Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Brüsszel, 2010. június 16

Eljárási jogok: az Európai Parlament teljes mértékben támogatja a büntetőeljárás során biztosítandó erősebb jogokra vonatkozó EU javaslatot

Az Európai Parlament mai jóváhagyását követően egy lépéssel közelebb került azon tervezett európai uniós szabályok hatálybalépése, amelyek fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogot biztosítanak a büntetőeljárás során. A Parlament elsöprő többséggel szavazta meg a három intézmény – a Parlament, a Tanács, és a Bizottság – közötti tárgyalások során elfogadott, markáns jogszabálytervezetet (MEMO/10/236), amely jogot biztosít a gyanúsítottaknak ahhoz, hogy saját nyelvükön kapjanak tájékoztatást a felhasznált bizonyítékokról és részesüljenek jogi tanácsadásban az Unió valamennyi bíróságán folytatott büntetőeljárás során. A fentiek révén mindenki számára biztosítják a tisztességes eljárást az EU egész területén. A jogszabály az első eleme annak a tisztességes eljárásra vonatkozó intézkedéscsomagnak, amelyet a Lisszaboni Szerződés alapján kell kidolgozni. E Szerződés ugyanis lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy intézkedéseket javasoljon a büntetőjog terén. Ez a legelső olyan uniós intézkedés, amely eljárásjogi minimumszabályokat állapít meg. A soron következő lépés az intézkedés tanácsi jóváhagyása.

„A mai szavazás Sarah Ludford bárónő előadó, valamint az Állampolgári Jogi Bizottság tisztességes eljáráshoz való jogok iránti elkötelezettségének és megfeszített munkájának gyümölcse. A Parlament és a Tanács egyaránt komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy az új szabályok megfeleljenek az Alapjogi Charta normáinak, ami biztosítani fogja, hogy tényleges hatást gyakoroljanak az uniós polgárok életére” – jelentette ki Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Határozottan kiálltam az említett szabályok részletes meghatározása mellett, mivel a tisztességes eljáráshoz való jogokat az EU Alapjogi Chartája írja elő, másodosztályú jogok pedig egyáltalán nem tekinthetők jogoknak. Hálás vagyok, hogy az Európai Parlament a tárgyalások során mindvégig egyetértett ezzel. Reményeim szerint a tagállamok intézkedéseket tesznek a szóban forgó intézkedések megvalósítása érdekében, és hamarosan a gyakorlatban is alkalmazzák azokat, mivel az igazságtalanság orvoslása nem tűr halasztást. A késedelmes igazságszolgáltatás az igazságszolgáltatás megtagadását jelenti.”

Március 9-én a Bizottság meghozta az első intézkedést annak az intézkedéscsomagnak a részeként, amely a közös uniós büntetőjogi követelmények meghatározására irányul. Olyan szabályokat javasolt, amelyek arra köteleznék az uniós országokat, hogy teljeskörű tolmácsolási és fordítási szolgáltatásokat biztosítsanak a gyanúsítottak részére (IP/10/249, MEMO/10/70).

Az igazságügyi kérdésekért felelős parlamenti bizottság (LIBE) múlt csütörtökön hagyta jóvá azt a szöveget, amelyről ma szavazott az Európai Parlament.

Ezt a jóváhagyást az a kompromisszumos megállapodás tette lehetővé, ami május 27-én jött létre a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament előadója között. AZ IB Tanács június 4-én hozzájárult az említett kompromisszumhoz (MEMO/10/236).

E kompromisszum tartalmazza a bizottsági javaslat legfontosabb elemeit. Például a javaslat a büntetőeljárás valamennyi szakaszában, az Unió összes bíróságán biztosítani fogja a saját nyelven történő tájékoztatásban és jogi tanácsadásban részesülés iránti jogot. A Bizottság azért ragaszkodott ehhez az alapvető fontosságú részlethez, hogy teljes összhangot biztosítson az emberi jogok európai egyezménye által előírt normákkal, a strasbourgi bíróság ítélkezési gyakorlatával, valamint az Alapjogi Chartával.

Az említett szabályok garantálnák továbbá, hogy a polgárok megkapják valamennyi lényeges irat – pl. a vádirat – írásbeli fordítását, és jogosultak legyenek az összes tárgyalás és kihallgatás, valamint az ügyvédeikkel folytatott megbeszélések tolmácsolására. A polgárok a jogaikról nem mondhatnak le előzetes jogi tanácsadás, illetve a jogaikról való lemondás következményeire vonatkozó teljes körű tájékoztatás nélkül.

A Miniszterek Tanácsának most a Lisszaboni Szerződés révén a büntető igazságszolgáltatás terén is bevezetett rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) keretében kell szavaznia az irányelvtervezetről.

Előzmények

A Bizottság jelenleg – a 2009. decemberi stockholmi programba foglalt (IP/10/447), a tisztességes eljáráshoz való eljárási jogokra vonatkozó intézkedéscsomagban előirányzottak szerint – lépésenkénti megközelítést alkalmaz, mivel a tisztességes eljáráshoz való eljárási jogokra vonatkozó átfogó javaslatok nem kapták meg az uniós kormányok egységes támogatását, amikor a Bizottság 2004-ben először tett e területre vonatkozó javaslatot. A Bizottság a következő négy év során számos intézkedést javasol majd.

A Bizottság heteken belül előterjeszti a második irányelvet, amelynek célja a gyanúsítottak azon jogának biztosítása, hogy írásos tájékoztatást kapjanak a jogaikról.

További információ:

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar