Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Bryssel den 15 juni 2010

Kommissionen undersöker användningen av kroppsskannrar på EU:s flygplatser

På Europaparlamentets och medlemsstaternas begäran offentliggjorde EU-kommissionen i dag ett meddelande om användningen av kroppsskannrar på EU:s flygplatser. Efter det att en terrorist försökte använda sprängmedel på flygningen mellan Amsterdam och Detroit den 25 december 2009 används kroppsskanning i allt större utsträckning och provas i flera EU-medlemsstater, bland annat Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Italien. Kroppsskannrar omfattas i dagsläget inte av EU-förordningarna om luftfartsskydd, utan det finns ett lappverk av bestämmelser i olika medlemsstater. I den rapport som offentliggjordes i dag betonas att denna metod för säkerhetskontroll gör det möjligt att förbättra passagerarsäkerheten. Kommissionen stödjer en EU-strategi som garanterar att användningen av kroppsskannrar, när medlemsstaterna beslutar att införa sådana, bygger på gemensamma standarder som kräver grundläggande detektionsprestanda och garanterar en harmoniserad efterlevnad av EU:s grundläggande rättigheter och hälsobestämmelser. Kommissionen kommer att inhämta Europaparlamentets och rådets synpunkter mot bakgrund av de uppgifter som presenteras i denna rapport.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som ansvarar för transportfrågor, säger följande: ”Kroppsskannrar används av allt fler medlemsstater i EU, men i dagsläget omfattas de inte av EU-lagstiftningen, vilket innebär att användningen varierar mellan medlemsstaterna. Kroppsskanning är ingen patentlösning, men gör det möjligt att ytterligare förbättra passagerarsäkerheten. Det är varje medlemsstat som beslutar om man ska tillåta användningen av skannrar på nationella flygplatser, och detta kommer inte att förändras. Men när denna skanningsteknik används bör den omfattas av EU-standarder för detektionsprestanda liksom gemensamma garantier för att EU:s bestämmelser om hälsa och grundläggande rättigheter följs.”

Frågan om användningen av kroppsskannrar aktualiserades efter en allvarlig händelse på flight NW 253 från Amsterdam till Detroit den 25 december 2009, då en terrorist försökte använda sprängämnen som han gömt på kroppen och som inte upptäcktes av metalldetektorerna. På Europaparlamentets och medlemsstaternas begäran antog kommissionen i dag sin rapport om användningen av kroppsskannrar på flygplatser i EU. I rapporten görs en bedömning av konsekvenserna av användningen av denna metod för säkerhetskontroll med avseende på detektionsprestanda och efterlevnad av grundläggande rättigheter och hälsoskydd.

I rapporten konstateras det att kroppsskannrar kan anses vara en pålitlig och effektiv metod för säkerhetskontroll, som gör att man upptäcker metallföremål och andra föremål som bärs av en person. Det skulle också vara möjligt att lösa frågorna om hälsa och grundläggande rättigheter, förutsatt att metoden används på lämpliga villkor.

I flera EU-medlemsstater används redan kroppsskannrar vid flygplatserna, med varierande teknik och olika villkor för användningen. Detta har lett till att varierande bestämmelser tillämpas runt om i EU.

Kommissionen stödjer en gemensam EU-strategi för kroppsskannrar för att garantera att användningen av skannrar, när medlemsstaterna beslutar att införa sådana, bygger på gemensamma standarder som kräver grundläggande detektionsprestanda och garanterar att EU:s grundläggande rättigheter och hälsobestämmelser följs.

Kroppsskanning är en möjlig väg att gå för att stärka EU:s regelverk för luftfartsskydd och samtidigt underlätta resandet. Internationellt samarbete, teknik och förbättrad profilering är också metoder som kan användas för att garantera medborgarnas säkerhet.

Kommissionen överlämnar denna rapport till rådet och Europaparlamentet. Mot bakgrund av resultaten av diskussionerna kan den komma att lägga fram förslag om ett EU-regelverk för användning av kroppsskannrar vid EU:s flygplatser.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar