Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Bryssel 21. kesäkuuta 2010

Erasmus-ohjelma: Ennätysmäärä opiskelijoita sai EU-tukea opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla

Erasmus-ohjelman kautta lähti lukuvuonna 2008–2009 EU-rahalla ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun enemmän nuoria kuin koskaan aikaisemmin. Tänään julkaistujen uusien lukujen mukaan lähes 200 000 korkeakouluopiskelijaa sai apurahan ulkomailla opiskelua tai harjoittelua varten. Edelliseen vuoteen verrattuna lähtijöiden määrä kasvoi 8,7 prosenttia. Vuonna 1987 käynnistetystä Erasmus-ohjelmasta on hyötynyt yhteensä yli kaksi miljoonaa nuorta eurooppalaista. Suurin kasvu nähtiin yrityksiin harjoittelujaksoa suorittamaan lähteneiden opiskelijoiden määrässä – edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli yli 50 prosenttia. Lisäksi viime vuonna 36 000 korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluvaa lähti opettamaan tai saamaan koulutusta johonkin Erasmus-ohjelmaan osallistuneista 31 maasta.

"Yhä useampi nuori eurooppalainen hyötyy opiskeluaikana ulkomailla kerätyistä opiskelukokemuksista", koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou kertoi. "Erasmus-sukupolveen liittyneet voivat todistaa, että opiskelu- tai harjoitteluvaihto ulkomailla on edistänyt akateemista ja henkilökohtaista kehitystä ja helpottanut työpaikan löytämistä valmistumisen jälkeen. Komissio haluaa tulevan Nuoret liikkeellä ‑aloitteen avulla ulottaa Erasmuksen eurooppalaisen menestystarinan koskemaan kaikkia nuoria."

Lukuvuonna 2008–2009 Erasmus-vaihtoon lähti 198 600 opiskelijaa. Erasmus-ohjelmaan kuuluvien 31 maan joukossa ovat paitsi kaikki EU-maat, myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki.

Erasmus-opiskelijoiden ennätysmäärä heijastelee 12 prosentin kasvua lukuvuoden 2008–2009 Erasmus-opiskelua, -harjoittelua ja muita liikkuvuushankkeita varten varatussa budjetissa. Budjetin kasvu johti myös Erasmus-opiskelijoiden EU:lta saaman apurahan nousuun 255 eurosta 272 euroon kuussa lukuvuonna 2008–2009. Vain Islanti ja Liechtenstein lähettivät ulkomaille edellisvuotta vähemmän opiskelijoita.

Seuraavina vuosina on odotettavissa, ettei budjettia voida kasvattaa samaan tapaan, eikä Erasmus-opiskelijoiden määräkään nouse yhtä voimakkaasti ilman erillisiä lisäresursseja.

Erasmus-opiskelijavaihto

Erasmus-apurahan ulkomailla opiskelua varten sai 168 200 opiskelijaa. Keskimäärin he viettivät isäntämaassa kuusi kuukautta. Edellisvuoteen verrattuna lähtijöitä oli 3,4 prosenttia enemmän. Kahdessa maassa (Saksa ja Puola) lähtevien Erasmus-opiskelijoiden määrä ei kasvanut, ja kahdeksassa maassa lähtijöiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna (Itävalta, Kypros, Tanska, Viro, Islanti, Irlanti, Liechtenstein ja Iso-Britannia). Syitä vaihto-opiskelijamäärän laskuun lienevät Euroopan ulkopuolisten maiden aiheuttama kilpailu vaihtomarkkinoilla, talouskriisi, apurahojen pienuus sekä se, että jotkut opiskelijat valitsevat opiskeluvaihdon sijasta harjoitteluvaihdon.

Erasmus-työharjoittelu

Vuodesta 2007 lähtien opiskelijoiden on ollut mahdollista lähteä Erasmus-ohjelman kautta ulkomaille työharjoitteluun yritykseen tai muuhun organisaatioon. Edellisvuoteen verrattuna tätä mahdollisuutta käyttäneiden opiskelijoiden määrä kasvoi yli 50 prosentilla: Erasmus-harjoittelijoita oli 30 400 lukuvuonna 2008–2009. Opiskelijoiden halu parantaa työllistymismahdollisuuksiaan käytännön työkokemuksella (vrt. Eurobarometri 2009) on luultavasti tärkein syy Erasmus-työharjoittelun kasvavaan suosioon.

Eniten Erasmus-opiskelijoita

Eniten Erasmus-opiskelijoita lähetettiin maailmalle Ranskasta (28 300), Saksasta (27 900) ja Espanjasta (27 400). Maiden opiskelijamääriin suhteutettuna eniten lähtijöitä oli Luxemburgista (15,5 %), Liechtensteinista (3 %), Itävallasta (1,9 %) ja Tšekistä (1,7 %).

Erasmus-opiskelijoiden keskuudessa suosituin kohdemaa oli Espanja (33 200 vaihto-opiskelijaa), ja perässä seurasivat Ranska (24 600) ja Saksa (22 000).

Henkilökuntavaihto

Lukuvuoden 2008–2009 aikana Erasmus-ohjelmasta tuettiin yli 36 000 korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluvan vaihtoa. Kasvua edellisvuoteen oli 13,6 prosenttia. 28 600 tapauksessa stipendi myönnettiin opettajavaihtoa varten ja 7 700 tapauksessa henkilökunnan jäsen matkusti toiseen maahan saadakseen koulutusta paikallisessa yrityksessä tai yhteistyölaitoksessa.

Tausta

Nykyisin arviolta 4 prosenttia eurooppalaisista opiskelijoista saa Erasmus-apurahan opintojensa jossakin vaiheessa. Erasmus ei palvele pelkästään opiskelijoita ja yliopistojen henkilökuntaa vaan tukee myös korkeakoulujen yhteistyötä verkostojen, yhteisten projektien ja muiden toimenpiteiden kautta. Huomiota kiinnitetään yhä enemmän myös yhteistyön tiivistämiseen liike-elämän ja yhteiskunnan muiden osa-alueiden kanssa.

Ohjelmaan osallistuvien maiden määrä kasvoi 33:een, kun Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittyivät mukaan vuonna 2009.

Useiden riippumattomien tutkimusten mukaan Erasmus-ohjelmalla on ollut huomattavaa merkitystä monella tasolla. Osallistuvat opiskelijat hankkivat taitoja, jotka parantavat heidän työllistymistään jatkossa. Henkilökuntavaihdolla on positiivinen vaikutus urakehitykseen. Korkeakoulut saavat kampuksilleen kansainvälistä henkeä ja pääsevät tutustumaan uusiin opetusmetodeihin ja palveluihin. Lisäksi ne voivat kehittää hallintokapasiteettiaan, vahvistaa tutkimushankkeitaan ja luoda yhteyksiä liike-elämään.

Komissio uskoo, että Erasmus-ohjelma voi myötävaikuttaa Euroopan unionin Eurooppa 2020 ‑strategian onnistumiseen. Strategian tavoitteena on luoda älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua antamalla nuorille ihmisille kilpailukykyisessä osaamisyhteiskunnassa tarvittavat mukautuvat taidot.

Lisätietoja:

Tarkempia tilastotietoja ja tuoreimmat luvut maittain jaoteltuina muistiossa "Erasmus programme in 2008/-09: the figures explained" MEMO/10/267, 21. kesäkuuta 2010.

Euroopan komissio: The Erasmus programme


Side Bar