Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Bryssel, 16 kesäkuu 2010

Euroopan parlamentilta täysi tuki EU ehdotukselle lujittaa rikosoikeudenkäyntiin liittyviä oikeuksia

Euroopan unionin kaavailemat säännöt käännös- ja tulkkausoikeuksien turvaamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä ovat askeleen lähempänä toteutumista Euroopan parlamentin hyväksyttyä ne tänään. Parlamentti puolsi suurella ääntenenemmistöllä tiukkaa säädösluonnosta, josta oli sovittu parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa (MEMO/10/236). Säädösluonnoksella taataan rikoksesta epäiltyjen oikeus saada oikeudellista neuvontaa ja tietoja oikeudenkäynnissä käytetyistä todisteista äidinkielellään kaikissa EU:n tuomioistuimissa. Näin varmistetaan, että kaikki saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin koko EU:n alueella. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan komissiolla on valtuudet tehdä rikosoikeudellisia toimenpide-ehdotuksia: nyt hyväksytty luonnos onkin ensimmäinen toimenpide paketista, jolla komissio pyrkii turvaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun EU asettaa prosessuaalisille oikeuksille yhteiset vähimmäisvaatimukset. Seuraavaksi toimenpiteelle tarvitaan neuvoston hyväksyntä.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission jäsen ja varapuheenjohtaja Viviane Reding pitää tämänpäiväistä äänestystä tuloksena esittelijän, paronitar Sarah Ludfordin ja kansalaisvapausvaliokunnan ankarasta työstä ja omistautumisesta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asialle. Redingin mukaan sekä parlamentti että neuvosto ovat tehneet kaikkensa, jotta uudet säännöt olisivat perusoikeuskirjan normien mukaiset, koska vain siten voidaan varmistaa, että niillä on oikeasti vaikutusta EU:n kansalaisten elämään. ”Olen ollut tiukkana näiden sääntöjen yksityiskohdista, koska oikeudenmukainen oikeudenkäynti on yksi EU:n perusoikeuskirjan vaatimus. Olen hyvin tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on ollut myötämielinen koko neuvotteluprosessin ajan. Toivon, että jäsenvaltiot ryhtyvät ripeästi toimiin näiden toimenpiteiden käyttöön ottamiseksi ja soveltamiseksi käytännössä, koska epäoikeudenmukaisuus on alituinen uhka ja koska oikeuden viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei toteudu.”

Komissio otti 9. maaliskuuta ensimmäisen askeleen kohti EU:n yhteisten normien käyttöönottoa rikosasioissa tekemällä ehdotuksen säännöistä, joilla EU-maat velvoitetaan tarjoamaan täydet tulkkaus- ja käännöspalvelut rikoksesta epäillyille (IP/10/249, MEMO/10/70).

Euroopan parlamentin tänään äänestämä teksti hyväksyttiin viime torstaina oikeusasioista vastaavassa parlamentin valiokunnassa (LIBE).

Sen mahdollisti kompromissiratkaisu, johon neuvosto, komissio ja parlamentin esittelijä pääsivät 27. toukokuuta. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto siunasi kompromissin 4. kesäkuuta (MEMO/10/236).

Kompromissiratkaisuun sisältyy komission ehdotuksen pääkohdat, muun muassa oikeus saada tietoja ja oikeudellista neuvontaa äidinkielellä kaikissa rikosoikeudenkäynnin vaiheissa ja kaikissa EU:n tuomioistuimissa. Komissio piti tätä elintärkeänä pyrittäessä varmistamaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja normeja noudatetaan aukottomasti.

Säännöillä turvataan myös se, että epäillyt saavat käännöksen kaikista keskeisistä asiakirjoista, kuten syytekirjelmästä, ja että heille järjestetään tulkkaus kaikissa kuulemisissa ja kuulusteluissa samoin kuin tapaamisissaan asianajajiensa kanssa. Epäilty ei voi luopua oikeuksistaan ennen kuin hän on saanut oikeudellista neuvontaa tai täydelliset tiedot oikeuksista luopumisen seurauksista.

Seuraavaksi säädösluonnos menee ministerineuvoston äänestykseen osana tavallista lainsäätämisjärjestystä (yhteispäätös), joka rikosoikeudellisten asioiden osalta otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella.

Tausta

Kun komissio teki ensimmäiset oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat ”all in one” -tyyppiset ehdotuksensa vuonna 2004, jäsenvaltioiden hallitukset eivät tukeneet niitä yksimielisesti. Siksi komissio soveltaa nyt asteittaista lähestymistapaa, joka on lähtökohtana joulukuussa 2009 hyväksyttyyn Tukholman ohjelmaan sisältyvässä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toimenpidekokonaisuudessa (IP/10/447). Komissio aikoo ehdottaa uusia toimenpiteitä seuraavien neljän vuoden aikana.

Komissio esittää lähiviikkoina toisen direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on turvata epäiltyjen oikeus tiedonsaantiin oikeuksia koskevalla ilmoituksella.

Lisätietoja:

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan jäsenen Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar