Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/746

16 юни 2010 г., Брюксел

Процесуални права: Европейският парламент подкрепя напълно предложението на ЕС за по-големи права в наказателните производства

Плановете на Европейския съюз да въведе правила, гарантиращи правото на писмен и устен превод в наказателните производства, направиха крачка напред към реализирането си след като бяха одобрени от Европейския парламент днес. Парламентът гласува с убедително мнозинство в полза на амбициозен проектозакон, съгласуван по време на преговори между трите институции — Парламента, Съвета и Комисията (MEMO/10/236). Проектозаконът гарантира правото на заподозрените да бъдат информирани относно използваните доказателства и да получават правни съвети на собствения си език в наказателни производства във всички съдилища на ЕС. Това ще осигури справедлив процес навсякъде в ЕС. Законът е първият от серия мерки за справедлив съдебен процес, които ще бъдат предприети по Договора на Лисабон, който позволява на Европейската комисия да предлага мерки в областта на наказателното право. Това е първата подобна мярка на равнище ЕС, която създава общи минимални стандарти за процесуалните права. Понастоящем мярката трябва да се одобри от Съвета.

„Днешният вот е плод на усилената работа на докладчика баронеса Sarah Ludford и Комисията за граждански свободи и на тяхната всеотдайност към правата, свързани със справедливия процес. Както Парламентът, така и Съветът работиха упорито, за да гарантират, че новите правила са на висотата на стандартите, заложени в Хартата за основните права. Това ще гарантира, че тези правила ще имат реално влияние върху живота на европейските граждани“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Бях особено категорична по отношение на подробностите по тези правила, тъй като правата, свързани със справедливия процес, се изискват от Хартата на ЕС за основните права, а второкласните права не са права. Признателна съм, че Европейският парламент подкрепяще това виждане през цялото време на преговорите. Надявам се, че държавите-членки ще предприемат стъпки за въвеждането на тези мерки и ще ги приведат бързо в действие, тъй като за несправедливостта няма почивка. Забавеното правосъдие е отказано правосъдие.“

На 9 март Комисията направи първата стъпка от поредица мерки за установяване на общи стандарти на ЕС в наказателните дела. Тя предложи правила, които ще задължат държавите от ЕС да предоставят пълни услуги за писмени и устни преводи на заподозрените (IP/10/249, MEMO/10/70).

Гласуваният днес от Европейския парламент текст бе одобрен миналия четвъртък от Комисията на Парламента, отговорна за въпросите на правосъдието (LIBE).

Това стана възможно благодарение на компромисно споразумение, постигнато на 27 май между Съвета, Комисията и докладчика за Европейския парламент. Съветът в състав „Правосъдие и вътрешни работи“ одобри компромиса на 4 юни (MEMO/10/236).

Компромисът включва основните точки от предложението на Комисията. Например предложението ще гарантира правото на заподозрените на информация и правни съвети на собствения им език във всеки един момент на наказателното производство във всички съдилища на ЕС. Комисията настоя особено на този елемент поради ключовата му роля за осигуряване на пълно спазване на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Съда в Страсбург, както и на Хартата за основните права.

Тези правила също гарантират, че на гражданите ще бъде предоставен писмен превод на всички важни документи, като например обвинителния акт, и че те ще имат право на устен превод по време на всички съдебни заседания и разпити, както и на срещите си със своите адвокати. Тези права не могат да бъдат отчуждени преди лицето да е получило правен съвет или пълна информация по отношение на последствията от отказа от тези свои права.

Понастоящем проектът на директивата следва да бъде подложен на гласуване в Съвета на министрите като част от обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решения), въведена от Договора от Лисабон в областта на наказателното правосъдие.

История на досието

Тъй като „пакетните“ предложения относно процесуалните права, свързани със справедливия процес, не получиха единодушна подкрепа от правителствата на ЕС при първите предложения на Комисията в тази област през 2004 г., Комисията възприе постъпателен подход, определен в серия от мерки по отношение на процесуалните права, свързани със справедливия процес, изложени в Стокхолмската програма от декември 2009 г. (IP/10/447). Комисията ще предложи серия от мерки през следващите четири години.

През следващите седмици Комисията ще представи предложение за втора директива, чиято цел е да гарантира правата на заподозрените на информация чрез декларация за правата.

За допълнителна информация:

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar