Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Bruxelles, 16 iunie 2010

Drepturi procedurale: Parlamentul European susține pe deplin propunerea UE privind consolidarea drepturilor procedurale în cadrul acțiunilor penale

Proiectul Uniunii Europene de instituire a unor norme care să asigure drepturile la traducere și interpretare în cadrul acțiunilor penale este și mai aproape de concretizare ca urmare a aprobării sale, astăzi, de către Parlamentul European. Acesta a votat cu o majoritate covârșitoare în favoarea unui proiect de lege consolidat, convenit în cadrul negocierilor dintre cele trei instituții - Parlamentul, Consiliul și Comisia (MEMO/10/236). Proiectul de lege garantează dreptul persoanelor suspectate de a fi informate cu privire la mijloacele de probă folosite împotriva acestora și de a beneficia de asistență juridică în propria limbă în cadrul acțiunilor penale desfășurate în fața tuturor instanțelor din UE. Astfel, se va asigura respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii, pe întreg teritoriul UE. Actul legislativ propus reprezintă primul pas dintr-o serie de măsuri privind asigurarea dreptului la un proces echitabil care vor fi puse în practică conform Tratatului de la Lisabona, care conferă Comisiei Europene competența de a propune măsuri în materia dreptului penal. Este prima măsură a UE care stabilește standarde minime comune în ceea ce privește drepturile procedurale. În prezent, Consiliul trebuie să aprobe această măsură.

Votul de astăzi este rezultatul eforturilor intense depuse de baroneasa Sarah Ludford, în calitate de raportor, și de Comisia pentru libertățile civile, precum și al atașamentului arătat pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. Atât Parlamentul, cât și Consiliul, au depus eforturi susținute pentru a garanta conformitatea noilor norme cu standardele prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale, ceea ce va asigura un impact real al acestor norme asupra cetățenilor UE, a declarat vicepreședintele Viviane Reading, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie Am fost foarte fermă în ceea ce privește detaliile legate de aceste norme întrucât dreptul la un proces echitabil este consacrat în Carta Drepturilor Fundamentale a UE iar conferirea unor drepturi de categoria a doua echivalează cu absența acelor drepturi. Îmi exprim recunoștința față de Parlamentul European pentru împărtășirea acestei viziuni pe parcursul negocierilor. Îmi exprim speranța că statele membre vor veghea la punerea în practică a acestor măsuri și la aplicarea lor rapidă și eficace, în condițiile în care producerea nedreptăților este un proces continuu. Întârzierea dreptății înseamnă, de fapt, negarea dreptății.

La 9 martie, Comisia a făcut primii pași în cadrul unei serii de măsuri menite să instituie standarde comune în materie penală, la nivelul UE. Aceasta a propus norme care obligă statele membre să ofere persoanelor suspectate servicii complete de interpretare și traducere (IP/10/249, MEMO/10/70).

Textul votat astăzi de Parlamentul European a fost aprobat joia trecută de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului (LIBE).

Acest lucru a fost posibil printr-un acord de compromis încheiat la 27 mai între Consiliu, Comisie și raportorul Parlamentului European. Consiliul JAI a aprobat acest compromis la 4 iunie (MEMO/10/236).

Compromisul include principalele puncte ale propunerii Comisiei. De exemplu, propunerile vor garanta dreptul cetățenilor de a fi informați și de a beneficia de asistență juridică în propria limbă în orice stadiu al unei acțiuni penale, în fața tuturor instanțelor din UE. Comisia a insistat asupra acestui aspect și l-a considerat esențial pentru garantarea respectării standardelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de jurisprudența Curții de la Strasbourg, precum și a celor prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale.

De asemenea, aceste norme vor garanta primirea de către cetățeni a traducerilor scrise ale tuturor documentelor esențiale, precum actul de acuzare, și dreptul la servicii de interpretare în cadrul tuturor audierilor, interogatoriilor și întâlnirilor cu avocații. Aceștia nu pot renunța la aceste drepturi decât după primirea, în prealabil, a asistenței juridice corespunzătoare sau a informațiilor complete privind consecințele renunțării la aceste drepturi.

În prezent, proiectul de directivă trebuie votat de Consiliul de Miniștri, în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie), introdusă de Tratatul de la Lisabona în materia justiției penale.

Context

Întrucât propunerile atotcuprinzătoare privind drepturile procedurale necesare desfășurării unui proces echitabil nu au beneficiat de sprijinul unanim al guvernelor din UE în momentul inițierii primelor propuneri în materie ale Comisiei, în 2004, aceasta a adoptat, în prezent, o abordare progresivă, astfel cum se prevede într-o serie de măsuri privind drepturile procedurale în cadrul unui proces echitabil stabilite în Programului de la Stockholm din decembrie 2009 (IP/10/447). Comisia va propune o serie de măsuri pe parcursul următorilor patru ani.

În săptămânile următoare, Comisia va prezenta o a doua propunere de directivă, menită să garanteze dreptul la informare al persoanelor suspectate printr-o comunicare în scris a drepturilor.

Pentru informații suplimentare:

Biroul de presă Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar