Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/740

Bruselj, 15 junij 2010

Komisija proučuje uporabo varnostnih skenerjev na letališčih EU

Evropska komisija je danes na zahtevo Evropskega parlamenta in držav članic izdala sporočilo, v katerem je ocenjena uporaba varnostnih skenerjev na letališčih EU. Zaradi terorističnega poskusa, da bi uporabili razstreliva na poletu Amsterdam–Detroit dne 25. decembra 2009, se varnostni skenerji vse bolj uporabljajo in njihovo preizkušanje se nadaljuje v več državah članicah EU, med drugim v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Franciji in v Italiji. Sami varnostni skenerji so za zdaj izven okvira predpisov EU o varnosti v letalstvu — predpisi posameznih držav članih se med seboj razlikujejo. Danes objavljeno poročilo poudarja, da ta metoda pregledovanja ponuja realno možnost za okrepitev varnosti potnikov. Komisija je naklonjena pristopu EU, ki bi zagotovil, da kadar se države članice odločijo, da bodo uporabljale varnostne skenerje, njihova namestitev in uporaba temeljita na skupnih standardih, ki zahtevajo temeljno zmogljivost zaznavanja ter zagotavljajo usklajeno raven skladnosti z evropskimi določbami o temeljnih pravicah in varovanju zdravja. Komisija bo pridobila mnenji Evropskega parlamenta in Sveta ob upoštevanju informacij o dejstvih, ki so zbrane v poročilu.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Varnostne skenerje uporablja vse večje število držav članic po vsej EU, vendar trenutno njihova uporaba ni urejena z zakonodajo EU, tako da jih posamezne države uporabljajo na različne načine. Varnostni skenerji niso zdravilo za vse težave, vendar ponujajo realno možnost, da se dodatno okrepi varnost potnikov. Vsaka država članica se mora sama odločiti glede uporabe skenerjev na nacionalnih letališčih. To se ne bo spremenilo. Vendar, kadar se ta tehnologija skeniranja uporablja, morajo zanjo po vsej EU veljati enaki standardi o zmogljivosti zaznavanja ter skupni zaščitni ukrepi, tako da je zagotovljena skladnost z določbami EU na področju zdravja in temeljnih pravic.“

Vprašanja glede uporabe varnostnih skenerjev so se pojavila zaradi resnega incidenta, ki se je zgodil na poletu NW 253 iz Amsterdama v Detroit dne 25. decembra 2009, ko je terorist poskušal uporabiti razstreliva, skrita na svojem telesu, ki jih detektorji kovin niso zaznali. Na zahtevo Evropskega parlamenta in držav članic je Komisija danes sprejela svoje poročilo o uporabi varnostnih skenerjev na letališčih EU. Poročilo ocenjuje učinek uporabe tega načina pregledovanja glede zmogljivosti zaznavanja in glede usklajenosti s temeljnimi pravicami in varovanjem zdravja.

Poročilo navaja, da je mogoče za varnostne skenerje ugotoviti, da ponujajo zanesljiv in učinkovit način pregledovanja, ki zaznava kovinske in nekovinske predmete, ki jih nosi oseba. Poleg tega bi bilo z njimi možno izpolniti zahteve glede varovanja zdravja in temeljnih pravic, pod pogojem, da se uporabljajo v ustreznih pogojih.

Več držav članic EU na svojih letališčih že uporablja varnostne skenerje, pri čemer uporabljajo različne tehnologije in vzpostavljajo različne operativne pogoje za njihovo uporabo. Posledično se po EU uporabljajo različni predpisi.

Komisija je naklonjena skupnemu evropskemu pristopu k uporabi varnostnih skenerjev, ki bi zagotovil, da kadar se države članice odločijo, da bodo uporabljale varnostne skenerje, njihova namestitev in uporaba temeljita na skupnih standardih, ki bodo zahtevali temeljno zmogljivost zaznavanja, hkrati pa vseboval zaščitne ukrepe za zagotovitev skladnosti z evropskimi določbami o temeljnih pravicah in varovanju zdravja.

Varnostni skenerji so možna pot k cilju krepitve evropskega okvira varnosti v letalstvu ob hkratnem olajševanju potovanja. Mednarodno sodelovanje, tehnologija in izboljšano profiliranje so enako uporabna orodja, ki jih je mogoče uporabiti za zagotavljanje varnosti državljanov.

Komisija pošilja to poročilo Svetu in Evropskemu parlamentu. Ob upoštevanju izida razprav bo morda predstavila predloge za zakonodajni okvir EU za uporabo varnostnih skenerjev na letališčih EU.

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm


Side Bar