Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Briuselis, 2010 m. birželio 21 d.

Pagal programą „Erasmus“ ES stipendiją studijoms ir praktikai užsienyje gauna rekordinis studentų skaičius

2008–2009 m. rekordinis studentų skaičius pasinaudojo pagal programą „Erasmus“ teikiama ES parama ir išvyko į užsienį studijuoti ir įgyti darbo patirties įmonėse. Remiantis šiandien paskelbtais naujais duomenimis, maždaug 200 000 aukštųjų mokyklų studentų gavo stipendiją mokslams ar praktikai užsienyje. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, tokių studentų skaičius išaugo 8,7 proc., o nuo šios programos atsiradimo, t. y. nuo 1987 m., daugiau nei 2 mln. jaunų europiečių pasinaudojo programos „Erasmus“ lėšomis. Labiausiai išaugo praktiką užsienio įmonėse atliekančių studentų skaičius (daugiau nei 50 proc., palyginti su praėjusiais metais). Be to, dėstyti ar mokytis į vieną iš 31 Europos šalies, dalyvaujančios programoje „Erasmus“, pernai išvyko daugiau nei 36 000 aukštojo mokslo įstaigų darbuotojų.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Vis daugiau jaunų europiečių studijų metais turi galimybių išvykti mokytis į užsienį. Vadinamoji „Erasmus“ karta galėtų papasakoti, kokios naudos tokia patirtis suteikė profesiniam ir asmeniniam gyvenimui ir ar padėjo rasti darbą baigus studijas. Būsima iniciatyva „Judus jaunimas“ norime išplėsti šį Europos sėkmės modelį ir visiems jaunuoliams suteikti galimybę juo pasinaudoti.“

2008–2009 mokslo metais į vieną iš 31 šalies, dalyvaujančios programoje „Erasmus“ (ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija), išvyko 198 600 studentų.

Rekordinis programoje „Erasmus“ dalyvaujančių studentų skaičius reiškia 12 proc. didesnį biudžetą, skirtą 2008–2009 m. „Erasmus“ studijoms, praktikai ir kitai mobilumo veiklai. Vidutinė mėnesinė stipendija, kurią „Erasmus“ studentas gavo iš ES 2008–2009 m., taip pat padidėjo nuo 255 iki 272 EUR. Tik dvi šalys – Islandija ir Lichtenšteinas – išsiuntė į užsienį mažiau „Erasmus“ studentų nei ankstesniais metais.

Kadangi ateinančių metų biudžetas bus mažesnis, bus sudėtinga plėsti programą panašiais tempais be papildomų išteklių.

„Erasmus“ studijos

„Erasmus“ paramą studijoms užsienyje gavo 168 200 studentų; priimančioje šalyje jie vidutiniškai praleido šešis mėnesius. Palyginti su praėjusiais metais, šie skaičiai padidėjo 3,4 proc. Dviejose šalyse (Lenkijoje ir Vokietijoje) studentų, norinčių studijuoti pagal programą „Erasmus“, skaičius išliko toks pats, o aštuoniose šalyse (Austrijoje, Danijoje, Estijoje, Islandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre ir Lichtenšteine) – sumažėjo. Manoma, kad tokio sumažėjimo priežastys – padidėjęs susidomėjimas darbo praktika, atsiradusi galimybė studijuoti ne tik Europos šalyse, prasidėjusi ekonomikos krizė ir nedidelės stipendijos.

„Erasmus“ praktika

Nuo 2007 m. pagal programą „Erasmus“ studentams suteikiama galimybė atlikti praktiką užsienio įmonėse ar kitose organizacijose. 2008–2009 m. šia galimybe pasinaudojo 30 400 studentų, t. y. jų skaičius išaugo daugiau nei 50 proc., palyginti su praėjusiais metais. 2009 m. „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, pagrindinė „Erasmus“ praktikos įmonėse didėjančio populiarumo priežastis – studentų siekis padidinti įsidarbinimo galimybes.

Duomenys apie „Erasmus“ studentus

Daugiausia „Erasmus“ studentų atvyko iš Prancūzijos (28 300), Vokietijos (27 900) ir Ispanijos (27 400). Atsižvelgiant į bendrą studentų skaičių šalyje, pirmosiose sąrašo vietose atsiduria Liuksemburgas (15,5 proc.), Lichtenšteinas (3 proc.), Austrija (1,9 proc.) ir Čekija (1,7 proc.).

Populiariausios šalys tarp „Erasmus“ studentų – Ispanija (į ją vyko 33 200 studentų), Prancūzija (24 600) ir Vokietija (22 000).

Darbuotojų mobilumas

2008–2009 mokslo metais pagal programą „Erasmus“ paremta daugiau nei 36 000 aukštojo mokslo įstaigų darbuotojų mainų (13,6 proc. daugiau). 28 600 dėstytojų gavo stipendijas dėstyti užsienyje, o 7 700 darbuotojų dalyvavo mokymuose kitos šalies įmonėse ar bendradarbiaujančiose institucijose.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu programos „Erasmus“ stipendiją vienu ar kitu studijų etapu gauna apie 4 proc. Europos studentų. Programa „Erasmus“ naudos teikia ne tik studentams ir dėstytojams. Naudojant tinklus, daugiašalius projektus ir kitas priemones taip pat stiprinami aukštojo mokslo įstaigų ryšiai. Be to, vis daugiau dėmesio skiriama programos viešinimui verslo pasaulyje ir visuomenėje.

2009 m. programoje pradėjus dalyvauti Kroatijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, dalyvių skaičius išaugo iki 33.

Nepriklausomi tyrimai rodo, kad programa „Erasmus“ daro didelį ir įvairialypį poveikį: programos dalyviai įgyja įgūdžių, kurie padidina įsidarbinimo galimybes, arba, kalbant apie darbuotojus, gerina karjeros perspektyvas, aukštojo mokslo įstaigų bendruomenė tampa tarptautinė, atsiranda naujų mokymo metodų ir naujų paslaugų, didėja valdymo gebėjimai, skatinami moksliniai tyrimai ir užmezgami ryšiai su verslo pasauliu.

Komisija yra įsitikinusi, kad programa „Erasmus“, padėdama jaunuoliams įgyti konkurencingoje, žiniomis grįstoje visuomenėje būtinų įgūdžių, gali prisidėti prie Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ir paskatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.

Daugiau informacijos

Naujausios išsamesnės statistinės informacijos, įskaitant pasiskirstymą pagal valstybes, rasite 2010 m. birželio 21 d. MEMO/10/267 „Programa „Erasmus“ 2008–2009 m.: statistiniai duomenys“.

Europos Komisijos programa „Erasmus“.


Side Bar