Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/768

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010

Erasmus: Σε επίπεδα ρεκόρ έχει φτάσει ο αριθμός των σπουδαστών που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό

Ο αριθμός των σπουδαστών που πήγαν στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική άσκηση με την υποστήριξη της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus ξεπέρασε κάθε προηγούμενο την περίοδο το 2008/09. Σύμφωνα με τα νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, περίπου 200.000 φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό. Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και δηλώνει ότι έχουν ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια οι νεαροί Ευρωπαίοι που επωφελήθηκαν από χρηματοδότηση Erasmus από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, το 1987. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στον αριθμό των φοιτητών που τοποθετήθηκαν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, πέρυσι μετέβησαν στο εξωτερικό περισσότερα από 36.000 μέλη του προσωπικού τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να διδάξουν ή να επιμορφωθούν σε μία από τις 31 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Ολοένα περισσότεροι νεαροί Ευρωπαίοι επωφελούνται από μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό στη διάρκεια των σπουδών τους. Όποιον και να ρωτήσετε από εκείνους που συμμετείχαν στη «γενιά του Erasmus», θα σας πει πώς τον βοήθησε στην ακαδημαϊκή και προσωπική του εξέλιξη, καθώς επίσης και στην εξεύρεση μιας θέσης εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Με την επικείμενη πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», θέλουμε να διευρύνουμε αυτή την ευρωπαϊκή επιτυχία και να την προσφέρουμε ως ευκαιρία σε όλους τους νέους.»

Το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 198.600 σπουδαστές συνολικά μετέβησαν σε κάποια από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία).

Οι αριθμοί-ρεκόρ των σπουδαστών που επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus αντικατοπτρίζει αύξηση 12% στον διαθέσιμο για το 2008/09 προϋπολογισμό για σπουδές Erasmus, τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση και άλλες ενέργειες κινητικότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση της μέσης μηνιαίας υποτροφίας – από 255 σε 272 ευρώ – που έλαβαν οι σπουδαστές Erasmus από την ΕΕ το 2008/2009. Μόνο δύο χώρες, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έστειλαν λιγότερους σπουδαστές στο εξωτερικό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι μικρότερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια συνεπάγονται δυσκολία για το πρόγραμμα να επεκταθεί με τους ίδιους ρυθμούς στο εγγύς μέλλον, εάν δεν λάβει πρόσθετους πόρους.

Σπουδές Erasmus

168.200 σπουδαστές έλαβαν υποστήριξη από το Erasmus για να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και πέρασαν έξι μήνες κατά μέσο όρο στη χώρα φιλοξενίας, στοιχείο που δηλώνει αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Σε δύο χώρες (Γερμανία και Πολωνία) ο αριθμός των σπουδαστών που κάνουν αυτή την επιλογή δεν αυξήθηκε, ενώ σε οκτώ χώρες (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν και Ηνωμένο Βασίλειο) μειώθηκε. Οι παράγοντες που εξηγούν αυτή τη μείωση θεωρείται ότι είναι, μεταξύ άλλων, η στροφή προς την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός από μη ευρωπαϊκές χώρες προορισμού, η έναρξη της οικονομικής κρίσης και οι χαμηλές υποτροφίες.

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Erasmus

Από το 2007 το Erasmus προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να μεταβούν στο εξωτερικό για να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς. Εδώ σημειώθηκε αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού έφτασαν τους 30.400 οι συμμετασχόντες το 2008/09. Η επιθυμία των σπουδαστών να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της πρακτικής άσκησης – όπως διαφάνηκε από έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2009 - θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που προσφέρει το Erasmus.

Ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών Erasmus

Οι χώρες που έστειλαν το μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών Erasmus ήταν η Γαλλία (28.300 σπουδαστές), η Γερμανία (27.900) και η Ισπανία (27.400). Σε όρους ποσοστού στον σπουδάζοντα πληθυσμό τους, το προβάδισμα είχαν το Λουξεμβούργο (15,5%), το Λιχτενστάιν (3%), η Αυστρία (1,9%) και η Τσεχική Δημοκρατία (1,7%).

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές του Erasmus ήταν η Ισπανία (33.200 σπουδαστές) και στη συνέχεια η Γαλλία (24.600) και η Γερμανία (22.000).

Κινητικότητα προσωπικού

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 το Erasmus υποστήριξε περισσότερες από 36.000 ανταλλαγές προσωπικού από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (αύξηση 13,6%). Σε 28.600 περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υποτροφία για να διδάξουν στο εξωτερικό και σε 7.700 περιπτώσεις το προσωπικό αφιέρωσε κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για κατάρτιση σε επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικά ιδρύματα-εταίρους.

Ιστορικό

Σήμερα, εκτιμάται ότι ένα 4% των ευρωπαίων σπουδαστών λαμβάνουν υποτροφία Erasmus σε κάποιο στάδιο των σπουδών τους. Το Erasmus δεν φροντίζει μόνο για τους σπουδαστές και το πανεπιστημιακό προσωπικό αλλά ακόμα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω δικτύων, πολυμερών σχεδίων και άλλων μέτρων. Επίσης, δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση του κόσμου των επιχειρήσεων και των κοινωνικών δομών.

Με την προσχώρηση της Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πρόγραμμα Erasmus το 2009, ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών αυξήθηκε σε 33.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, το πρόγραμμα Erasmus είχε σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα: οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που ενισχύουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του. Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνοποιούν τις πανεπιστημιοπόλεις τους, εισάγουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες υπηρεσίες, δημιουργούν διαχειριστική ικανότητα, ενισχύουν τις ερευνητικές δραστηριότητες και δημιουργούν δεσμούς με επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εφοδιάζοντας τους νέους με τις προσαρμόσιμες δεξιότητες που χρειάζονται για μια ανταγωνιστική, βασιζόμενη στη γνώση κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Σημείωμα με περισσότερα στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής κατά χώρα των πιο πρόσφατων στοιχείων: «Το πρόγραμμα Erasmus το 2008/-09: η εξήγηση των αριθμών» MEMO/10/267, 21 Ιουνίου 2010.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: The Erasmus programme


Side Bar