Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

V Bruselu dne 16. června 2010

Procesní práva: Evropský parlament plně podpořil návrh EU na posílení práv v trestním řízení

Plány Evropské unie na vytvoření pravidel zajišťujících právo na překlad a tlumočení v trestním řízení jsou po dnešním schválení Evropským parlamentem o krok blíže svému uskutečnění. Parlament drtivou většinou hlasoval pro důležitý návrh právního aktu, na němž se dohodly tři orgány EU, tedy Parlament, Rada a Komise, (MEMO/10/236). Tento návrh zaručuje podezřelým osobám při trestním řízení u všech soudů v EU právo na informace o použitých důkazech a na právní poradenství v mateřském jazyce. Tak se všem osobám v celé Evropské unii zabezpečí spravedlivý proces. Uvedený právní akt je prvním ze souboru opatření ve prospěch práva na spravedlivý proces prováděných v rámci Lisabonské smlouvy, která Evropské komisi umožňuje předkládat opatření na poli trestního práva. Jedná se o vůbec první opatření EU, kterým se stanoví společné minimální normy procesních práv. Nyní jej musí schválit Rada.

„Dnešní hlasování je výsledkem tvrdé práce, kterou odvedla zpravodajka baronka Sarah Ludfordová a výbor pro občanské svobody, a jejich oddanosti právu na spravedlivý proces. Parlament i Rada usilovně pracovaly na tom, aby nová pravidla byla v souladu s úrovní nastavenou v Listině základních práv. Takto budeme mít jistotu, že se skutečně odrazí v životě občanů EU,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Velmi důsledně jsem dohlížela na podrobnosti těchto pravidel, protože právo na spravedlivý proces je vyžadováno Listinou základních práv EU a druhořadá práva nejsou skutečnými právy. Přijímám s povděkem, že Evropský parlament s tímto názorem souhlasil v celém průběhu jednání. Doufám, že členské státy přijmou kroky k zavedení těchto pravidel do praxe a že je začnou účinně a rychle používat, protože nespravedlnost nezná oddychu. Odkládaná spravedlnost je spravedlnost upíraná.“

Dne 9. března Komise učinila první krok v souboru opatření, jejichž cílem je stanovit společné normy EU pro trestní věci, a navrhla pravidla, která ukládají zemím EU povinnost poskytovat podezřelým osobám kompletní tlumočnické a překladatelské služby (IP/10/249, MEMO/10/70).

Znění, o němž dnes hlasoval Evropský parlament, bylo přijato minulý čtvrtek parlamentním výborem pro občanské svobody (LIBE).

Stalo se tak díky kompromisní dohodě, které 27. května dosáhla Rada, Komise a zpravodajka Evropského parlamentu. Rada pro spravedlnost a vnitřní věci tento kompromis schválila 4. června (MEMO/10/236).

Tento kompromis obsahuje hlavní body návrhu Komise. Návrh například zaručí právo na informace a na právní poradenství ve vlastním jazyce během všech fází trestního řízení, a to u všech soudů v EU. Na tomto prvku trvala Komise jako na klíčovém pro zajištění úplného souladu s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturou štrasburského soudu, jakož i s Listinou základních práv.

Tato pravidla také zaručují, že občané obdrží písemný překlad všech podstatných dokumentů, jako je obžalovací spis, a že budou mít nárok na tlumočení všech slyšení a výslechů i schůzek se svými právníky. Svých práv se nemohou vzdát, dokud jim nebude poskytnuto právní poradenství nebo úplné informace o důsledcích takového kroku.

O návrhu směrnice bude nyní hlasovat Rada ministrů v rámci řádného legislativního postupu (spolurozhodování), zavedeného Lisabonskou smlouvou pro trestní věci.

Souvislosti

Vzhledem k tomu, že v roce 2004, kdy Komise poprvé předložila návrhy týkající se práva na spravedlivý proces, neobdržely souhrnné návrhy v této oblasti jednomyslnou podporu vlád členských zemí EU, Komise nyní postupuje po jednotlivých krocích podle plánu souboru opatření o procesních právech na spravedlivý proces, která byla vymezena ve Stockholmském programu z prosince 2009 (IP/10/447). Tento soubor opatření Komise navrhne v příštích čtyřech letech.

V následujících týdnech Komise předloží návrh druhé směrnice, jejímž úkolem je zajistit právo podezřelých osob na písemné poučení o svých právech.

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar