Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

Βρυξέλλες, 16 Ιούνιος 2010

Δικονομικά δικαιώματα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόταση της EE για ενίσχυση των δικαιωμάτων στις ποινικές δίκες

Σήμερα έγινε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει κανόνες που εξασφαλίζουν τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας σε ποινικές δίκες, μετά την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ ενός στέρεου νομοθετικού σχεδίου που εκπονήθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (MEMO/10/236). Το νομοθετικό σχέδιο εξασφαλίζει το δικαίωμα των κατηγορουμένων να ενημερώνονται για τα χρησιμοποιούμενα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και να τους παρέχονται νομικές συμβουλές στη γλώσσα τους κατά τις ποινικές δίκες που διεξάγονται σε όλα τα δικαστήρια της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε πολίτη δίκαιη δίκη σε όλη την ΕΕ. Η νομοθεσία αυτή είναι το πρώτο από μια σειρά μέτρων για το δικαίωμα δίκαιης δίκης που θα θεσπιστούν με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα στο πεδίο της ποινικής νομοθεσίας. Για πρώτη φορά θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστοι κοινοί κανόνες για τα δικονομικά δικαιώματα. Το μέτρο πρέπει να εγκριθεί τώρα από το Συμβούλιο.

«Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί έκβαση επίπονης εργασίας από την εισηγήτρια βαρόνη Sarah Ludford και την επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, και προσήλωσής τους στα δικαιώματα δίκαιης δίκης. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε οι νέοι κανόνες να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα για τις ζωές των πολιτών της ΕΕ», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. «Υπήρξα πολύ αυστηρή όσον αφορά στις λεπτομέρειες αυτών των κανόνων, επειδή τα δικαιώματα για δίκαιη δίκη καθιερώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και τα δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας δεν αποτελούν καν δικαιώματα. Είμαι ευγνώμων γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίστηκε την άποψη αυτή σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των μέτρων αυτών και την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους, επειδή η αδικία δεν επιτρέπει ανάπαυλα. Καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί άρνηση απονομής της».

Στις 9 Μαρτίου, η Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα στη λήψη μιας σειράς μέτρων για τη θέσπιση κοινών κανόνων της ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Πρότεινε κανόνες που θα υποχρεώνουν τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στους κατηγορούμενους (IP/10/249, MEMO/10/70).

Το κείμενο που ψηφίστηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε από την επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης (LIBE) την προηγούμενη Πέμπτη.

Μετά από συμφωνία συμβιβασμού στην οποία κατέληξαν το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27 Μαΐου, το Συμβούλιο ΔΕΥ ενέκρινε τον εν λόγω συμβιβασμό στις 4 Ιουνίου (MEMO/10/236).

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής. Για παράδειγμα, οι προτάσεις θα εγγυώνται το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης νομικών συμβουλών στη μητρική γλώσσα σε οποιοδήποτε σημείο της ποινικής δίκης, σε όλα τα δικαστήρια της ΕΕ. Η Επιτροπή επέμεινε στην κρίσιμη αυτή λεπτομέρεια ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου, καθώς και με τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Με βάση τους κανόνες αυτούς, επίσης, θα εξασφαλίζεται στους πολίτες γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων, όπως το κατηγορητήριο, και το δικαίωμα σε διερμηνεία καθ’ όλη την ακροαματική και ανακριτική διαδικασία, καθώς και στις συναντήσεις με τους δικηγόρους τους. Δεν μπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους, εάν δεν τους έχουν δοθεί προηγουμένως νομικές συμβουλές ή πλήρης ενημέρωση για τις συνέπειες της παραίτησης από τα δικαιώματά τους.

Το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει τώρα να ψηφιστεί από το Συμβούλιο Υπουργών στο πλαίσιο της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφαση) που θεσπίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας για τις ποινικές υποθέσεις.

Ιστορικό

Δεδομένου ότι οι ενιαίες προτάσεις για τα δικονομικά δικαιώματα δίκαιης δίκης δεν έτυχαν ομόφωνης υποστήριξης εκ μέρους των κυβερνήσεων στην ΕΕ, όταν η Επιτροπή υπέβαλε για πρώτη φορά προτάσεις στον τομέα αυτό το 2004, η τελευταία ακολουθεί τώρα βήμα προς βήμα προσέγγιση, όπως προβλέπεται σε μια σειρά μέτρων για τα δικονομικά δικαιώματα δίκαιης δίκης που περιέχονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης του Δεκεμβρίου του 2009 (IP/10/447). Η Επιτροπή θα προτείνει μια σειρά μέτρων στη διάρκεια της προσεχούς τετραετίας.

Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα προωθήσει μια δεύτερη πρόταση οδηγίας, με σκοπό την εξασφάλιση το δικαιώματος ενημέρωσης των κατηγορουμένων για τα δικαιώματά τους με σχετική επιστολή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Σελίδα υποδοχής της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Επιτρόπου αρμόδιας για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar