Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/767

Brussel, 21 juni 2010

Europeanen hebben meer belangstelling voor wetenschap dan voor sport en willen een krachtige impuls voor onderzoek in de EU

Volgens een vandaag bekendgemaakt Eurobarometer‑rapport heeft bijna 80 % van de Europeanen belangstelling voor wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen. Sport weet 65 % van de Europeanen te begeesteren. Meer dan 70 % van de Europeanen denkt dat door de EU gefinancierde onderzoek aan belang zal winnen. 57 % vindt dat wetenschappers meer aan communicatie over hun werk ten aanzien van de buitenwereld moeten doen, en volgens 66 % moet de overheid meer inspanningen leveren om de belangstelling van jongeren voor wetenschap te stimuleren. Het leeuwendeel van de respondenten is overtuigd van de baten en het belang van wetenschap, maar een groot deel maakt zich zorgen over de risico's van nieuwe technologieën en de macht die kennis in handen van de wetenschappers legt.

Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn zei hierover het volgende: "Het succes van de Europa 2020‑strategie hangt af van de capaciteit van spitstechnologie om het concurrentievermogen van Europa op peil te houden. Dat impliceert dat de gewone Europeaan een positieve houding ten opzichte van de wetenschap moet aannemen en zowel de overheid en het bedrijfsleven moet doordringen van de noodzaak in wetenschap te investeren. De resultaten van deze peiling tonen aan dat de Europeaan zich zeer wel bewust is van het belang van wetenschap. Aan de andere kant blijkt eruit dat zowel politici – zoals ik – als de wetenschappers zelf beter moeten uitleggen wat wordt gedaan en waarom."

61 % van de respondenten uit alle EU‑lidstaten beschouwt zichzelf als zeer goed of redelijk goed geïnformeerd over wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen. 74 % is van mening dat door de Europese Unie gefinancierd gezamenlijk onderzoek op Europese schaal aan belang wint. Meer dan zes van de tien Europeanen geloven dat gezamenlijk onderzoek een meerwaarde creëert op het gebied van creativiteit en efficiëntie. Samenwerking tussen de lidstaten krijgt brede steun (72 % van de respondenten).

Algemeen blijkt uit het onderzoek dat de Europese burger er een positieve grondhouding ten opzichte van wetenschap en technologie op nahoudt. 75 % van de respondenten deelt de mening dat dankzij wetenschap en technologie meer kansen zullen worden gecreëerd voor de komende generaties, of neigt tot die mening. Niettemin is een lichte verschuiving naar grotere skepsis merkbaar geworden in vergelijking met de peiling uit 2005.

Voorts vindt de Europese burger dat betrokkenheid met wetenschap een positief effect kan hebben op jongeren, maar heeft hij tegelijkertijd het gevoel dat de overheid onvoldoende doet om brede belangstelling voor wetenschap te stimuleren. Tot slot is hij de mening toegedaan dat de overheid zich extra moet inspannen om de betrokkenheid van vrouwen bij de wereld van de wetenschappen te stimuleren en dat dit een positief effect kan sorteren. 63% is van mening dat de wijze waarop aan onderzoek wordt gedaan, baat zou hebben bij een grotere participatie van vrouwelijke onderzoekers.

Deze speciale Eurobarometer‑peiling kwam tot stand aan de hand van persoonlijke vraaggesprekken in 32 Europese landen1 en had tot doel de algemene houding van de Europese burger ten aanzien van wetenschap en technologie te beoordelen en na te gaan of deze houding ten opzichte van 2005 significant is veranderd. Tussen 29 januari en 25 februari 2010 werden in totaal 31 243 personen geïnterviewd.

De resultaten zijn beschikbaar op de webpagina publieke opinie van de Europa‑website: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Report

Factsheets

1 :

De 27 lidstaten van de EU, plus IJsland, Kroatië, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.


Side Bar