъния и Гърция 70 % мислят, че финансовото положение на домакинството им ще се влоши, — в други държави усещането за бедност е отбелязало подобрение. Например само 23 % от латвийците очакват финансовото положение на домакинството им да се влоши (спрямо 65 % през юли 2009 г.), 32 % от литовците (спрямо 58 % през юли 2009 г.) и 20 % от унгарците (спрямо 48 % през юли 2009 г.).

Сега респондентите в Латвия, Полша, Обединеното кралство, Белгия и Финландия, които смятат, че няма да намерят реализация, ако загубят настоящата си работа, са по-малобройни.

Значителна част от гражданите на ЕС заявяват, че са изправени пред финансови затруднения

Всеки шести европеец заявява, че през изминалата година домакинството му не е имало поне веднъж пари да си плати обичайните сметки, да си купи храна или други стоки за потребление, а 20 % — че са имали трудности с плащането на сметките на домакинството и задълженията по кредити към момента на провеждане на изследването (през май 2010 г.).

15 % са в постоянни затруднения, 3 % са закъснели с плащането на някои сметки и задължения по кредити, а 2 % са имали наистина сериозни финансови затруднения и са закъснели с погасяването на много от паричните си задължения.

Около 30 % от гражданите считат, че им е все по-трудно да се справят със здравните си разходи.

Около 30 % от европейците заявяват, че са били изправени пред по-големи трудности при посрещането на разходите за здраве, детски или дългосрочни грижи за самите тях или за техни близки през изминалите шест месеца: 11 % са на мнение, че им е станало „много по-трудно“, а 18 % считат, че са били изправени „пред малко по-големи трудности“.

Всеки шести европеец или не е много сигурен, или въобще не е сигурен в запазването на работата си

През март 2010 г. 18 % от работещите респонденти не са били много сигурни или въобще не са били сигурни, че ще могат да запазят работата си през следващите 12 месеца, а 49 % са смятали, че е доста или съвсем невъзможно да намерят нова работа през следващите шест месеца, в случай че загубят работата си.

Последици от кризата върху бъдещите пенсионни права

Накрая, по отношение на бъдещите доходи 73 % от гражданите на ЕС или определено очакват по-ниска пенсия, или са на мнение, че ще трябва да отложат пенсионирането си, или че ще трябва да спестяват повече за времето, когато вече няма да работят. Същевременно 20 % са много притеснени, че доходите им на старини ще бъдат недостатъчни, за да водят достоен живот, а 34 % определено са обезпокоени от такава перспектива. В 17 държави-членки мнозинството от респондентите са или много, или доста притеснени, че техните доходи по време на старините им няма да са адекватни, за да им дадат възможност да водят достоен живот.

Контекст

Усещането за социалните последици от кризата, която започна през есента на 2008 г., е обект на редовно наблюдение от юли 2009 г. чрез изследванията на Евробарометър, които бяха специално разработени за целта. Те са насочени към установяване както на усещането за бедност, степента на финансовите затруднения на домакинствата, измененията в достъпността на здравните и социалните грижи, така и на мненията на хората за финансовото им положение на старини.

За това последно изследване, основно проведено по телефона в периода 18—22 май 2010 г., бяха анкетирани 25 600 граждани във всички държави-членки от ЕС, като те бяха подбрани на случаен принцип, след което беше направено претегляне на резултатите с оглед на корекцията на известните демографски несъответствия.

Докато данните (EU-SILC: доходи, социално приобщаване и условия на живот), върху които се основава целта на ЕС за намаление на бедността, са налични със закъснение от около 2 години, изследванията на усещането за бедност представляват индикатор само с един месец закъснение за вероятните изменения по отношение на бедността и изключването.

Допълнителна информация

Memo/10/268

Доклад от изследването на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_289_en.pdf

Европейска година на борбата с бедността :

www.2010againstpoverty.eu


Side Bar