Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Bruselj, 21. junija 2010

Erasmus: rekordno število študentov prejelo sredstva EU za študij ali usposabljanje v tujini

V šolskem letu 2008/2009 se je študija ali usposabljanja v podjetjih v tujini prek programa Erasmus udeležilo več študentov kot kadar koli prej. Po danes objavljenih novih podatkih je 200 000 visokošolskih študentov prejelo štipendije za študij ali usposabljanje v tujini. To predstavlja skupno 8,7-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim šolskim letom in pomeni, da je od začetka programa Erasmus leta 1987 do danes več kot dva milijona mladih Evropejcev izkoristilo sredstva EU iz tega programa. Največji porast je bil zabeležen pri študentih, ki so se udeležili usposabljanja v podjetjih – več kot 50 % v primerjavi s prejšnjim letom. Poleg tega je lani v tujino odšlo tudi 36 000 zaposlenih v visokošolskih institucijah, ki so predavali ali se usposabljali v eni od 31 evropskih držav, ki sodelujejo v programu Erasmus.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Vedno več mladih Evropejcev se odloča izkoristiti priložnost za izobraževanje v tujini v času svojega študija. Vprašajte tiste, ki so se pridružili ,generaciji Erasmus‘, in povedali vam bodo, da jim je ta izkušnja pomagala tako pri njihovem akademskem in osebnem razvoju kot tudi pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. S prihajajočo pobudo ,Mladi in mobilnost‘ želimo to evropsko zgodbo o uspehu še razširiti in ponuditi priložnost vsem mladim.“

V šolskem letu 2008/2009 je skupno 198 600 študentov odšlo na študij v eno od 31 držav, ki sodelujejo v programu Erasmus (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija).

Rekordno število študentov, ki se je udeležilo programa Erasmus, je posledica 12-odstotnega povečanja proračuna, namenjenega študiju, usposabljanju in drugim vrstam mobilnosti v okviru programa Erasmus za leto 2008/2009. Posledično se je povečala tudi povprečna mesečna štipendija – z 255 EUR na 272 EUR - ki so jo Erasmusovi študenti od EU prejeli v šolskem letu 2008/2009. Samo dve državi, in sicer Islandija in Lihtenštajn, sta v tujino poslali manj študentov kot leto pred tem.

Ker v prihajajočih letih povečanje proračuna ne bo tako veliko, se bo program brez dodatnih sredstev v bližnji prihodnosti težko širil z enakim tempom.

Študij v okviru programa Erasmus

168 200 študentov je prejelo Erasmusove štipendije za študij v tujini in v državi gostiteljici preživelo povprečno 6 mesecev, kar je 3,4 % več kot v prejšnjih letih. V dveh državah (Nemčiji in Poljski) se število študentov, ki so se odločili za to možnost, ni povečalo, v osmih državah pa so zabeležili upad takih študentov (Avstrija, Ciper, Danska, Estonija, Islandija, Irska, Lihtenštajn in Združeno kraljestvo). Dejavniki, ki naj bi na ta upad vplivali, so odločanje študentov za usposabljanje namesto samega študija, za izobraževanje v drugih, neevropskih državah, začetek gospodarske krize in nizke štipendije.

Usposabljanja v podjetjih v okviru programa Erasmus

Program Erasmus študentom od leta 2007 ponuja možnost, da grejo v tujino na usposabljanje v podjetjih in drugih organizacijah. V letu 2008/2009 se je za to možnost odločilo 30 400 študentov, kar je več kot 50 % več kot prejšnje leto. Poglavitni razlog za povečanje zanimanja za usposabljanje v podjetjih pod okriljem programa Erasmus je po rezultatih raziskave Eurobarometra leta 2009 želja študentov po izboljšanju svojih možnosti za zaposlitev z opravljanjem prakse.

Največje število Erasmusovih študentov

Države, ki so v tujino poslale največje število Erasmusovih študentov, so bile Francija (28 300 študentov), Nemčija (27 900) in Španija (27 400). Glede na delež njihove študentske populacije pa so vodilne države Luksemburg (15,5 %), Lihtenštajn (3 %), Avstrija (1,9 %) in Češka (1,7 %).

Najbolj priljubljene države gostiteljice med Erasmusovimi študenti so bile Španija (33 200 študentov), Francija (24 600) in Nemčija (22 000).

Mobilnost zaposlenih

V šolskem letu 2008/2009 se je v okviru programa Erasmus zvrstilo 36 000 izmenjav med zaposlenimi v visokošolskih institucijah (kar predstavlja povečanje za 13,6 %). 28 600 takih profesorjev je prejelo plačilo za predavanje v tujini, 7 700 pa je bilo primerov, ki so se v tujini udeležili usposabljanja v podjetjih ali partnerskih institucijah.

Ozadje

Po trenutnih ocenah prejme 4 % evropskih študentov enkrat med svojim študijem Erasmusovo štipendijo. S tem program Erasmus ne poskrbi samo za študente in zaposlene na univerzah, temveč tudi omogoča visokošolskim institucijam, da med seboj sodelujejo prek mrežnega povezovanja, multilateralnih projektov in drugih dejavnosti. Program se osredotoča tudi na povezovanje s poslovnim svetom in družbo nasploh.

Z vključitvijo Hrvaške in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v program Erasmus leta 2009 je število sodelujočih držav naraslo na 33.

Rezultati neodvisnih študij poročajo o bistvenem vplivu programa Erasmus na več ravneh: udeleženci programa pridobijo znanje, ki izboljša njihove možnosti za zaposlitev (pri študentih) oz. napredek v karieri (pri zaposlenih) v prihodnosti. Visokošolske institucije poskrbijo za mednarodno vzdušje v svojih univerzitetnih naseljih, uvajajo nove metode učenja in storitve, izboljšujejo svoje vodstvene sposobnosti, krepijo raziskovalne dejavnosti in vzpostavljajo stike s podjetji.

Komisija verjame, da lahko program Erasmus prispeva k strategiji EU „Evropa 2020“ za pametno, trajnostno in vključujočo rast, saj mlade opremlja s prilagodljivim znanjem, potrebnim za konkurenčno družbo znanja.

Več informacij:

Obvestilo s podrobnejšimi statističnimi podatki, vključno z razčlenitvijo najnovejših podatkov po državah: „Program Erasmus v letu 2008/-0: razlaga številčnih podatkov“ MEMO/10/267, 21. junij 2010.

Evropska komisija: Program Erasmus


Side Bar