Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

V Bruseli 16 júna 2010

Procesné práva: Európsky parlament sa postavil za posilnenie práv v trestných konaniach podľa návrhu EÚ

Plány Európskej únie zaviesť pravidlá, ktoré zaručia právo na preklad a tlmočenie v trestných konaniach, sú po dnešnom schválení v Európskom parlamente o krok bližšie k cieľu. Parlament veľkou väčšinou odhlasoval významný návrh zákona, na ktorom sa počas rokovaní zhodli tri inštitúcie – Parlament, Rada aj Komisia (MEMO/10/236). Návrh zákona zaručuje právo podozrivých na informácie o použitých dôkazoch a na právne poradenstvo v ich vlastnom jazyku počas trestných konaní na všetkých súdoch EÚ. Tým sa v celej EÚ zabezpečí spravodlivý proces pre všetkých. Zákon je prvým zo série opatrení v prospech spravodlivého procesu v zmysle Lisabonskej zmluvy, ktorá umožňuje Európskej komisii navrhovať opatrenia v oblasti trestného práva. Je to prvé opatrenie EÚ, ktorým sa stanovujú minimálne normy procesných práv. Teraz ho musí schváliť Rada.

„Dnešné hlasovanie je výsledkom tvrdej práce a oddanosti procesným právam spravodajkyne barónky Sarah Ludfortovej a výboru pre občianske slobody. Parlament aj Rada usilovne pracovali na tom, aby sa do nových pravidiel pretavila úroveň Charty základných práv. Takto budeme mať istotu, že sa skutočne odrazia v životoch občanov EÚ,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Prísne som dohliadala na podrobnosti týchto pravidiel, pretože práva na spravodlivý proces požaduje Charta základných práv EÚ a druhotriedne práva nie sú skutočné práva. Som vďačná, že s tým Európsky parlament súhlasil po celý priebeh rokovaní. Dúfam, že členské štáty podniknú kroky, aby tieto opatrenia zaviedli do praxe a začali ich účinne uplatňovať, pretože nespravodlivosť nepozná odpočinok. Omeškanie spravodlivosti je jej odopretím.“

Dňa 9. marca Komisia urobila prvý krok zo súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestných prípadoch. Navrhla pravidlá, podľa ktorých by boli krajiny EÚ v plnom rozsahu povinné zabezpečovať podozrivým tlmočnícke a prekladateľské služby (IP/10/249, MEMO/10/70).

Text, o ktorom sa dnes hlasovalo v Európskom parlamente, odobril minulý štvrtok parlamentný výbor pre spravodlivosť (LIBE).

Umožnila to kompromisná dohoda dosiahnutá medzi Radou, Komisiou a spravodajcom Európskeho parlamentu 27. mája. Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) schválila tento kompromis 4. júna (MEMO/10/236).

Kompromis obsahuje hlavné body návrhu Komisie. V týchto návrhoch sa napríklad zaručuje právo na informácie a právne poradenstvo vo vlastnom jazyku v ktorejkoľvek fáze trestného konania na všetkých súdoch EÚ. Komisia trvala na tomto prvku, ktorý považuje za kľúčový pre zabezpečenie plného súladu s normami ustanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a s judikatúrou súdu v Štrasburgu, ako aj s Chartou základných práv.

Tieto pravidlá by občanom zaručovali, že získajú písomný preklad najdôležitejších dokumentov, akým je napr. text žaloby, a budú mať nárok na tlmočenie pri všetkých pojednávaniach a výsluchoch, ako aj stretnutiach s právnikom. Svojich práv sa nemôžu vzdať, kým nedostanú právnu pomoc alebo úplné informácie o dôsledkoch takého kroku.

O návrhu smernice sa teraz bude hlasovať v Rade ministrov v rámci riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovanie), ktorý zaviedla Lisabonská zmluva v oblasti trestnej spravodlivosti.

Kontext

Keďže návrhy o procesných právach na spravodlivý proces v podobe „všetko v jednom“ nezískali po predložení Komisiou v roku 2004 jednohlasnú podporu vlád EÚ, teraz postupuje Komisia krok za krokom podľa plánu série opatrení o procesných právach na spravodlivý proces, ktoré boli vytýčené v Štokholmskom programe v decembri 2009 (IP/10/447). Komisia navrhne sériu opatrení v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

V nastávajúcich týždňoch Komisia predloží návrh druhej smernice, ktorá má zabezpečiť právo podozrivých na informácie formou listiny práv.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar