Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Bruselj, 16 junija 2010

Procesne pravice: Evropski parlament trdno podprl predlog EU za večje pravice v kazenskih postopkih

Načrti Evropske unije glede pravic do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih so po današnji odobritvi Evropskega parlamenta še korak bližje k uresničenju. Parlament je z veliko večino podprl osnutek zakona, o katerem so se v pogajanjih dogovorile tri institucije: Parlament, Svet in Komisija (MEMO/10/236). Osnutek zakona obdolžencem zagotavlja pravico do obveščenosti o uporabljenih dokazih in do pravnega svetovanja v lastnem jeziku v kazenskih postopkih na vseh sodiščih v EU. Tako bo vsem zagotovljeno pošteno sojenje po vsej EU. Zakon je prvi v vrsti ukrepov o poštenem sojenju, sprejetih na podlagi Lizbonske pogodbe, ki Evropski komisiji omogoča predlaganje ukrepov na področju kazenskega prava. To je prvi ukrep EU doslej, ki določa skupne minimalne standarde v zvezi s procesnimi pravicami. Zdaj mora ukrep odobriti še Svet.

Rezultati današnjega glasovanja so posledica trdega dela poročevalke baronice Sarah Ludford in odbora za državljanske svoboščine ter njihovega zavzemanja za poštena sojenja. S trdim delom Parlamenta in Sveta smo zagotovili, da nova pravila izpolnjujejo standarde Listine o temeljnih pravicah. S tem bo zagotovljeno, da bodo resnično vplivala na življenja državljanov EU, je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. Trdno sem vztrajala pri določenih podrobnostih teh pravil, saj poštena sojenja narekuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, drugorazredne pravice pa niso nikakršne pravice. Hvaležna sem, da se je ves čas pogajanj s tem strinjal Evropski parlament. Upam, da bodo države članice storile vse za hitro in učinkovito izvajanje teh ukrepov, saj krivica ne počiva, pravica zamujena pa je pravica odrečena.

To je prvi iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih postopkih, ki ga je Komisija sprejela 9. marca. Predlagala je pravila, na podlagi katerih bi morale države EU obdolžencem zagotoviti tolmačenje in prevajanje v celoti (IP/10/249, MEMO/10/70).

Besedilo, o katerem je danes glasoval Evropski parlament, je prejšnji četrtek odobril parlamentarni odbor za državljanske svoboščine.

To je omogočil dogovor o kompromisu, ki so ga Svet, Komisija in poročevalka Evropskega parlamenta sprejeli 27. maja. Svet za pravosodje in notranje zadeve je ta kompromis potrdil 4. junija (MEMO/10/236).

Kompromis združuje glavne točke predloga Komisije. Predlogi bodo na primer zagotovili pravico do obveščenosti in do pravnega svetovanja v lastnem jeziku na vseh stopnjah kazenskega postopka ter na vseh sodiščih v EU. Komisija je vztrajala, da je ta podrobnost bistvena za zagotovitev celovite izpolnitve standardov na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Sodišča v Strasbourgu ter Listine o temeljnih pravicah.

Ta pravila bi prav tako zagotovila, da bodo imeli državljani dostop do pisnega prevoda vseh bistvenih dokumentov, na primer obtožnice, in bodo upravičeni do tolmačenja vseh obravnav in zaslišanj ter drugih srečanj s svojimi odvetniki. Svojim pravicam se bodo lahko odpovedali le, če bodo pred tem deležni pravnega svetovanja ali bodo temeljito poučeni o pravnih posledicah takšne odpovedi.

O osnutku direktive bo moral zdaj glasovati Svet ministrov kot del rednega zakonodajnega postopka (postopek soodločanja), ki ga je za kazenskopravno področje uvedla Lizbonska pogodba.

Ozadje

Ker predlogi, ki jih je Komisija prvič predstavila leta 2004 in v katerih so bili hkrati obravnavani vsi vidiki procesnih pravic o poštenem sojenju, niso dobili soglasne podpore vlad EU, Komisija zdaj postopoma sprejema ukrepe v zvezi s procesnimi pravicami o poštenem sojenju, določenih v stockholmskem programu, sprejetem decembra 2009 (IP/10/447). Komisija bo v naslednjih štirih letih predlagala vrsto ukrepov.

V prihodnjih tednih bo Komisija predstavila predlog druge direktive, ki bo obdolžencem zagotovila pravico do obveščenosti z obvestilom o pravicah.

Za več informacij:

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar