Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/742

Brüsszel, 2010. június 15.

A magas szintű szakértői csoport 7 ajánlást fogalmazott meg az uniós tejágazat számára

A tavalyi tejágazati válságot követően 2009 októberében létrehozott, a tejágazattal foglalkozó magas színtű szakértői csoport végleges formába öntötte összefoglaló jelentését, amely többek között tartalmazza a Bizottságnak hét kérdésben tett ajánlásait is. A szakértői csoport felkéri például a Bizottságot, hogy tegyen konkrét lépéseket a tejtermékpályán belül az írásbeli szerződések szélesebb körű alkalmazásának ösztönzésére, valamint terjesszen elő javaslatokat a tejtermelők kollektív alkupozicójának erősítésére.

Dacian Cioloş, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos ma így nyilatkozott: „Üdvözlöm a magas szintű szakértői csoport munkáját és e jelentést, amelyet részletesen tanulmányozni fogok annak érdekében, hogy a Bizottság még idén jogalkotási javaslatot tudjon benyújtani. Fő célom olyan közép- és hosszútávú intézkedések átgondolása, amelyek tekintetbe veszik a múlt évi válság tanulságait és lehetővé teszik az ágazat egészének jobb strukturálását.”

A magas színtű szakértői csoport a következőkkel kapcsolatban tett ajánlást a Bizottságnak:

  • A tejtermelők és a tejfeldolgozók közötti szerződéses viszonyok: iránymutatás vagy jogszabályjavaslat útján elősegíteni a nyers tej szállítására (ezen belül az árra, a mennyiségre, az időbeli ütemezésre és a szerződéses időtartamra) vonatkozóan az előre elkészített, hivatalos írásbeli szerződések fokozott használatát, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy az ilyen szerződeseket akár kötelezővé is tegyék.

  • A termelők kollektív alkupozíciója: olyan rendelkezésre irányuló esetleges jogalkotási javaslat, amely lehetővé teszi a tejtermelőkből álló termelői csoportok számára, hogy a szerződési feltételeket – többek között az árat – közösen tárgyalják meg a tejfeldolgozókkal. Az állandó vagy ideiglenes jellegű – de mindenképpen megfelelően hosszú időtartamra alkalmazandó – rendelkezést célszerű volna felülvizsgálat tárgyává tennni.

  • Az ágazatközi szervezetek lehetséges szerepe a tejágazatban: annak megvizsgálása, hogy a gyümölcs- és zöldségágazat szakmaközi szervezeteire vonatkozó jelenlegi rendelkezések valamelyike alkalmazható lenne-e a tejipari ágazatban is.

  • A tejtermékpálya átláthatósága: az európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz továbbfejlesztése, valamint annak megvizsgálása, az EUROSTAT és a nemzeti statisztikai intézetek hogyan nyújthatnak bővebb tájékoztatást (például a tejtermékek mennyiségéről).

  • Piaci intézkedések és határidős piacok: a bevétel-ingadozás csökkentése érdekében a 2013 utáni KAP keretében a WTO „zöld dobozával” összhangban lévő új eszközök megfontolása, többek között a határidős piacok igénybevételének lehetséges megkönnyítése, különösen célzott képzési programok segítségével.

  • Forgalmazási előírások és eredetmegjelölés: a szakértői csoport javasolja, hogy a tejtermékek esetében a Bizottság a címkézéssel kapcsolatos folyamatban lévő munkája keretében vizsgálja meg a termelés helyére utaló címke használatára irányuló különböző lehetőségek megvalósíthatóságát, valamint törekedjen az utánzatok megkülönböztetésére alkalmas címkézés bevezetésére.

  • Innováció és kutatás: a jelenlegi innovációs és kutatási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás javítása a meglévő vidékfejlesztési és kutatási keretprogramok keretében. Kívánatos, hogy az érdekelt felek világos tejágazati prioritásokat határozzanak meg, lehetővé téve a nemzeti és az uniós kutatási programok jobb összehangolását.

Az 50 oldal terjedelmű teljes jelentés (a mellékletekkel együtt) hamarosan megtekinthető lesz a következő helyen:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

Háttér

A tejágazat tavalyi nehéz piaci helyzetét követően az akkori biztos 2009 októberében a tejágazattal foglalkozó magas színtű szakértői csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy a csoport a tejkvótarendszer 2015. április 1-jére ütemezett felszámolása következtében esedékes, közép- és hosszú távú intézkedésekről tárgyaljon a tejágazat tekintetében (lásd IP/09/1420). A Bizottság felkérte a szakértői csoportot, hogy a KAP állapotfelmérésének eredményeit tiszteletben tartva vizsgáljon meg olyan szabályozási kérdéseket, amelyek hozzájárulhatnak a piac és a termelői bevételek stabilizálásához, valamint növelhetik a piac átláthatóságát. A szakértői csoport 2009 októbere és 2010 júniusa között tízszer ült össze. A megbeszélések eredményeit összefogalaló, ajánlásokat tartalmazó jelentés tervezete májusban készült el, egyhangú elfogadására pedig ma került sor.

A tagállamok képviselőiből álló és Jean-Luc Demarty, a Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatójának elnöklete alatt ülésező magas szintű szakértői csoport a kérdésben megvizsgálta a tejtermékpálya fő európai érdekcsoportjainak szóbeli és írásbeli hozzászólásait. Ezenkívül egyes konkrét kérdésekben meghívott tudományos szakértők, harmadik országok képviselői, a Versenypolitikai Főigazgatóság, nemzeti versenyhatóságok, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság segítették értékes hozzászolásaikkal a szakértői csoport munkáját. Végezetül meg kell említeni, hogy a tejipari ágazat fő képviselőinek részvételével 2010. március 26-án konferenciára került sor, amelynek keretében a termékpálya nagy számban megjelent szereplői szintén hangot adhattak véleményüknek.

A jelentés másolatát megkapja a Tanács (júliusi megvitatása végett), valamint az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága.


Side Bar