Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Bruxelles, 15 iunie 2010

Grupul la nivel înalt prezintă 7 recomandări pentru sectorul produselor lactate din UE

Grupul de experţi la nivel înalt în domeniul lactatelor, creat în octombrie anul trecut ca urmare a crizei care a afectat sectorul produselor lactate în 2009, a finalizat raportul asupra deliberărilor sale, ce cuprinde o serie de recomandări adresate Comisiei pentru șapte aspecte distincte. Printre recomandări se numără și invitația de a propune măsuri concrete pentru a încuraja utilizarea contractelor scrise în lanţul de aprovizionare cu produse lactate, precum şi de a lua în calcul propuneri în vederea creşterii puterii de negociere colective a producătorilor de lapte şi produse lactate.

Dacian Cioloş, Comisarul UE pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a afirmat astăzi: „Felicit grupul la nivel înalt pentru efortul depus şi pentru raportul său. Îl voi studia în detaliu pentru a putea prezenta propuneri legislative înainte de sfârşitul anului. Principalul meu obiectiv este să avem în vedere măsuri pe termen mediu şi lung, care să fie concepute pe baza experienţei dobândite în urma crizei de anul trecut și să urmărească o mai bună structurare a întregului sector.”

Recomandările pe care grupul la nivel înalt le-a prezentat Comisiei vizează următoarele aspecte:

  • Relaţiile contractuale dintre producătorii şi prelucrătorii de lapte: să se încurajeze utilizarea contractelor formale scrise, încheiate în avans, pentru livrările de lapte crud (precizând prețul, volumul, calendarul și durata livrărilor), prin intermediul unor orientări sau al unei propuneri legislative, cărora statul membru să le poată conferi, eventual, un caracter obligatoriu.

  • Puterea de negociere colectivă a producătorilor: posibilă propunere de dispoziții care să le permită organizațiilor de producători formate din fermierii producători de lapte să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor încheiate cu fabricile de produse lactate, inclusiv prețurile. Indiferent de natura lor (permanente sau temporare, însă cu o durată suficient de lungă), dispoziţiile trebuie să fie revizuite.

  • Posibilul rol al organizaţiilor interprofesionale în sectorul produselor lactate: să se analizeze dacă există dispoziţii în vigoare aplicabile organizaţiilor interprofesionale din sectorul fructelor şi legumelor care se pot aplica şi în sectorul produselor lactate.

  • Transparenţa în lanţul de aprovizionare cu produse lactate: să se perfecţioneze instrumentul european de monitorizare a prețurilor alimentelor şi să se analizeze posibilitatea ca EUROSTAT și institutele naţionale de statistică să furnizeze mai multe informaţii (de exemplu asupra volumelor de produse lactate).

  • Măsuri de piaţă şi pieţe la termen: să se analizeze instrumente compatibile cu „cutia verde” pentru a reduce volatilitatea veniturilor, inclusiv posibilitatea de a recurge la pieţe la termen, în special prin programe specifice de formare.

  • Standarde de comercializare şi indicarea originii pe etichete: în cadrul activităţii desfășurate în prezent de Comisie în materie de etichetare, aceasta trebuie să analizeze fezabilitatea diferitelor opţiuni de indicare pe etichete a locului de proveniență agricolă a produselor lactate și trebuie să prevadă o etichetă diferită pentru produsele lactate de imitație.

  • Inovare și cercetare: o mai bună comunicare a posibilităților existente de inovare și cercetare în cadrul actualelor programe-cadru de dezvoltare rurală şi de cercetare. Părţile interesate trebuie să stabilească priorităţi clare de cercetare în sectorul produselor lactate, pentru a permite o mai bună coordonare a programelor de cercetare naţionale şi comunitare.

Raportul complet de 50 pagini (cu anexe) va fi disponibil în curând la: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Context

Ca urmare a situației dificile prin care a trecut piața produselor lactate în 2009, Comisarul a creat, în octombrie anul trecut, un grup de experți la nivel înalt (GNI), al cărui scop este să discute măsurile pe termen mediu şi lung ce trebuie luate în acest sector, ținând cont de faptul că, la 1 aprilie 2015, cotele de lapte vor dispărea (a se vedea IP/09/1420). Ținând seama de rezultatul bilanțului de sănătate al PAC, GNI a fost invitat să analizeze posibilitatea unor măsuri de reglementare care ar putea contribui la stabilizarea pieței și a veniturilor producătorilor şi care ar putea creşte gradul de transparență a pieței. Din octombrie 2009 până în iunie 2010 s-au organizat zece reuniuni. În mai s-a prezentat un proiect de raport, care cuprindea o sinteză a rezultatelor discuţiilor şi o serie de recomandări. Raportul a fost adoptat astăzi în unanimitate.

GNI, format din reprezentanţi din statele membre şi prezidat de Jean-Luc Demarty, Directorul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a primit contribuţii orale şi scrise din partea principalelor grupuri de interese europene din sectorul produselor lactate. În plus, GNI a primit contribuții valoroase din partea experților academici invitați, a reprezentanților din țările terțe, a Direcției Generale Concurență, a autorităților naționale din domeniul concurenței și a Direcției Generale Agricultură, pe marginea unor subiecte specifice. Nu în ultimul rând, la 26 martie 2010 s-a organizat o mare conferinţă a grupurilor de interese din sectorul produselor lactate, cu ocazia căreia un număr mare de actori din acest sector au avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere.

Un exemplar al raportului va fi transmis Consiliului (pentru a fi discutat în iulie) și Comisiei pentru agricultură a Parlamentului European.


Side Bar